Děti z Libic a část výboru MO navštívili RZ Mukařov

Dětský rybářský kroužek a část členů výboru MO Libice přijeli v neděli autobusem na exkurzi do rybochovného zařízení MO Mnichovo Hradiště v Mukařově, kde se chovají lososovité ryby. Celou výpravu vedl předseda MO Josef Lepej.

Děti vychovávané hlavně v chovu ryb v rybnících, které MO úspěšně provozuje, měly velký zájem o vše, co jim správce RZ Mukařov Dušan Hýbner vykládal, ukazoval a na jeho časté dotazy zvládaly nečekaně bravurně odpovídat, což jen potvrdilo, že jsou dobře vedeny.

Probíralo se vše, od samotného vykulení pstruha a lipana, až po jeho vysazení do revírů, včetně fyzikálních vlastností vody, optimálních podmínek k životu ve vodě lososovitých ryb a řeč došla i na rybožravé predátory.

Děti si mohly na vlastní oči zblízka prohlédnout plůdek pstruha obecného, duhového, roček lipana či tržní pstruhy, velkou atrakcí se pak tradičně staly mihule, jejichž početná populace zdobí Mukařovský potok, jež rybochovným zařízením protéká.

Děti se rovněž zúčastnily přejímky násady pstruha obecného do zdejších pstruhových revírů.

Celá návštěva se nesla ve výborné náladě. Vše bylo ukončeno společným opékáním buřtů a předáním drobných rybářských dárků.