413 998 BOŽKOV– Středočeský územní svaz, P režim

413 998 BOŽKOV – Středočeský územní svaz 2 ha

Rybolov lze provozovat na rybníku:
Božkov (CZ 21085264) v k. ú. Mnichovice 2 ha

GPS 49°55’53.775″N, 14°41’51.452″E

Bližší podmínky rybolovu na rybníku: Pstruhový režim od 1. 11. do 31. 3. V tomto termínu se loví pouze ryby lososovité a dravci na umělou mušku a přívlač, tzn., že lov na položenou a plavanou je zakázán. Všechny ostatní ulovené kaprovité ryby musí být šetrně puštěny zpět do rybníka (tj. vyháčkovat ve vodě, nebo použít podložky či vlhké trávy). Při zamrznutí hladiny a lovu na dírkách bude tolerováno chytání na těsto se splávkem pouze na 1 udici. Po rozmrznutí hladiny je chytání na těsto (vláčecí pastu) i splávek opět zakázáno. Těsto nesmí být po rozmrznutí hladiny přidáváno k žádné nástraze (mušce, twisteru, třpytce apod.). Při přívlači a lovu na umělou mušku musí být prut držen v ruce a nástraha aktivně vedena. Poraněnou ulovenou rybu, dosahující lovné míry, je nutné si ponechat a řádně ji zapsat. Zákaz vnadění a chytání na živé nástrahy. Lov lososovitých ryb je povolen 7 dní v týdnu. Místenkový režim. Místenku (= oprávnění k hospodářskému odlovu) za poplatek 20 Kč vydává správce rybníka – tel. 607 587 120. Za lov bez místenky bude lovícímu zadržena povolenka k lovu. Molo je určené přednostně pro hendikepované rybáře. Pokud přijede vozíčkář, musí mu být místo uvolněno. V případě nerespektování tohoto pokynu RS přestupci odebere pověření rybníkáře k lovu ryb na tomto chovném rybníku. Odebrání pověření bude rybářskou stráží zapsáno do oddílu II. jeho povolenky. Pokud bude stejný lovící s tímto záznamem v povolence přistižen při rybolovu na rybníku, RS přivolá Policii ČR a předá k řešení pro pytláctví.

Božkov 2.12.2013 047

Božkov

Božkov 3.3 (4)

Božkov

Božkov 3.3 (3)

Božkov