Další násady kapra – 2 220 kg

Na konci týdne byli nasazeni další kapři, jednalo se celkem o 2 220 kg.

Dne 27. 3. bylo do Legerova ramene (rev. 411161) nasazeno 1 000 kg kapra K3 o průměrné hmotnosti 2 kg. Polovina násady byl šupináč a polovina lysec. Kontrolu nasazení provedl člen hospodářského odboru SÚS Josef Foršt.

Do revíru č. 411990 – Pilař pak putovalo jako dotace SÚS 220 kg kapra.

V pátek, 29. 3., byl kapr K3 nasazený do Legerova ramene – 500 kg a na Spálenku – 500 kg. Ryba měla průměrnou hmotnost 2 – 2,5 kg. Kontrolu nasazení provedl člen hospodářského odboru SÚS Josef Foršt.

(šam)