Intranet: Žádanky o výdej známek a povolenek 2020

UPOZORNĚNÍ pro MO: do sekce Intranet jsme vložili žádanky o výdej známek a povolenek na rok 2020, stejně tak jako žádanku o výdej pražských povolenek, včetně průvodního dopisu.

Vyplněné žádanky musí MO zaslat zpět na sekretariát SÚS (mail: sekretariat@crs-sus.cz) do 11. 10. 2019. Při nedodržení tohoto termínu nelze garantovat, že předání cenin proběhne v průběhu hospodářského vyrovnání.

V Intranetu žádanky ke stažení a průvodní dopis najdete pod čísly 479. – 481.

(šam)