Legislativní normy

Stanovy ČRS schválené XV. sněmem

Jednací řád schválený Radou ČRS v roce 2015 platné znění

Rybářský řád 2014/2015

Usnesení XV. Republikového sněmu ČRS 22. 11. 2014

Metodika sčítání kormorána velkého na nocovištích

Statut SÚS schválený územní konferencí SÚS dne 20. 9. 2014 s účinností od 1. 1. 2015

Usnesení schválené konferencí Českého rybářského svazu, středočeského územního svazu konané dne 20. září 2014 v Průhonicích

Odstraňování povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží

Upozornění pro příjemce a žadatele dotace z OP Rybářství 2007 – 2013

Novelizace části C Pravidel, která vychází ze zákonného opatření Senátu č. 341/2013 Sb. ze dne 10. října 2013, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů byla podepsána ministrem zemědělství dne 14. 3. 2014.

Výtah z novely zákona o vodách č. 254/2001 Sb.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech ČRS

Výkon rybářského práva na MP a P revírech MO ČRS SÚS

Směrnice Rady ČRS pro udělování vyznamenání

Informace k novele vyhlášky č. 197/2004 Sb.

PYTLÁCTVÍ po rekodifikaci trestního zákona

Povinnosti chovatelů ryb ohlásit umístění objektů využívaných k chovu ryb na AZV

Silniční daň

Informace o skutečnostech, které nastaly s vydáním nové vyhlášky č. 290/2008 Sb. o veterinárních požadavcích

Změna u vyplácení funkčních požitků

Nařízení Rady (ES) č. 1100/2007

Zákon č. 563 o účetnictví

Vyhláška 197/04

Zákon 99/2004