411 998 BOŽKOV – Středočeský územní svaz, MP režim

411 998 BOŽKOV – Středočeský územní svaz 2 ha

GPS 49°55’57.672″N, 14°41’43.577″E

Bližší podmínky rybolovu na rybníku: mimopstruhový režim. Lov ryb povolen od 16. 4. do 15. 10. Přívlač, lov na umělou mušku a muškaření zakázáno. Místenkový režim. Místenku s bližšími podmínkami za poplatek 20 Kč vydává správce rybníka – tel. 607587120. Za lov bez místenky bude lovícímu zadržena povolenka k lovu. Kapr nad 70 cm včetně se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do nádrže, kde byl uloven. Přisvojí-li si rybář za kalendářní den 2 kusy kapra či amura (celkem nejvýše 7 kg), končí pro něj na revíru denní rybolov. Molo je určené přednostně pro hendikepované rybáře. Pokud přijede vozíčkář, musí mu být místo uvolněno. V případě nerespektování tohoto pokynu RS přestupci odebere pověření rybníkáře k lovu ryb na tomto chovném rybníku. Odebrání pověření bude rybářskou stráží zapsáno do oddílu II. jeho povolenky. Pokud bude stejný lovící s tímto záznamem v povolence přistižen při rybolovu na rybníku, RS přivolá Policii ČR a předá k řešení pro pytláctví.

Pravidla rybolovu na nádrži Božkov od 2015 MP

Božkov 2.12.2013 047

Božkov

Božkov 3.3 (4)

Božkov

Božkov 3.3 (3)

Božkov