Jak se stát rybářem?

 

Motto:
Chceš-li být šťasten hodinu – opij se.

Chceš-li být šťasten tři dny – ožeň se.
Chceš-li být šťasten celý život – staň se rybářem.

Vážení,

níže uvedený text je určen pro ty z Vás, kteří se rozhodnou vydat ve stopách Otty Pavla a trávit část volného času v lůně matičky přírody. Od budoucích příznivců Petrova cechu se očekává určitá míra trpělivosti a proto věříme, že Vás od Vašeho rozhodnutí neodradí trochu byrokratických nepříjemností, které Vás před první vycházkou očekávají.

Následující návod je určen pro ty z Vás, kteří hodláte lovit na revírech ve správě Českého rybářského svazu, středočeského územního svazu (velmi podobná pravidla budou platit v ostatních územních svazech). Pravidla rybolovu na soukromých rybnících a revírech si určuje vlastník a jsou mnohdy diametrálně odlišná od podmínek rybolovu na revírech spravovaných ČRS.

Vaše první kroky by měly směřovat na některou z místních organizací ČRS (dále jen MO), která Vám poskytne detailní návod na další postup.  V okamžiku, kdy se budete rozhodovat pro konkrétní MO, která se pro následující roky stane Vaším „domovským přístavem“, si rozvažte, kde hodláte v budoucnu vykonávat rybářské právo. Část MO hospodaří samostatně a vydává pouze povolenku na rybářské revíry ve vlastní správě. Většina MO je začleněna do společného rybolovu a zajistí Vám povolenku platnou na území kraje či celého ČRS.

Funkcionáři MO by Vás měli seznámit se Stanovami ČRS, Jednacím řádem a základními pravidly MO, mezi které určitě bude patřit výše zápisného (jednorázový poplatek), výše členského příspěvku (roční poplatek), počet brigádnických hodin, případně forma a způsob náhrady při jejich neodpracování. Výše uvedené platí přiměřeně i pro děti a mládež.

V okamžiku, kdy budete vědět, že jste našli v dané MO solidní servis a stali se jejími členy absolvujete u MO školení zájemců o první rybářský lístek (pro  členy ČRS bezplatná služba). Pořádající MO Vám o absolvovaném školení vydá osvědčení. S vydaným osvědčením navštívíte úřad obce s rozšířenou působností, kde Vám po vyplnění úředního tiskopisu a úplatě vydají rybářský lístek.

TEST K RYBÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM

Po zakoupení rybářského lístku zbývá poslední krok – volba typu povolenky k rybolovu. Rozsah platnosti jednotlivých typů povolenek se liší. Lovit můžete na revírech pstruhových či mimopstruhových, na povolenku s platností na jednom jediném revíru, či celé ČR. Zavedeny jsou rovněž slevy pro mládež, osoby ZTP i seniory nad 70 let. S platným ceníkem a rozsahem platnosti Vás ochotně seznámí výdejce povolenek konkrétní MO.

Po zakoupení povolenky pak již jen zbývá popřát Vám i Vašim blízkým mnoho krásných chvil strávených u vody

„Petrův zdar!“