Kontroly RS – zadržené povolenky i pruty!

Přinášíme dvě zprávy z kontrol RS MO Mělník a RS MO Nymburk. Není to příjemné čtení, posuďte sami.

V pátek 19. 7. se čtveřice členů RS Mělník vydala na kontrolu revíru Labe 14 a Vltava 1.

Prvním „nálezem“ byl prut vyvezený na sumce na Labi, ke kterému se nikdo nehlásil, a tudíž byl zapsán, vyfocen a zabaven. Podobná situace byla u hrany Mlazické tůně sousedící s Labem, kde zůstal nahozený prut a lovící za svitu baterky utekl kopřivami a lesem do polí. Oba hříšníci si své načiní mohou vyzvednout po telefonické dohodě v kanceláři MO Mělník. 

Stále se opakující důvody zadržení povolenek jsou lov na více prutů, použití podměrečných ryb za nástrahu a nedodržení zákonné doby lovu. 

Někteří lidé si myslí, že když k řece přijedou přes rezervaci Úpor – Černínovsko, kde nejsou kvalitní cesty, budou před RS dobře ukryti. V pátek si to zkusili ověřit dva lovící, kteří zjistili, že i v 1.15 ráno tam mohou být kontrolováni a přijít o povolenky k lovu. 

Nejhorší situace byla na ostrůvku a hrázi mezi Labem a Sidonkou. Rozptýleno zde bylo celkem 6 lovících, kteří si zde vytvořili tábořiště. Upravili si místo tím, že ho vysekali a ulámali větve. Pruty vyvěsili do všech stran a pozornost RS na ně ve 2.30 ráno přitáhla svítící obrazovka notebooku, na kterém sledovali film.

Další rybáři byli v dolní části revíru. Jednoho z nich se podařilo probudit až po půlhodinové snaze, kdy hrozilo přivolání policie z důvodu vysoké podnapilosti. Zajímavé bylo, že ze třech přítomných rybářů měl jeden v pořádku pruty vytažené a zbývající dva „zrovna zaspali“. 

Objeven byl i jeden lovící, který měl ve tři ráno vyvezené 4 těžké pruty na sumce. Nejprve si RS myslela, že se jedná navíc i o lov na více prutů. Pán měl s sebou však svého šestiletého syna, kterému byla díky nezodpovědnosti jeho otce taktéž odebrána povolenka. Hlášenku podepsal pouze křestním jménem a hůlkově, neboť to jinak neuměl. Jak by tento chlapec mohl manipulovat s vyvezeným náčiním a případně zdolat sumce si dokážete představit sami.

Závěrem RS upozorňuje rybáře na stálé kontroly na našich revírech. Dále připomíná, že podobné zneužívání dětských povolenek k lovu na více prutů, věčně se opakující zaspávání v době, kdy všichni mají u sebe mobilní telefon s budíkem, anebo zázračná ztráta paměti, který prut je čí, nebude i nadále tolerována.

Středočeský územní svaz se s místními organizacemi snaží udržet a rozšířit výjimky na 24hodinový lov na vybraných revírech. Je proto zarážející, když člen z organizace, kde je tento lov povolen, se vydá desítky kilometrů od svého bydliště, aby tam porušil pravidla a přišel o povolenku…

Výbor MO Mělník

A zpráva nymburské RS není o nic příznivější, naopak:

V noci na dnešek jsem provedli kontrolu na revírech Labe 21 a Sadská, a byla to katastrofa. Začali jsme ve 23 hodin a skončili jsme okolo 4.00 h.

Na jezeře v Sadské jsme ve vodě viděli vezírky s úlovky bez označení, kde nás mimochodem rusky hovořící občané poučovali o tom, že kontrolu po půlnoci můžeme provádět pouze s Policií ČR… co dodat, hlavně že jim na MO vydali papíry bez zkoušek, jak sami přiznali, a podle toho také jejich povolenky a znalosti vypadaly. Skončilo to všechno, jak muselo – čtyřmi zadrženými povolenkami a o nepořádku na lovných místech se nám nechce ani mluvit, fotky mluví za vše!

Jinak chyby u kontrolovaných stále stejné – neproškrtané řádky atd., takže i zde jsme provedli několik zápisů do povolenek…

RS Nymburk