411 056 LABE 24 A – MO Kolín

411 056 LABE 24 A – MO Kolín 12 km 135 ha

GPS Z: 50°3‘17.616“N, 15°10‘36.44“E, K: 50°1‘24.673“N, 15°18‘38.114“E
Od jezu v Klavarech až k jezu ve Veletově včetně přítoků.
K revíru patří:

Černá strouha
GPS Z: 50°1‘13.949“N, 15°16‘25.501“E, K: 50°1‘4.601“N, 15°17‘28.161“E

a úsek Klejnarky
GPS Z: 50°0‘44.055“N, 15°16‘49.423“E, K: 49°59‘59.681“N, 15°17‘28.773“E
od jejího ústí do Černé strouhy až k jezu v Mladém Hlízově a

pískovna Velký Samberk v k. ú. Kolín 35,0 ha
GPS 50°0‘39.589“N, 15°14‘39.492“E

Na pískovně spojené s hlavním tokem probíhá těžba písku s lodním provozem. Lov ryb je zakázán v prostorech sídla provozovny, skládky písků a štěrku, dobývacího prostoru, a břehů, kde probíhá rekultivace. Zákaz lovu z prostoru pláže na Loděnici. Zákaz lovu ryb z ostrovů. Lov z plavidel, zavážení a zaplavávání návnad a nástrah a umisťování bójek je povoleno pouze na hlavním toku řeky Labe. Osoba provádějící lov je povinna seznámit se s pravidly lovu ryb a aktuálními lovnými úseky. Informace jsou umístěny na vývěskách na příjezdových komunikacích. Míra sumce je stanovena na 70 cm, štiky na 55 cm. Kapr nad 65 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Denní úlovek lína je omezen na 3 ks a denní úlovek okouna omezen na 3 ks. Lovící je povinen mít u sebe a při vylovování ryb použít podběrák. Po vytažení druhů vyjmenovaných v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb. na břeh je povinností lovících použít plastovou nebo gumovou podložku o minimálním rozměru 100 x 50 cm. Zavedeno omezení na 40 kusů ponechaných ulovených ryb, druhů vyjmenovaných v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb., na jednu vydanou povolenku na obou revírech MO Kolín dohromady.

???????????????????????????????

Labe 24 A