MO Jesenice u Rakovníka se vrací do sdruženého rybolovu

Již od června probíhala jednání mezi statutárními zástupci SÚS a samostatně hospodařící MO Jesenice u Rakovníka o jejím vstupu do sdruženého rybolovu.

 

V sobotu 17. 8. 2019 se v restauraci v obci Drahouš konala mimořádná členská schůze MO Jesenice, která měla právě tento hlavní bod projednat a schválit.

 

Na členskou schůzi byl pozván i předseda SÚS Dušan Hýbner, který přítomným členům zodpověděl dotazy a podal podrobné informace o kladech a záporech případného vstupu MO do sdruženého rybolovu.

 

MO má v současné době 74 členů na členské schůzi jich bylo přítomno 38, což byla nadpoloviční většina členské základny, která je nutná dle stanov ČRS ke schválení změny způsobu hospodaření MO. To se také stalo a členové MO odsouhlasili k 1. 1. 2020 vstup do sdruženého rybolovu SÚS.

 

Rakovnický potok 3

„Jsem velice rád, že se nám v tak krátké době podařila najít shoda a celý problém s možným zánikem MO vyřešit. Je to již druhá samostatně hospodařící MO, která se v posledních třech měsících vrací do sdruženého rybolovu (tou první byl Sedlec Prčice). Jeseničtí se dostali po revitalizaci rybníku Zbořený Mlýn, který ji zajišťovala dodavatelská firma, do ekonomické pasti, kdy hrozil zánik MO a soudní spory. Museli jsme reagovat ihned a Jesenici podat pomocnou ruku, neboť na každé naší místní organizaci nám zaleží a všechny jsou součástí naší rodiny, i ty samostatně hospodařící,“ uvedl Dušan Hýbner.

 

SÚS tak do svého majetku odkoupí od MO rybník Štikový. Z prodeje MO Jesenice uhradí své závazky a může i nadále s čistým stolem pokračovat ve své činnosti. Rybník SÚS přenechá jesenickým rybářům, kteří na něm bude i nadále hospodařit ve sdruženém rybolovu.

 

Rakovnický potok 3M – Štikový

„To jsou právě ty situace, proč tu máme územní svaz, který kromě metodické, koordinační a servisní služby, musí být připraven i místním organizacím pomoci v takovýchto případech. A opět se zde ukazuje, že ekonomickou sílu máme a můžeme mít jen a pouze jako celek. Proto máme fond na nákup vodních ploch, z kterého tentokrát pomůžeme právě v Jesenici,“ říká předseda SÚS a podotýká, že podobných událostí přibývá a ekonomické možnosti ÚS nejsou bezedné.

 

„Proto chci znovu apelovat na MO i členskou základnu, aby podpořili fond na nákup vodních ploch, který je nás všech a nikdy nevíte, kdy pomoc budete potřebovat právě vy. Děkuji všem, kdo se na jeho tvorbě již podílejí. Další pomoc bude v brzké době potřeba k záchraně nádherného revíru na Kolínsku, na kterém ve spolupráci s MO intenzivně pracuji, vše je ale o financích… MO Jesenice tímto vítáme a věříme, že jejich účast ve sdruženém rybolovu bude přínosem pro všechny její členy i členy v celém ČRS,“ dodává Dušan Hýbner. 

Fond na nákup  vodních ploch

Jeseničtí s sebou do roku 2020 přináší i dva krásné revíry Rakovnický potok 3 a Rakovnický potok 3M – Štikový. Ostatně posuďte sami.

 

411 071 RAKOVNICKÝ POTOK 3-MO Jesenice 15 km  7 ha

Přítok Berounky.  Od mostu ve Švihově až k pramenům. Rybníky na toku nejsou součástí revíru. K revíru patří nádrž:

Zbořený mlýn I.  v k.ú. Žďár           2,1  ha

Nejmenší lovná míra u candáta je stanovena na 50 cm. Kapr nad 60 cm včetně se musí bez prodlení po ulovení vrátit do revíru, odkud byl uloven. Lov na rybičku a její části je povolen pouze na jednoháček.

Od 1. 10. do 15. 6. je v kalendářním týdnu omezen úlovek kapra a amura a jejich kombinací omezen na 4 ks týdně. 

 

411 148 RAKOVNICKÝ POTOK 3M – ŠTIKOVÝ –  MO Jesenice 2,4 ha

Revír tvoří nádrž ležící na Ostroveckém potoce, přítoku Podvineckého potoka, Blšanky a Ohře.

Štikový spodní   v k.ú. Žďár           2,4 ha

Nejmenší lovná míra u candáta je stanovena na 50 cm. Kapr nad 60 cm včetně se musí bez prodlení po ulovení vrátit do revíru, odkud byl uloven. Lov na rybičku a její části je povolen pouze na jednoháček.

Od 1. 10. do 15. 6. je v kalendářním týdnu omezen úlovek kapra a amura a jejich kombinací omezen na 4 ks týdně.