MIMOŘÁDNÁ ZPRÁVA: Výjimka na odlov dravců na revíru Pšovka 1

Český rybářský svaz místní organizace Mělník získala výjimku ze zákazu lovu na pstruhovém revíru č. 413 022 Pšovka 1 na odlov dravců.

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně příslušný správní orgán dle ustanovení § 21 odst.2 písm. d) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů(dále jen zákon), a ustanovení § 67 odst. 1 písm. g) zákona 129/2000 Sb.,o krajích, ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, na základě žádosti ČRS MO Mělník doručené Krajskému úřadu Středočeského kraje,odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 22. 5. 2015.

KÚ SK vydalo rozhodnutí, kterým uděluje výjimku z obecně stanovených lovných měr v souladu s ustanovením § 11 odst.2 zákona k odlovu pro druhy štika obecná ,candát obecný, jelec tloušť, okoun říční, sumec velký a bolen dravý tak, že není omezena lovná míra pro tyto vyjmenované druhy ryb pod číslem jednacím 080652/2015/ KUSK a 075293/2015 KUSK ze dne 4.6.2015 pod značkou OŽP/ZP.

Výjimka se vztahuje na pstruhový rybářský revír č. 413 022 Pšovka 1, který je v užívání ČRS MO Mělník.

Výjimka se uděluje s platností od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015.

Výbor ČRS MO Mělník stanovuje bližší podmínky lovu takto:

– povoluje odlov na živou nástrahu v minimální velikosti 12 cm
– povoluje lov přívlačí na umělou nástrahu v minimální celkové velikosti 10 cm
– doba lovu v souladu s rybářským řádem
– majitelé mimoptruhových povolenek zapisovat do svých povolenek jako úlovek na revíru č. 413 022

Výbor ČRS MO Mělník vydává krátkodobou, hromadnou a bezplatnou povolenku držitelům všech druhů mimopstruhových povolenek od 1. 7. 2015 do 31.12. 2015.

Výbor ČRS MO Mělník požádal členy rybářské stráže o zvýšení kontrolní činnosti za účelem dodržování bližších podmínek rybářského řádu.

Výše uvedená opatření jsou vydána se souhlasem vlastníka, což je Středočeský územní svaz.

Z pověření Výboru ČRS MO Mělník zodpoví Stanislav Němec – jednatel,statutární zástupce, email:stanislavnemec@email.cz, mobil: 602 699 899.