Členská schůze – MO Mělník

Dne 9. 3. 2019 se uskutečnila členská schůze Místní organizace Mělník. Zázemí pro konání schůze bylo zajištěno v prostorách Integrované střední školy technické. Bylo přítomno 123 členů MO Mělník a tři hosté.

Schůze byla v 8.30 hodin zahájena předsedou JUDr. Černíkem. Po úvodních procedurách v souladu s jednacím řádem, se slova ujal jednatel místní organizace pan Marek Macholda, který ve výborně zpracované prezentaci seznamoval bod po bodu přítomné s jednotlivými tématy.

Zástupce hospodáře pan Švec odprezentoval shrnutí vysazení násad do rybářských revírů MO a výhled vysazování na letošní rok. Dále vystoupil Radek Miškovský se zprávou rybářské stráže a v neposlední řadě zazněla i vyčerpávající zpráva pana Legera za dozorčí komisi. Velmi zajímavý byl příspěvek, který přítomné seznámil s odlovem sumečka amerického na Mlazické tůni.

Přítomní se zabývali jak několika návrhy na úpravy BPVRP na revírech MO, tak i dalšími provozními záležitostmi. O každém návrhu bylo vždy hlasováno a do usnesení byla zanesena vůle většiny.

Těsně před přestávkou vystoupila jednatelka SÚS, pozdravila přítomné a shrnula v krátkosti činnost VÚS a sekretariátu za uplynulý rok.

Po přestávce jednání pokračovalo diskuzí k tématům, která přítomné zajímala. Nutno ocenit i přístup hospodářů k péči o rybí obsádku revírů a záměrem podpořit přirozenou reprodukci ryb instalací třecích hnízd a také vytvořením klidové zóny v málo navštěvované části revíru.

Nutno konstatovat, že vedení MO Mělník se opravdu svědomitě stará o zabezpečení možností rybolovu pro nejen svoje členy hlavně tím, že prozíravě dle momentálních finančních možností kupuje vodní plochy ve svém okolí a v současné době se může chlubit vlastnictvím cca 60 ha vodních ploch.

Vedle toho se MO věnuje náboru dětí do kroužků a v loňském roce se přihlásilo 52 nových dětí, proto vedoucí musí přikročit k otevření dalšího kroužku.

MO Mělník podporuje také svoje sportovce, kteří každoročně reprezentují nejen místní organizaci, ale i SÚS v jednotlivých disciplínách na závodech (chybí jen nějaký zástupce v přívlači, ale i to se jistě časem podaří), kde se členové MO umísťují na předních místech.

Všem členům MO Mělník přeji krásné úlovky a děkuji za příjemně prožité sobotní dopoledne.

Jaroslava Fryšová, jednatelka SÚS