Hospodáři SÚS řešili centrální nákup

V sobotu 28. 2. 2015 byl v restauraci U Přístavu na Zbraslavi uspořádán seminář hospodářů Středočeského územního svazu. Přípravu semináře zajistil sekretariát ÚS.

Semináře se zúčastnilo 88 účastníků z 51 MO, za SÚS předseda, jednatel, hospodář, technik a administrativní pracovnice.

CIMG2893Hned na počátku byla minutou ticha uctěna památka prof. Petra Semeniuka a poté se již dostalo na přednášející – předseda SÚS p. Hýbner (téma vodoprávní problematika), hospodář SÚS p. Štěpnička (zarybňování + centrální nákup násad), právník SÚS JUDr. Černík (nový občanský zákoník), dále pak členové HO SÚS –  p. Jindřich (Rybářská stráž), p. Pacholátko (pstruhové vody), p. Stuchl (výroba vedlejších ryb) a zaměstnanec Rady ČRS Ing. Vrána (problematika odstřelu kormorána).

Nejzajímavějším a nejzásadnějším tématem byl centrální nákup násady kapra, který přednesl hospodář pan Štěpnička. Zcela jasně a konkrétně pojmenoval veškeré výhody centrálního nákupu – výhodnější postavení při jednání s dodavateli, a tím vyšší možnost ovlivňovat cenu, možnost dodání i ostatních druhů násad, které většina dodavatelů dodává pouze jako bonus k velkým objednávkám kapra, navíc násady kapra by mohly probíhat celoročně v menším množství, což by zajistilo celoroční atraktivitu revírů.

Z ušetřených prostředků by pak mohla být podporována výroba MO na vedlejší druhy ryb. „Navíc je to jedena z mála možností, kde lze v budoucnu nějaké finance ušetřit a stabilizovat tak cenu územní povolenky. Určitě stojí za to, aby si všichni materiál ohledně centrálního nákupu prostudovali na intranetu,“ uvedl předseda SÚS Dušan Hýbner.CIMG2867

Rovněž bylo doporučeno zarybňovat hlavně v jarních měsících, násady na podzim jsou vysoce ztrátové z důvodu predačního tlaku a zvýšeným průtokům v tocích.

Seminář se i zabýval otázkou profesionalizace Rybářské stráže v rámci našeho ÚS. V diskuzi byly rozebrány všechny výhody i nevýhody. V první etapě se jeví jako nejvhodnější členům HO ÚS, členy DK ÚS a členy výboru ÚS, kteří mají pro výkon RS kvalifikační předpoklady a zájem činnost vykonávat, rozšířit působnost na všechny sdružené revíry v rámci SÚS. Tato posila v ostraze revírů nepřinese žádnou finanční zátěž ÚS ani MO, těm naopak stoupne počet kontrol na revíru, což pro ně bude prospěšné. Profesionalizací RS se bude HO dále zabývat.

Účastníci semináře byli seznámeni, jak se mohou stát účastníky vodoprávních řízení a chránit tak své zájmy. Zároveň byli obeznámeni se základními povinnostmi majitelů a uživatelů vodních děl, s tím, jak a kde žádat o výjimku na odstřel kormorána, jak chovat vedlejší druhy ryb atd..

Samostatnou kapitolou je pak zvýšení efektivity na pstruhových revírech, kde by bylo řešením kategorizace toků.

CIMG2859Předseda SÚS účastníkům prezentoval svůj záměr vytvořit fond na nákup vodních ploch ve Středočeském kraji, který by se tvořil z příspěvků ve výši 100 korun ob rok pouze od členů produktivního věku. Z tohoto fondu by se mohlo pomáhat dle aktuální situace MO v nákupu vodních ploch dle regionů. „První průzkum ohledně tohoto projektu proběhl na webu SÚS a facebooku a z došlých názorů nebyl ani jeden negativní. Potěšilo mě, že reagovali i naši senioři, že by rádi přispěli,“ konstatoval Hýbner.

Ten rovněž informoval přítomné o nových webových stránkách ÚS, kde mají možnost prezentovat svou práci, násady, závody atd. vše zdarma. Vyslovil politování nad tím, že jen malé množství MO má na svých webových stránkách odkaz na web SÚS.

Účastníci se shodli na tom, že by se seminář měl konat každé dva roky v roce, kdy nebude územní konference, sami hospodáři ho hodnotili jako velice přínosný, škoda jen, že se ho nezúčastnily MO, které právě problémy, kterými se seminář zabýval, řeší.

„Seminář jasně ukázal nutnost vzájemně komunikovat, znát vzájemně své názory, problémy. Ve všech oblastech musíme postupovat jednotně jako celek, jedině tak máme šanci v dnešní složité době, a to ať jde o nákup vodních ploch, nákup násad či ostrahu revírů dosáhnout úspěchu,“ řekl na závěr předseda SÚS.CIMG2838

Hospodářský odbor a ekonomická komise ÚS rozpracuje závěry ze semináře, dále veškeré náměty, návrhy, doporučení, které na semináři zazněly tak, aby byly vypracovány návrhy na řešení v jednotlivých oblastech, na kterých budou odbory pracovat a předkládat výboru ÚS ke schválení.