413 010 BEROUNKA 6 P – MO Rakovník

413 010 BEROUNKA 6 P – MO Rakovník 34 km 3 ha
Přítok Vltavy. Revír tvoří levostranné přítoky Berounky, potoky Tyterský, Týřovický, Slabecký a Modřejovický včetně přítoků. Celý revír je chovný – lov ryb zakázán.

IMG_0383

Berounka 6P

IMG_0384

Berounka 6P