ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Ceny a typy povolenek tit

publikováno: 29.02.2020

Ceny povolenek pro rok 2021

MIMOPSTRUHOVÉ POVOLENKY - ÚZEMNÍ  
Číslo a kód povolenky Název povolenky Cena v Kč
10 (13111) Celoroční územní 1 400
16 (13101) Místní - jen na revír MO 1 000
11 (13107) 3-denní 450
12 (13108) 10-ti denní 650
14 (13121) Mládež 16 - 18 let (*), ZTP a důchodci nad 70 let (**) 1 000
15 (13131) Děti do 15 let (*) 500
17 (15107) Na revír samostatně hospodařících MO Dle schválené kalkulace MO
18 (14107) Na revíry místního významu Dle schválené kalkulace MO
19 (13100) Na revíry mimopstruhové ve správě MO 1 400
90 (16101) Dodatková na hlavní tok Labe 50  (Pouze pro členy MO Obříství, Nová Ves a Poděbrady k povolence vydané MO)
 
PSTRUHOVÉ POVOLENKY - ÚZEMNÍ
 Číslo a kód povolenky Název povolenky Cena v Kč
20 (13311) Celoroční územní 1 400
26 (13301) Místní jen na revír MO 1 000
21 (13307) 3-denní 450
22 (13308) 10-denní 650
24 (13321) Mládež 16 - 18 let (*), ZTP a důchodci nad 70 let (**) 1 000
25 (13331) Děti do 15 let (*) 500
27 (14300) Na revír samostatně hospodařících MO Dle schválené kalkulace MO
29 (13300) Na pstruhové revíry ve správě MO 1 400
   
MIMOPSTRUHOVÉ POVOLENKY - CELOSVAZOVÉ
Číslo a kód povolenky Název povolenky Cena v Kč
30 (82111) Celoroční - dospělí 2 550
31 (82121) Mládež 16 - 18 let (*), ZTP 1 400
35 (82131) Děti do 15 let (*) 650
 
PSTRUHOVÉ POVOLENKY - CELOSVAZOVÉ
Číslo a kód povolenky Název povolenky Cena v Kč
40 (82311) Celoroční - dospělí 2 600
41 (82321) Mládež 16 - 18 let (*), ZTP 1 500
45 (82331) Děti do 15 let (*) 700
   
   MIMOPSTRUHOVÉ POVOLENKY - CELOREPUBLIKOVÉ
Číslo a kód povolenky Název povolenky Cena v Kč
70 (81101) Celoroční - dospělí 3 600
 
PSTRUHOVÉ POVOLENKY - CELOREPUBLIKOVÉ
Číslo a kód povolenky Název povolenky Cena v Kč
80 (81301) Celoroční - dospělí 3 700
(*) Kategorie - děti do 15 let  - včetně roku, ve kterém dovrší 15 rok
  Kategorie - 16 - 18 let - od roku, ve kterém dovrší 16 let, do roku ve kterém dovrší 18 let
(**) Sleva je poskytována pouze členům MO sdružených ve Středočeském územním svazu
 
POVOLENKY ÚZEMNÍ PRO NEČLENY  - MIMOPSTRUHOVÉ
Číslo a kód povolenky Název povolenky Cena v Kč
50 Nečlen - roční 4 000
51 Nečlen - 14-ti denní 2 200
52 Nelčen - 7-mi denní 1 200
 
POVOLENKY ÚZEMNÍ PRO NEČLENY - PSTRUHOVÉ
Číslo a kód povolenky Název povolenky Cena v Kč
60 Nečlen - roční 4 000
61 Nečlen - 14-ti denní 2 200
62 Nečlen - 7-mi denní 1 200
U nečlenských povolenek děti do 15-ti let hradí 50% z uvedené ceny.
 
POVOLENKY CELOSVAZOVÉ PRO NEČLENY - MIMOPSTRUHOVÉ
  Název povolenky Cena v Kč
  Nečlen - roční - dospělí 8 550
  Nelčen - roční - děti 4 500
 
POVOLENKY CELOSVAZOVÉ PO NEČLENY - PSTRUHOVÉ
  Název povolenky Cena v Kč
  Nečlen - roční - dospělí 9 200
  Nečlen - roční - děti 4 950
Vydává pouze rada ČRS

 

CENY PŘÍSPĚVKOVÝCH ZNÁMEK PRO ROK 2021
Schválených republikovým sněmem ČRS   
  Nominální hodnota Příjem MO Příjem ÚS Příjem Rady
Dospělý člen 500 250 185 65
Mládež 16 - 18 let 200 110 60 30
Děti do 15 let 100 55 30 15

 

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s. - ÚZEMNÍ SVAZ MĚSTA PRAHY
Povolenka na revíry ÚSMP - Rybářská 3/5, 147 00 Praha 4 - Podolí
Číslo povolenky Název povolenky Cena v Kč
A - mp1 Celoroční - dospělí 1 100
A - mp2 Mládež 16 - 18, ZTP 500
A - mp3 Děti do 15 let 300
A - p1 Celoroční - dospělí 1 100
A - p2 Mládež 16 - 18, ZTP 500
A - p3 Děti do 15 let 300

 

SPRÁVNÍ POPLATKY ZA RYBÁŘSKÉ LÍSTKY
1 rok 100 3 roky 200 10 let 500 Neurčitá doba 1 000 30 dní 200
1 rok * 50 3 roky * 100 10 let * 250 Neurčitá doba **, pro osoby starší 15 let 500 30 dní 200

 

* Poplatek za vydání rybářského lístku pro osoby mladší 15 let (žákům) nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.
** Poplatek za vydání rybářského lístku pro osoby starší 15 let (žákům) nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

ZÁPISNÉ
Výši zápisného schvaluje na základě návrhu výboru MO ČRS členská schůze vždy pro následující kalendářní rok. Zápisné zahrnuje i náklady na školení zájemců o první rybářský lístek.

BRIGÁDY
Nepeněžní roční příspěvek /brigády/ je možno na základě rozhodnutí  výboru MO nahradit  i finančně. Výši finanční náhrady  stanovuje  výbor MO a schvaluje členská schůze vždy pro následující rok.

ČLENSTVÍ
V případě, že člen nehodlá v následujícím roce lovit a pořizovat si žádný z typů povolenky (vč. krátkodobých či hostovských) postačí pro zachování členství zaplacení členské známky (případně tzv. mimořádné známky). Dle článku 3 odst. 8 Jednacího řádu ČRS rybář nemusí plnit další členské povinnosti. Tomuto členovi ovšem nemůže být vydána povolenka k rybolovu a MO, jímž je rybář členem vyznačí tuto skutečnost do jeho členského průkazu v rubrice  „Záznam o výdeji povolenky“ příslušným rokem a textem  „bez povolenky“.

Výdej povolenek (a hostovských povolenek členům ze samostatně hospodařících MO) se řídí Statutem společného rybolovu a hospodaření schváleným konferencí ČRS SÚS dne 22. 9. 2018 v Průhonicích.

 

S rybářským pozdravem

Petrův zdar!

 

Dušan Hýbner v.r.
předseda

 

Jaroslava Fryšová v.r.
jednatelka

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

soutez

POČET NÁVŠTĚV

7 795 582

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

Územní konference

© 2021 ČRS SÚS