411 070 RAKOVNICKÝ POTOK 2 – MO Rakovník

411 070 RAKOVNICKÝ POTOK 2 – MO Rakovník 12 km, 21 ha

GPS Z: 50°3‘18.327“N, 13°48‘58.946“E, K: 50°6‘23.145“N, 13°42‘23.988“E

Přítok Berounky. Od mostku u železniční zastávky Pustověty k železničnímu mostu tratě Louny–Rakovník. V Rakovníku zákaz lovu nad jezem u stadionu SK Rakovník, 50 m od jezu proti proudu – označeno tabulemi. Části revíru jsou označeny číslem podrevíru, je povinností osoby provádějící lov poznamenat do přehledu o úlovcích i číslo podrevíru. K revíru patří:

1. vlastní tok Rakovnického potoka
2. Polský rybník v k. ú. Krakovec 4,5 ha
(GPS 50°2’14.675″N, 13°40’14.614″E)
4. Senec – závlaha Senec 4,8 ha
(GPS 50°3’51.621″N, 13°42’24.429″E)
5. Pavlíkov – závlaha Pavlíkov 1,5 ha
(GPS 50°3’7.769″N, 13°44’51.886″E)
6. Bory Olešná 1,2 ha
(GPS 50°7’52.656″N, 13°43’20.913″E)
8. Panoší Újezd Panoší Újezd 3,2 ha
(GPS 50°2’28.961″N, 13°42’49.615″E)

Na závlahách Senec a Panoší Újezd jsou části chráněnými rybími oblastmi – vyznačeno tabulemi – lov ryb zakázán.
Přítoky Rakovnického potoka a úsek Rakovnického potoka od ústí Lišanského potoka k jezu u sportovního stadionu SK Rakovník jsou chovné – lov ryb zakázán. Kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Míra štiky je 55 cm a parmy 45 cm. Z důvodu vysazování je na nádržích zakázán lov ryb v době od 5. 10. do 1. 11. Lišanský potok je samostatným revírem.

IMG_0104

vlastní tok Rakovnického potoka

IMG_0105

vlastní tok Rakovnického potoka

IMG_0108

vlastní tok Rakovnického potoka

IMG_0094

Podolský rybník

IMG_0096

Podolský rybník

IMG_0091

Senec

 

 

IMG_0092

Senec

IMG_0100

Pavlíkov

IMG_0102

Pavlíkov

 

 

IMG_0084

Bory

IMG_0083

 

IMG_0099

Panoší Újezd

IMG_0098

Panoší Újezd