411 086 STROUPINSKÝ POTOK (Pekelský) 2 – MO Žebrák

411 086 STROUPINSKÝ POTOK (Pekelský) 2 – MO Žebrák  3,0 ha
Přítok Berounky.
Revír tvoří nádrž na Pekelském potoce (přítok Stroupinského potoka):

v Peklo v k. ú. Točník 2,7 ha
GPS 49°53‘18.934“N, 13°52‘37.893“E

Míra štiky na nádrži Peklo je stanovena na 60 cm. Kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Při výkonu rybářského práva je nutno používat podběrák. Zákaz lovu ryb z hráze a v prostoru rákosin – vyznačeno tabulemi. Zákaz parkování na příjezdové polní cestě a tělese hráze.