411 988 VLKAVA 4 – SMILOVICE – Středočeský územní svaz, MP režim

411 988 VLKAVA 4 – SMILOVICE – Středočeský územní svaz 2,5 ha
Rybolov lze provádět na rybníku:
Smilovice (CZ 21143551) v k. ú. Smilovice 2,5 ha

GPS: 50°18‘34.550“N, 14°57‘44.860“E

Bližší podmínky rybolovu na rybníku: Mimopstruhový režim od 16. 4. do 15. 10. – lov na umělou mušku a muškaření zakázáno. Ostatní ustanovení RŘ zůstávají v platnosti. Kapr nad 70 cm včetně a každý ulovený jeseter se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do nádrže, kde byl uloven. Rybolov je povolen pouze 4 dny v týdnu v tyto konkrétní dny: úterý, čtvrtek, pátek, neděle, a pouze z pravého břehu a u přítoku – viz mapka na hrázi rybníka. Z hráze od stavidla vlevo a po celé levé straně rybníka je rybolov zakázán. Omezení rybolovu mimo vyjmenované dny v týdnu se netýká praktické výuky dětí v místním rybářském kroužku. Parkování je zakázáno na silnici na levé straně rybníka i na komunikaci vedoucí přes hráz rybníka. Místo na parkování je vymezeno u cesty vedoucí od hráze po pravém břehu rybníka – označeno tabulemi.