Dotace do vodního hospodářství

Vedle mnoha problémů, které musí vedení jednotlivých místních organizací řešit, jsou po mezilidských vztazích vždy finance. V čase nedávno minulé jsme informovali o dotačních titulech, které lze čerpat na práci s dětmi a mládeží.

Nyní přináší odbor ŽP a ČV při SÚS, po účasti na semináři „Využití evropských a národních dotačních titulů v oblasti péče o krajinu“, další tip a doporučuje navštívit následující webové stránky:

http://www.dotace.nature.cz/, kde je zejména v kapitole voda http://www.dotace.nature.cz/voda.html velice solidně popsána stávající dotační politika státu ve vodním hospodářství. Pro ty, kteří uvažují o revitalizaci vodních ploch, odbahnění rybníka, nápravě povodňových škod apod., doporučujeme seznámit se s pravidly v publikaci http://www.dotace.nature.cz/res/data/003/000529.pdf.