ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Metodický pokyn pro zápis docházky a úlovků v přehledu o úlovcích tit

publikováno: 24.02.2020

Povinností každého rybáře je řádně zapisovat evidenci docházky a úlovků a po ukončení sezóny před vrácením povolenky vyplnit sumář úlovků a docházek.

Evidence docházek a úlovků (oddíl II povolenky k lovu ryb)

Před zahájením lovu ryb je osoba provádějící lov povinna zapsat nesmazatelným způsobem do Evidence docházky a úlovků datum lovu a číslo rybářského revíru.

Číslo rybářského revíru uvedené v soupisu revírů (šestimístné nebo osmimístné) se zapisuje do sloupce Číslo revíru. Pokud lovící provádí lov ryb na podrevíru, který má stanovené číslo, musí kromě čísla revíru zapsat ve sloupci Podrevír i číslo tohoto podrevíru.

V případě, že rybář loví v jednom dni na revíru i na jeho podrevíru, musí do Evidence docházky a úlovků zapsat docházku jak na revír, tak v samostatném řádku i na jeho podrevír.

Pokud lovící přeruší lov ryb, nemusí v případě opětovného zahájení lovu na stejném revíru v jednom dni znovu zapisovat docházku (datum lovu a číslo revíru).

Pokud si osoba provádějící lov nepřivlastní v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu je povinna proškrtnout vodorovnou čárou nesmazatelným způsobem v oddílu II povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a úlovků) příslušný řádek nejpozději před zahájením lovu v jiném revíru nebo v dalším dnu.

Sumář úlovků a docházek (oddíl II povolenky k lovu ryb)

Sumář úlovků a docházek vyplňuje držitel povolenky k lovu ryb před odevzdáním povolenky.

V jednotlivých řádcích se zapisují sumy všech úlovků dosažených na jednotlivých rybářských revírech a podrevírech a počet docházek.

V případě, že na některém z revírů (podrevírů) nedosáhl držitel povolenky úlovku, musí i tento revír zapsat, a to s vyznačením počtu docházek.

Nevyplněné řádky v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků a Sumář úlovků a docházek) se musí po skončení platnosti povolenky proškrtnout nesmazatelným způsobem. Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě.

Takto vyplněnou povolenku má její držitel povinnost vrátit do 15 dnů po skončení platnosti organizaci, která povolenku vydala.

 

Postup v případě vyplnění všech řádků v povolence k lovu ryb (úlovkovém lístku)

Pokud držitel povolenky k lovu ryb vyplní všechny řádky v Evidenci docházek a úlovků nebo v Sumáři docházek a úlovků (oddíl II povolenky k lovu), může si bezplatně vyžádat u příslušné MO ČRS nový úlovkový lístek.

Tento nový úlovkový lístek označí tak, aby se dal jednoznačně přiřadit k již vydané povolence k lovu ryb. Označením je míněno vypsání údajů v oddílu I povolenky k lovu ryb (doba platnosti, jméno, příjmení, titul držitele, datum narození, trvalý pobyt, člen MO ČRS) a vypsání čísla povolenky v místě pro nalepení povolenky. Jako číslo povolenky se vypíše číslo uvedené na nalepovací části vydané povolenky s uvedením, že se jedná o přílohu k vydané povolence k lovu.

 

 

Fotogalerie tit

foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

soutez

POČET NÁVŠTĚV

5 170 215

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

Pískovna pohár Pískovna pohár Pískovna

© 2021 ČRS SÚS