Ceny povolenek pro rok 2016

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Informační list pro rok 2016 č.j.1346/2015

Ceny povolenek pro rok 2016

Mimopstruhové povolenky – územní                 Pstruhové povolenky – územní

Číslo a kód povolenky Název povolenky Cena  v korunách Číslo a kód povolenky Název povolenky Cena v korunách
10 (13111) Celoroční územní 1 200 20

(13311)

Celoroční územní 1 200
16 (13101) Místní – jen na revír MO 850 26

(13301)

Místní jen na revír MO 850
11 (13102) Měsíční 850 21

(13302)

Měsíční 850
12 (13103) 14 – ti denní 600 X  
13 (13104) 7 – mi denní 450 23

(13304)

7 – mi denní 450
01 (13106) Jednodenní 250 X    
14 (13121) Mládež 16-18 let (*) , ZTP, studenti  a důchodci nad 70 let 850 24

(13321)

Mládež 16-18 let (*) , ZTP, studenti  a důchodci nad 70 let 850
15 (13131) Děti do 15 let (*) 400 25

(13331)

Děti do 15 let (*) 400
17 (15107) Na revír samostatně hospodařících MO Dle schválené kalkulace MO 27

(15307)

Na revír samostatně hospodařících MO Dle schválené kalkulace MO
18 (14107) Na revíry místního významu Dle schválené kalkulace MO 28

(14307)

Na revíry místního významu Dle schválené kalkulace MO
19 (13100) Pro členy samost. hospodařících  MO na jednotlivé  sdružené revíry V plné ceně odpovídající územní povolence 29

 (13300)

Pro členy samost. hospodařících  MO na jednotlivé  sdružené revíry V plné ceně odpovídající územní povolence
90 (16101) Dodatková na hlavní tok Vltavy a Labe pouze k povolence vydané MO

 50

X

 

Mimopstruhové povolenky celosvazové                                 Pstruhové povolenky celosvazové

Číslo a kód povolenky Název povolenky Cena v korunách Číslo a kód povolenky Název povolenky Cena v korunách
30 (82111) Celoroční – dospělí 2 100 40

(82311)

Celoroční – dospělí 2 150
31 (82121) Mládež 16-18 (*), ZTP 1 400 41

 (82321)

Mládež 16-18 (*), ZTP 1 450
35 (82131) Děti do 15 let (*) 700 45

(82331)

Děti do 15 let (*) 750

 

Mimopstruhové povolenky celorepublikové                      Pstruhové povolenky celorepublikové

 

Číslo a kód povolenky Název povolenky Cena v korunách  Číslo a kód     povolenky Název povolenky Cena v korunách
70 (81101) Celoroční dospělí    3.150 80

(81301)

Celoroční dospělí 3.250

(*)  Kategorie – děti do 15 let – včetně roku, ve kterém dovrší 15 rok

Kategorie – 16-18 let – od roku, ve kterém dovrší 16 let, do roku ve kterém dovrší 18 let

 

Povolenky pro nečleny – mimopstruhové                             Povolenky pro nečleny – pstruhové

 

Číslo a kód povolenky Název povolenky Cena v korunách Číslo a kód povolenky Název povolenky Cena v korunách
50 (96201) Nečlen roční 4 000 60 (96401) Nečlen  roční 4 000
51 (96203) Nečlen  14 –ti denní 2 200 61 (96403) Nečlen  14 –ti denní 2 200
52 (96204) Nečlen 7 – mi denní 1 200 62 (96404)) Nečlen  7 – mi denní 1 200

U nečlenských povolenek děti do 16 – ti let hradí 50 % z uvedené ceny.

 

Ceny příspěvkových známek pro rok 2016

Schválených republikovým sněmem ČRS

                                             Nominální hodnota           příjem MO             příjem  ÚS a Rady

Dospělý člen                                         400                                220                          180

Mládež 16 –18 let                                   200                                110                            90       

Děti do 15 let                                         100                                 55                             45       

SÚS odvádí  podíl  ze svého příjmu do rozpočtu republikové rady ČRS.

Zápisné

Výši zápisného schvaluje na základě návrhu výboru MO ČRS členská schůze vždy pro následující kalendářní rok. Zápisné zahrnuje i náklady na školení zájemců o první rybářský lístek.

Brigády

Nepeněžní roční příspěvek /brigády/ je možno na základě rozhodnutí  výboru MO nahradit  i finančně. Výši finanční náhrady  stanovuje  výbor MO a schvaluje členská schůze vždy pro následující rok.

 

Vydávání hostovacích povolenek členům ze samostatně hospodařících MO

Výdej povolenek se řídí Statutem společného rybolovu a hospodaření schváleným konferencí SÚS ČRS dne 20. 9. 2014 v Průhonicích.

 

S rybářským pozdravem

Dušan Hýbner v.r.                                                     Pavel Horáček v.r.

předseda                                                                      jednatel