411 060 LITAVKA 4 – MO Příbram

411 060 LITAVKA 4 – MO Příbram  14 ha
Revír tvoří nádrže:

Vokáčovská (Drozďák) v k. ú. Vysoká Pec 7,0 ha
GPS 49°40‘4.045“N, 13°58‘13.664“E

Vysokopecká (Pecovák) Vysoká Pec 7,0 ha
GPS 49°39‘47.885“N, 13°57‘38.137“E

Drásov v k. ú. Drásov
(GPS 49°41’51.362″N, 14°6’13.371″E

Vokáčovská (Drozďák) – nádrž dlouhodobě nezpůsobilá k lovu ryb. Po dobu nezpůsobilosti nádrže Vokáčovská (Drozďák) je umožněn hospodářský odlov na udici na vodárenské nádrži Drásov (GPS 49°41’51.362″N, 14°6’13.371″E) o rozloze 10,4 ha za těchto podmínek: zákaz lovu ryb z hráze, zákaz vnadění (krmení) a lovu na krmítko. Zákaz stání a parkování vozidel na příjezdové komunikaci a přilehlých pozemcích. Od roku 2018 zavedeny podrevíry. Žádáme o zapisování podrevírů. Na nádrži Vysokopecká je vyhlášena chráněná rybí oblast v části levého břehu od vtoku Litavky v délce 140 m – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi. Kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Na revíru je omezen denní úlovek lína na 3 ks.

Drásov 1

Drásov

Drásov 2

Drásov

Drásov 3

Drásov

Pecovák 1

Pecovák

Pecovák 3

Pecovák

Pecovák 4

Pecovák