411 994 JELITO – Středočeský územní svaz

411 994 JELITO – Středočeský územní svaz 12 ha

Rybolov lze provozovat na rybníku:

Jelito (CZ 21115976) v k. ú.  Prosenická Lhota    12 ha

GPS: 49°41’12.080″N, 14°29’10.231″E

Bližší podmínky rybolovu na rybníku: Kapr nad 70 cm včetně se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do nádrže, kde byl uloven. Přisvojí-li si rybář za kalendářní den 2 kusy kapra či amura (celkem nejvýše 7 kg), končí pro něj na revíru denní rybolov. Zákaz lovu ryb z hráze rybníka a pod vedením vysokého napětí – označeno cedulemi. Zákaz parkování na místní komunikaci – nutno zachovat průjezd. Zákaz zajíždění do parku a parkování motorových vozidel v parku před hrází rybníka. Parkování povoleno podél cesty okolo parku, nutno zachovat průjezd. Pro parkování jsou vyhrazena místa v okolí hráze – označeno cedulemi.
Zákaz zajíždění a parkování vozidel na louce. K parkování je vyhrazeno parkoviště na začátku louky u dřevěného WC – označeno cedulemi. V případě nerespektování zákazu vjíždění na louku bude majitel volat Policii ČR. Z rybářského hlediska RS přestupci odebere pověření rybníkáře k lovu ryb na tomto chovném rybníku. Odebrání pověření bude rybářskou stráží zapsáno do oddílu II. jeho povolenky. Pokud bude stejný lovící s tímto záznamem v povolence přistižen při rybolovu na rybníku, RS přivolá Policii ČR a předá k řešení pro pytláctví.
U hráze je betonové plato, na které je povolen vjezd a rybolov pouze vozíčkářům. V případě nerespektování této bližší podmínky následuje shodný postih jako za vjíždění na louku.

jelito+lipan kon 001

Jelito

jelito+lipan kon 003

Jelito

jelito+lipan kon 004

Jelito