411 054 LABE 22 – MO Poděbrady

411 054 LABE 22 – MO Poděbrady  13 km 111 ha

GPS Z: 50°10‘14.018“N, 15°4‘36.428“E, K: 50°5‘25.301“N, 15°9‘51.288“E
Od vyústění odstavného ramene Sánské strouhy v Kovanicích až k jezu v Osečku. K revíru patří: úsek Cidliny od vtoku do Labe k silničnímu mostu u nájezdu na dálnici, Bačovka (GPS Z: 50°6’36.427″N, 15°9’22.657″E, K: 50°6’17.466″N, 15°10’11.402″E) od vtoku do Labe až ke kamennému mostu přes Bačovku a slepá a odstavná ramena propojená s hlavním tokem Labe:

Chvalovické v k. ú. Chvalovice – Polabec 1,8 ha
GPS 50°9‘39.527“N, 15°5‘32.191“E

Kmenovo rameno Kluk 1,8 ha
GPS 50°7‘36.911“N, 15°8‘30.802“E

Polabecké rameno Poděbrady 2,8 ha
GPS 50°8‘42.205“N, 15°6‘26.37“E

Grabnerovo rameno Libice nad Cidlinou 2,0 ha
GPS 50°7‘4.379“N, 15°9‘39.265“E

V úseku 100 m pod vodním dílem Velký Osek na ř. km 911,500 a v úseku 100 m pod vodním dílem Poděbrady na ř. km 904,573 jsou vyhlášeny chráněné rybí oblasti – lov ryb zakázán. Lov ryb v úseku levého břehu Labe od dálničního mostu u Boru po proudu k označníku č. 7 a v úseku levého břehu Labe od dálničního mostu u Boru k označníku č. 7 proti proudu je zakázán v termínu 1. 4. – 31. 7. (úsek je označen tabulemi). Lov z plavidel je povolen pouze na hlavním toku řeky. Od 1. 1. do 15. 6. je povoleno ponechání si jednoho kusu kapra. Od 1. 1. do 15. 6. po ponechání si jednoho kusu kapra končí denní lov ryb. Lov sumce na bójku s možností zavážení je povolen. Na celém revíru je zakázáno stanování a rozdělávání ohňů dle zákona o ochraně přírody. Rybářský přístřešek povolen pouze po dobu lovu ryb. Míry ryb jsou stanoveny takto: štika 60 cm, amur 60 cm. Kapr nad 65 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven.

411 162 Jezero Kluk (1)

Kluk

411 162 Jezero Kluk (2)

Kluk

411 162 Jezero Kluk (4)

Kluk

411 054 Labe Podebrady 30.12 (5)

Labe 22

411 054 Labe Podebrady 30.12 (6)

Labe 22