Berounští uklízeli v okolí Berounky

V sobotu 6. 4. 2019 se také MO Beroun zapojila do akce: Ukliďme Česko s tím, že jsme uklidili nepořádek kolem části našeho revíru Berounka 3 (411 001) a to v úseku od jezu až za Eternitku a v úseku od železničního mostu směrem na Srbsko.

I když se pytlů s nepořádkem (s prominutím „bordelem“) nasbíralo nespočet, oproti loňskému roku bylo vidět nepatrné zlepšení, co se týče pořádku kolem námi spravovaného revíru.

Úklidu se zúčastnilo celkem 46 členů MO – děti z rybářského kroužku Rybaříci, rodiče, členové RS, výboru MO a ostatní členové MO, kterým není příroda lhostejná.

Strávili jsme krásné dopoledne, počasí nám přálo a nálada byla skvělá. Tímto bych chtěl poděkovat všem zúčastněným za skvělý den a pomoc.

Závěrem jen: Nenechme si zničit to, co je krásné a jedinečné. Chraňme naši přírodu. Jednou se nám to může nemile vrátit.

Václav Fishing Růžička, MO Beroun