411 108 KOZÁROVICKÉ NÁDRŽE – MO Kozárovice

411 108 KOZÁROVICKÉ NÁDRŽE – MO Kozárovice  1 ha
K revíru patří nádrž:

lom Obecní v k. ú. Kozárovice 0,9 ha
GPS 49°33‘3.696“N, 14°6‘22.303“E

Lov ryb je zakázán z vysoké stěny lomu v celé délce. Osoby provádějící lov jsou povinny respektovat výstražný signál při odstřelu horniny v sousedním lomu. Zakazuje se táboření a rozdělávání ohně v břehové části revíru. Zahájení lovné sezóny od 1. dubna. Zákaz parkování dvoustopých motorových vozidel v břehové části nádrže, k parkování vozidel využít příjezdové komunikace u závory. Stanovena míra štiky obecné na 55 cm. Denní úlovek lína obecného omezen na 2 ks.

12278018_929088027178518_280549397_n

Kozárovické nádrže

12281877_929087353845252_527380765_o

Kozárovické nádrže

12295603_929087647178556_1122960826_o

Kozárovické nádrže