Jednací řád Českého rybářského svazu, z. s.

V příloze této zprávy přinášíme v platném znění Jednací řád Českého rybářského svazu, z. s., schválený Radou ČRS v roce 2015.

Zároveň bude uložený i v sekci Intranet.

Jednací řád schválený Radou ČRS v roce 2015, platné znění