Členská schůze – MO Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

V sobotu se konala v budově Sportcentra Brandýs nad Labem členská schůze zdejší místní organizace. Přítomno bylo 84 členů a 6 hostů.

Z hostů zde byli za: SÚS Dušan Hýbner, MO Čelákovice pan Petržel, MO Předměřice pan Habada a Krmenčík, SÚS sekce položená pan Poupa, radní města Brandýs nad Labem pan Čeněk.

Schůze měla klasický průběh, kromě tradičních schvalovacích procedur proběhla kontrola usnesení, zprávy funkcionářů, se kterými postupně vystoupili předseda Bohumil Javůrek, jednatelka Alena Jandourková, hospodář Bořivoj Rotek, vedoucí mládeže Marek Hovorka a Jaroslav Bodlák z dozorčí komise.

Výbor MO doznal během roku několika změn, a to i na postu předsedy MO, a tak členská schůze schvalovala kooptace členů do výboru: pana Javůrka, Bráborce, Kabáta a v přímé volbě zvolila na následující období předsedou MO Bohumila Javůrka.

Přítomní rovněž schválili roční příspěvek do Fondu na nákup vodních ploch při SÚS ve výši 20 000,- Kč. Sama MO již v loňském roce zřídila při MO stejný fond, do něhož byl schválen příspěvek za každého člena MO ve výši 100,- Kč ročně.

Členská schůze také schválila záměr výboru MO provést revitalizaci Očka Káraný č. 411 165 z dotačních programů.

Z rukou předsedy MO Javůrka a SÚS Hýbnera byl odměněn Jan Bureš, reprezentant MO, SÚS, ČRS, ČR v lovu na umělou mušku, který se stal v loňském roce mistrem republiky v jezerním muškaření a byl členem bronzové reprezentace ČR na MS juniorů ve stejné disciplíně. Za skvělou reprezentaci obdržel finanční dar 3 000,- Kč.

Byl schválený záměr MO, ve spolupráci s SÚS, požádat na následující období 2020 – 2022 v termínu od 16. 6. do 30. 9. o výjimku MZe na rybolov nonstop na hlavním toku č. 411 050 Labe 18 tak, jako tomu bylo doposud.

Hlasování však neproběhlo vůbec hladce, a ještě před ním se strhla ostrá diskuze, takže po prvním hlasování nebyl návrh přijat. Vstoupil jsem do diskuze a požádal jsem členy, zda by nemohli své rozhodnutí ještě zvážit a revokovat. Opět se dlouze, ale věcně diskutovalo o výhodách a nevýhodách 24hodinového rybolovu, co revíru přináší, a nakonec byl návrh přijat. Za tu diskuzi jsem rád, právě od toho členské schůze jsou, aby se mluvilo a problémy se probraly. Co ale chci jednoznačně zdůraznit je to, že se opět v plné nahotě ukázalo, jak je malý zájem o schůze ze strany mladé generace, která po lovu 24 touží a využívá ho, avšak na schůzi byla zastoupena minimálně a mohla tak o svůj bonus lehce přijít, protože o něm rozhodovala převážně starší skupina zúčastněných členů. Naštěstí všichni vzali rozum do hrsti a návrh schválili.

Brandýští také stanovili pracovní povinnost pro dospělé členy MO na 10 hodin pro muže a 5 hodin pro ženy, s možnou finanční náhradou 100 kč za jednu neodpracovanou hodinu a byl schválený termínový kalendář LRU na revírech MO.

Ve svém vystoupení jsem seznámil přítomné s Fondem na nákup vodních ploch při ÚS, se změnami v BPVRP, které platí na revírech ČRS od 1. 1. 2019, poděkoval jsem MO a výboru za celoroční spolupráci, sportovcům MO za reprezentaci a vyjádřil jsem se k tématům, ke kterým jsem byl v průběhu schůze vyzván. Představil jsem nově zakoupenou pískovnu Písková Lhota, změny na sekretariátu SÚS a vyzval přítomné, aby byli aktivní v podnětech na práci SÚS.

Poděkoval jsem všem členům MO za shovívavost s častými uzávěry revírů z důvodu konání mnoha významných závodů na revírech MO.

Dušan Hýbner