ČTĚTE! Začíná pstruhový režim na rybnících SÚS, zarybnili jsme!

Na chovných rybnících SÚS Božkov, Smilovice, Dvorce a Stržený začíná 1. 11. pstruhový režim. Přinášíme základní informace k tomuto režimu, které mají platnost do 31. 12. 2019. Od 1. 1. 2020 jsou v platnosti nové podmínky pstruhového režimu, které jsou již obsaženy v popisech revírů na roky 2020 – 2021, a které zde zveřejníme ke konci prosince.

UPOZORŇUJEME, že na rybníku Stržený platí pstruhový režim pouze do 31. 12. 2019, od 1. 1. 2020 bude zde už jen mimopstruhový režim!

Na těchto rybnících platí celoroční středočeské územní P povolenky, celosvazové a celorepublikové P povolenky opravňují jejich držitele k lovu ryb na revírech ČRS, z. s., SÚS až do 5. 1. následujícího roku. Termín odevzdání přehledu o úlovcích se tímto opatřením nemění (do 15. 1.).

V úterý (30. 10. 2019) bylo provedeno zarybnění všech těchto rybníků, jako příprava na zahájení pstruhového režimu následujícím způsobem:

Stržený – nasazeno 150 kg sivena S2 a 150 kg pstruha duhového Pd2 o průměrné hmotnosti 0,35 kg/kus.
Božkov – nasazeno 150 kg sivena S2,3 a 330 kg pstruha duhového Pd2,3 o průměrné hmotnosti 0,35 kg/kus.
Smilovice – nasazeno 200 kg pstruha duhového Pd2,3 o průměrné hmotnosti 0,40 kg/kus.
Dvorce – nasazeno 200 kg pstruha duhového Pd2,3 o průměrné hmotnosti 0,40 kg/kus.

Celkem jsme tak nasadili 880 kg duháků a 300 kg sivenů.

„V násadách budeme průběžně pokračovat tak, aby byly rybníky atraktivní pro lovící po celou dobu pstruhového režimu,“ uved předseda SÚS Dušan Hýbner.

BPVRP – pstruhový režim na rybnících SÚS

BOŽKOV (413 998): Pstruhový režim od 1. 11. do 31. 3. V tomto termínu se loví pouze ryby lososovité a dravci na umělou mušku a přívlač, tzn., že lov na položenou a plavanou je zakázán. Všechny ostatní ulovené kaprovité ryby musí být šetrně puštěny zpět do rybníka (tj. vyháčkovat ve vodě, nebo použít podložky či vlhké trávy). Při zamrznutí hladiny a lovu na dírkách bude tolerováno chytání na těsto se splávkem pouze na 1 udici. Po rozmrznutí hladiny je chytání na těsto (vláčecí pastu) i splávek opět zakázáno. Těsto nesmí být po rozmrznutí hladiny přidáváno k žádné nástraze (mušce, twisteru, třpytce apod.). Při přívlači a lovu na umělou mušku musí být prut držen v ruce a nástraha aktivně vedena. Poraněnou ulovenou rybu, dosahující lovné míry, je nutné si ponechat a řádně ji zapsat. Zákaz vnadění a chytání na živé nástrahy. Lov lososovitých ryb je povolen 7 dní v týdnu. Místenkový režim. Místenku (= oprávnění k hospodářskému odlovu) za poplatek 20 Kč vydává správce rybníka – tel. 607 587 120. Za lov bez místenky bude lovícímu zadržena povolenka k lovu. Molo je určené přednostně pro hendikepované rybáře. Pokud přijede vozíčkář, musí mu být místo uvolněno. V případě nerespektování tohoto pokynu RS přestupci odebere pověření rybníkáře k lovu ryb na tomto chovném rybníku. Odebrání pověření bude rybářskou stráží zapsáno do oddílu II. jeho povolenky. Pokud bude stejný lovící s tímto záznamem v povolence přistižen při rybolovu na rybníku, RS přivolá Policii ČR a předá k řešení pro pytláctví.

VLKAVA 4 – SMILOVICE (č. 413 994): Pstruhový režim od 1. 11. do 31. 3. – vysazován bude pstruh duhový a siven. Lov lososovitých ryb povolen 4 dny v týdnu. Povolen pouze lov na umělou mušku a přívlač. Zákaz chytání na položenou a plavanou. Lov na dírkách není z bezpečnostních důvodů povolen. Ostatní ustanovení RŘ zůstávají v platnosti. Kapr nad 70 cm včetně a každý ulovený jeseter se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do nádrže, kde byl uloven. Při ulovení kapra do 70 cm, lína, či amura, je dovoleno si jej ponechat. Pokud lovící pustí zpět dravou rybu (okoun, candát, bolen, tloušť, štika, sumec), není to považováno za přestupek. Rybolov je povolen pouze 4 dny v týdnu v tyto konkrétní dny: úterý, čtvrtek, pátek, neděle, a pouze z pravého břehu a u přítoku – viz mapka na hrázi rybníka. Z hráze od stavidla vlevo a po celé levé straně rybníka je rybolov zakázán. Omezení rybolovu mimo vyjmenované dny v týdnu se netýká praktické výuky dětí v místním rybářském kroužku. Parkování je zakázáno na silnici na levé straně rybníka i na komunikaci vedoucí přes hráz rybníka. Místo na parkování je vymezeno u cesty vedoucí od hráze po pravém břehu rybníka – označeno tabulemi.

MLYNAŘICE – DVORCE (č. 413 995): Bližší podmínky rybolovu na rybníku: Zákaz chytání z rákosin pod silnicí. Pstruhový režim od 1. 11. do 31. 3. – vysazován bude pstruh duhový a siven. Lov lososovitých ryb povolen 7 dní v týdnu. Povolen pouze lov na umělou mušku a přívlač. Zákaz chytání na položenou a plavanou. Lov na dírkách není z bezpečnostních důvodů povolen. Kapr nad 70 cm včetně a každý ulovený jeseter se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do nádrže, kde byl uloven. Při ulovení kapra do 70 cm, lína, či amura, je dovoleno si jej ponechat. Pokud lovící pustí zpět dravou rybu (okoun, candát, bolen, tloušť, štika, sumec), není to považováno za přestupek. K parkování jsou určena místa označená tabulemi. Parkování zakázáno na cestě kolem rybníka.

STRŽENÝ (č. 413 993): Pstruhový režim od 1. 11. do 31. 12. 2019 Lov povolen podél místní komunikace, na hrázi a od přepadu k malé zátoce – označeno cedulemi. Části u obou přítoků jsou CHRO – LOV RYB ZAKÁZÁN. Označeno cedulemi. Zákaz rybolovu z obslužných zařízení rybníka. Při lovu se musí používat háčky bez protihrotu nebo se zamáčknutým protihrotem (týká se i vláčecích nástrah). V tomto termínu se loví pouze ryby lososovité a dravci na umělou mušku a přívlač, tzn., že lov na položenou a plavanou je zakázán. Při přívlači a lovu na umělou mušku musí být prut držen v ruce a nástraha aktivně vedena. Všechny ostatní ulovené kaprovité ryby a jeseter musí být šetrně puštěny zpět do rybníka (tj. vyháčkovat ve vodě, nebo použít podložky či vlhké trávy). Zákaz vnadění a chytání na živé nástrahy. Lov lososovitých ryb je povolen 7 dní v týdnu. Při zamrznutí hladiny a lovu na dírkách bude tolerováno chytání na těsto se splávkem pouze na 1 udici. Při lovu na dírkách se smí používat pouze jednoháčky. Po rozmrznutí hladiny je chytání na těsto (vláčecí pastu) i splávek opět zakázáno. Těsto nesmí být po rozmrznutí hladiny přidáváno k žádné nástraze (mušce, twisteru, třpytce apod.). Poraněnou ulovenou rybu, dosahující lovné míry, je nutné si ponechat a řádně ji zapsat. V případě, že si lovící nebude chtít ponechat ulovenou rybu, musí provést šetrné vyháčkování ryby v dírce nebo ve vodě.  Při ulovení ryby a jejím vytažení na led nebo na břeh z vody si musí lovící tuto rybu ponechat a okamžitě zapsat do oddílu II. Povolenky k lovu. Pokud lovící pustí zpět dravou rybu (okoun, candát, bolen, tloušť, štika, sumec), není to považováno za přestupek. Místenkový režim. Boaty povoleny na vlastní nebezpečí. Místenku (= oprávnění k hospodářskému odlovu) za poplatek 50 Kč získá lovící na základě odeslané SMS zprávy ve tvaru: HOSTR50 na tel. číslo: 90211. SMS musí být odeslána ještě před zahájením vlastního rybolovu. V případě nerespektování výše uvedených bližších podmínek výkonu rybářského práva RS přestupci odebere pověření rybníkáře k lovu ryb na tomto chovném rybníku. Odebrání pověření bude rybářskou stráží zapsáno do oddílu II. jeho povolenky. Pokud bude stejný lovící s tímto záznamem v povolence přistižen při rybolovu na rybníku, RS přivolá Policii ČR a předá k řešení pro pytláctví. K parkování jsou určena místa u hráze označená tabulemi. Parkování je zakázáno na hrázi a cestě kolem rybníka.

(šam)