Dodatky k soupisům revírů – 2017

DODATEK 1.

Soupisy revírů pro rok 2017- dodatek

DODATEK 2.

Na revíru 411 179 Dřetovický potok 1 byl na podrevíru nádrž Dřetovická k 23. 2. 2017 ukončený výkon rybářského práva z důvodu změny majitele.

Revír tak má následující podobu:

411 179 DŘETOVICKÝ POTOK 1 – MO Smečno 6,1 ha
Revír tvoří nádrže:

1. Pod haldou v k. ú. Stehelčeves směr Vrapice 2,6 ha
GPS 50°10‘11.545“N, 14°11‘5.735“E

2. Pod dálnicí Dřetovice pod přemostěním komunikace I/7 3,5 ha
GPS 50°10‘36.974“N, 14°11‘57.599“E

Na nádrži č. 2 – Pod dálnicí – je zákaz lovu ryb z dálničního náspu. Úseky Dřetovického potoka mezi jednotlivými nádržemi nejsou součástí revíru.Míra kapra je 40 cm. Kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Míra lína je 25 cm a okouna 20 cm. Lovící je povinen mít u sebe a při vylovování ryb použít podběrák.

DODATEK 3.

Revír Olešná, č. 411 134, bude opět otevřený pro sportovní rybolov od 12. 3. 2017. Na rybníku proběhla rekonstrukce bezpečnostního přelivu. Revír byl uzavřený od 15. 8. 2016.

411 134 OLEŠNÁ – MO Rakovník 7 ha

GPS 50°7’54.722″N, 13°42’37.865″E

Revír tvoří nádrž Olešná – 7 ha – v k. ú. Olešná. Minimální míra kapra je stanovena na 40 cm, štiky na 60 cm, candáta na 55 cm. Kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Zákaz rybolovu v chráněné rybí oblasti – označeno cedulemi. Lovící je povinen mít u sebe a při vylovování ryb použít podběrák. Z důvodu vysazování je na nádrži zakázán lov ryb v době od 5. 10. do 1. 11.

DODATEK 4.

Mimopstruhový revír 411 196 Mlýnský rybník, MO Říčany, 2,6 ha

GPS: 49.9940936N, 14.6551589E

Popis bližších podmínek rybolovu

Lov ryb je povolen pouze na hrázi a na levém břehu rybníka. Na pravé straně od bezpečnostního přelivu po začátek zahrady prvního domu. Zákaz lovu ryb v příbřežní oblasti přítoku – chráněná rybí oblast označena cedulemi. Zavážení nástrah a návnad zakázáno včetně označování krmných a lovných míst. Zákaz používání zařízení k vyhledávání ryb (echolotů, atd.) a vábniček. Vnadění povoleno. Lovící je povinen mít u sebe podběrák a při vylovování ryb jej používat. Lovící je povinen s jakoukoli ulovenou rybou zacházet maximálně šetrně a na břehu ji pokládat výlučně na navlhčenou podložku, kterou je taktéž povinen mít u sebe.

Zvýšení lovné míry jsou stanoveny u Štiky na 60 cm a Lína na 30 cm. Kapr nad 65 cm (včetně), Amur nad 90 cm (včetně), Lín nad 50 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, v místě, kde byl uloven. Denní úlovek lína je omezen na maximálně 2 ks. Přisvojí – li si rybář v kalendářním dni 2 kusy vyjmenovaných ryb (Kapr, Amur, Candát, Štika, Sumec, Úhoř, Pstruh), či jejich kombinace končí pro něj na revíru denní rybolov, i když nebylo dosaženo denního limitu 7 kg ulovených ryb. Týdenní úlovek je omezen na 6 ks vyjmenovaných ryb. Lovící jsou povinni na lovných místech udržovat pořádek. Zakazuje se používání skleněných nádob. Na revíru je zřízeno jedno chytací místo s předností rybolovu pro vozíčkáře – invalidy. Možnost parkování je v ulicích Wolkerova a Březinova na záchytných parkovištích.

Platí zde středočeské územní mimopstruhové povolenky a celosvazové mimopstruhové povolenky.

DODATEK 5:

Změny na mimopstruhovém revíru Litavka 2, č. 411 059, MO Hořovice

Z revíru je vyjmuta nádrž: Neumětelská Velká v k. ú. Neumětely 1,3 ha, GPS 49°50‘58.334“N, 14°2‘13.238“E.
Místo ní MO vkládá jako náhradu rybník Loužek –  0,4 ha v k. ú. Velký Chlumec, GPS: 49°49‘07.87“N, 14°05‘29.64“E
Rybník Hražba v tomto revíru je od 1. 1. 2017 do odvolání uzavřen. Probíhá jeho revitalizace.

DODATEK Č. 6.

STÁVAJÍCÍ ZNĚNÍ

413 994 VLKAVA 4 – SMILOVICE – Středočeský územní svaz         2,5 ha

Rybolov lze provádět na rybníku:

Smilovice (CZ 21143551)                                       v k. ú. Smilovice         2,5 ha

Bližší podmínky rybolovu na rybníku: Pstruhový režim od 1. 11. do 31. 3. – vysazován bude pstruh duhový a siven. Lov lososovitých ryb povolen 4 dny v týdnu. Povolen pouze lov na umělou mušku a přívlač. Zákaz chytání na položenou a plavanou. Lov na dírkách není z bezpečnostních důvodů povolen. Ostatní ustanovení RŘ zůstávají v platnosti. Kapr nad 70 cm včetně a každý ulovený jeseter se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do nádrže, kde byl uloven. Při ulovení kapra do 70 cm, lína, či amura, je dovoleno si jej ponechat. Pokud lovící pustí zpět dravou rybu (okoun, candát, bolen, tloušť, štika, sumec), není to považováno za přestupek. Rybolov je povolen pouze 4 dny v týdnu v tyto konkrétní dny: úterý, čtvrtek, pátek, neděle, a pouze z pravého břehu a u přítoku – viz mapka na hrázi rybníka. Z hráze od stavidla vlevo a po celé levé straně rybníka je rybolov zakázán. Omezení rybolovu mimo vyjmenované dny v týdnu se netýká praktické výuky dětí v místním rybářském kroužku. Parkování je zakázáno na silnici na levé straně rybníka i na komunikaci vedoucí přes hráz rybníka. Místo na parkování je vymezeno u cesty vedoucí od hráze po pravém břehu rybníka – označeno tabulemi.

Modře označenou větu nahradit následujícím textem:

Po zamrznutí rybníka a tloušťce ledu minimálně 10 cm, možno lovit na dírkách min. 5 m od sebe. Rybolov povolen na pravé straně rybníka. Respektujte páskou označenou bruslařskou část, kde se nesmí dělat otvory.  Při zamrznutí hladiny a lovu na dírkách bude tolerováno chytání na těsto nebo sýr se splávkem pouze na 1 udici. Po rozmrznutí hladiny je chytání na těsto (vláčecí pastu) i splávek opět zakázáno. Těsto nesmí být po rozmrznutí hladiny přidáváno k žádné nástraze (mušce, twisteru, třpytce apod.). Poraněnou ulovenou rybu, dosahující lovné míry, je nutné si ponechat a řádně ji zapsat. Zákaz vnadění a chytání na živé nástrahy.