Ani o svátcích RS na našich revírech nezahálela

Svátky spojené s víkendem přilákaly k revírům našich MO, ale i SÚS spoustu rybářů. Už dopředu jsme avizovali, že po zkušenostech s některými rybáři z června, zvýšíme intenzitu kontrol rybářskou stráží, a to se také děje.

Řada RS místních organizací prováděla kontroly, stejně tak jako RS s celokrajskou působností. Během kontrolních akcí bylo ve dnech 4. – 8. 7. zadrženo 11 povolenek.

„To číslo pochopitelně vypadá hrozivě, radost z něho nemáme, ale na druhou stranu říkám, že vzhledem k počtu kontrolovaných, převažují drtivě rybáři, kteří respektují pravidla, chovají se slušně, a pokud se objeví nedostatky, na místě je odstraní. Mám pocit, že po našem zvýšeném úsilí i medializaci na webu se situace zlepšuje a chce se mi věřit, že tomu tak bude i nadále, protože my v kontrolách nepolevíme a pokračujeme dál. Chci poděkovat všem lovícím, kteří pravidla dodržují, kteří chápou činnost naší rybářské stráže a členům RS děkuju za práci, kterou ve svém volnu věnují ostraze majetku nás všech,“ uvedl předseda SÚS Dušan Hýbner.

Jak kontroly probíhaly?

MO Mnichovo Hradiště

Kontrola probíhala 4. 7. od 20.00 do 1.30 hod. První část kontroly (od 20.00 do 24.00 hod.) byla zaměřena na revír Jizera č. 411 029, kde byla kontrolována jak dostupná lovná místa, tak i méně dostupné části Jizery. Bylo zkontrolováno cca 16 rybářů – vše bez závad.

Byla provedena kontrola i rybochovného zařízení Arnoštice, také v pořádku, zde jen upozornění na nízký stav vody.

Po půlnoci proběhla kontrola RMV Veselá, zaměřená na kontrolu nonstop rybolovu, zde bylo zkontrolováno cca 12 lovících bez zásadních pochybení (nerozsvícené bílé neoslňující světlo vše řešeno domluvou a dotyční ihned provedli nápravu).

Za RS MO Mnichovo Hradiště Stanislav Bejr

MO Brandýs nad Labem

Dne 7. 7. 2018 provedli členové naší RS v doprovodu členů výboru MO denní kontrolu na revírech 411 165 Labe 18 A – Proboštská jezera (podrevír 4 a 5) a 411 050 Labe 18. Celkem bylo zkontrolováno přibližně 70 rybářů. Většina lovících měla vše v pořádku. A těm děkujeme. Našlo se bohužel i pár rybářů, kteří se dopustili drobnějších přestupků, mezi které například patřil nezapsaný podrevír. Tyto drobné přestupky byly prozatím řešeny pouze domluvou nebo výstrahou.

Bohužel se mezi lovícími našli 3 rybáři, kterým byla povolenka zadržena. Důvody zadržení povolenek byly následující:
– lov na 3 pruty
– lov na povolenku, která neměla platnost pro revíry SÚS
– nezapsaná váha ryby, lov přes stanovený denní limit ulovených ryb (nad 7 kg), využití plastových kanystrů jako bójek, nezapsané nástražní ryby atd.

Za RS a výbor MO Milan Šulc

MO Neratovice

Dne 6. 7. 2018 se konala na revíru 411 048 Labe 16 noční kontrola od 0.15 do 3.25 hod. Bylo zadrženo 8 povolenek za lov po stanovené době lovu. Zúčastnili se 3 členové Rybářské stráže MO Neratovice, 2 rybáři MO Neratovice a 1 člen Policie ČR.

Vedoucí RS MO Neratovice Alois Hádek

MO Čelákovice

Dne 5. 7. 2018 proběhla kontrola revírů RS Čelákovice. Kontrola probíhala již v odpoledních hodinách v režii vedoucího RS, který se zaměřil na celý revír Labe 411 051 a Řehačku 411 164, až na drobné nedostatky vše proběhlo v pořádku.

Ve 21 hodin začala kontrola revíru 411 051 za pomoci zapůjčeného člunu pro RS z SÚS, ta probíhala náhodně. Téměř všichni kontrolovaní měli vše v pořádku a dva byli dokonce pochváleni za vzorový pořádek v okolí lovného místa.

Nejběžnější nedostatky byly nezapsané nástražné ryby, váhy u nástražných ryb  a u jeden rybář byl upozorněn na to že píše docházku od konce povolenky.

Poté se RS přesunula na RMV Grádo, kde měla údajně skupinka cizinců lovit a rušit blízké okolí hlučným chováním. Po příjezdu cca 23:45 byl všude klid, a tak jsme završili poslední kontrolou u zdymadel v Čelákovicích.

Za RS Čelákovice Petr Duník 

Krajská RS

Kontrola probíhala dne 6.7. od 16.00 do 02.00 hod. na rybnících SÚS Dvorce, Smilovice, Božkov, dále pak na čtyřech revírech MO Čelákovice, Brandýs, Bělá, Bakov, zkontrolováno bylo přes 70 lovících.

Velké rezervy byly zjištěny v ostraze rybníku Božkov, které budou okamžitě řešeny. Vše ostatní bylo vyřešeno napomenutím, osvětou a okamžitou nápravou, šlo především o způsob vyplňování sumáře úlovků a docházek a zápisy úlovků.

Redakce SÚS