Intranet: Vloženy upravené Popisy revírů, zkontrolujte si je!

Do sekce Intranet jsme vložili upravené Popisy revírů. Důrazně tímto žádáme odpovědné zástupce MO, aby se s popisy svých revírů seznámili a případné připomínky nahlásili do 23. 6. 2019 na e-mail: redakce@crs-sus.cz.

Upozorňujeme, že je to jediná možnost, kdy se k popisu svých revírů můžete vyjádřit! Po tomto termínu to již, vzhledem k centrálnímu tisku, nebude možné.

V Intranetu jsou „Popisy“ uloženy pod číslem 462., zároveň zkontrolujte kontakty na své MO, které jsou v tabulce za popisy revírů.

Rovněž upozorňujeme, že v úvodu „Popisu“ je naše sdělení k jejich úpravě a prosíme, abyste se s ním seznámili.

Děkujeme za spolupráci.

(šam)