Ceny středočeských územních povolenek se pro rok 2020 nemění

Ceny středočeských územních povolenek se pro rok 2020 nemění. I nadále tak za celoroční územní  povolenku mimopstruhovou nebo pstruhovou zaplatíte 1 400 korun.

Mládež 16 – 18 let, ZTP, studenti a důchodci nad 70 let zaplatí za jednu z těchto povolenek 1 000,- Kč, děti do 15 let pak 500,- Kč.

Více nazelezne v přiloženém odkazu: 

Ceny povolenek na rok 2020

K navýšení ceny o 300 korun dochází u celosvazových a celorepublikových povolenek, kdy za celoroční celosvazovou MP povolenku zaplatíte 2 500,- Kč a za P povolenku 2 600,- Kč. Celoroční celorepubliková MP povolenka pak stojí 3 550,- Kč a P povolenka 3 700,- Kč.

Ceny povolenek jsou rovněž uloženy v intranetu pod číslem  478.

Brigády: Nepeněžní roční příspěvek /brigády/ je možno na základě rozhodnutí výboru MO nahradit i finančně. Výši finanční náhrady stanovuje výbor MO a schvaluje členská schůze vždy pro následující rok.

Členství: V případě, že člen nehodlá v následujícím roce lovit a pořizovat si žádný z typů povolenky (vč. krátkodobých či hostovských) postačí pro zachování členství zaplacení členské známky (případně tzv. mimořádné známky). Dle článku 3 odst. 8 Jednacího řádu ČRS rybář nemusí plnit další členské povinnosti. Tomuto členovi ovšem nemůže být vydána povolenka k rybolovu a MO, jímž je rybář členem, vyznačí tuto skutečnost do jeho členského průkazu v rubrice „Záznam o výdeji povolenky“ příslušným rokem a textem „bez povolenky“.

Výdej povolenek (a hostovských povolenek členům ze samostatně hospodařících MO) se řídí Statutem společného rybolovu a hospodaření, schváleným konferencí ČRS SÚS dne 22. 9. 2018 v Průhonicích.

(šam)