Činnost rybářského kroužku mládeže MO Jince 2018/2019

Ve školním roce 2018/2019 bylo do rybářského kroužku MO Jince zapojeno 13 dětí ve věku do 15 let.

Schůzky se konaly od 4. října každý čtvrtek ve Společenském centru Josefa Slavíka.

Děti se učily rybářský řád, seznámily se s rybářskou výbavou a jednotlivými způsoby lovu. Naučily se správně sestavit a používat udici, nechyběla poznávačka ryb a obeznámily se s anatomií rybího těla. Některé děti měly problémy s navazováním háčků, ale po důkladném tréninku i tento obtížnější úkon zvládly.

V letošním roce se děti z kroužku poprvé aktivně účastnily výlovu. Pomáhaly se sběrem uvízlých ryb, s vyléváním kádí a s úklidem nářadí po skončení výlovu.

Závěrečné zkoušky, které dělaly dvě děti, byly provedeny 23. května 2019. O dva dny později se konaly dětské rybářské závody. Ty byly již tradičně pořádány za finanční podpory městyse Jince pro všechny zájemce bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou členy rybářského kroužku a zúčastnilo se jich 15 dětí.

Všichni soutěžící získali hodnotné ceny, nikdo neodešel s prázdnou. Jako již tradičně bylo zajištěno i bohaté občerstvení.

Rybářskými závody byla činnost kroužku ve školním roce 2018/2019 ukončena.

K dnešnímu dni je do kroužku zapojeno 12 dětí ve věku do 15 let.

Ing. Pavel Toman, vedoucí mládeže MO Jince