411 049 LABE 17 – MO Kostelec nad Labem

411 049 LABE 17 – MO Kostelec nad Labem 6 km, 70 ha

GPS Z: 50°14‘10.228“N, 14°33‘38.56“E, K: 50°13‘15.578“N, 14°38‘16.564“E
Od ř. km 854,3 pod Kostelcem nad Labem až k výtoku z Borecké tůně u ř. km 868,8.
K revíru patří:

Mlýnská strouha v k. ú. Kostelec nad Labem 4,0 ha
GPS Z: 50°14‘2.466“N, 14°34‘33.4“E, K: 50°13‘53.972“N, 14°36‘15.713“E

Pravostranné a levostranné přítoky hlavního toku a Mlýnské strouhy.
Mratínský potok od soutoku s Líbeznickým potokem patří k revíru 411 049. Rybolov na Mratínském potoce včetně všech přítoků je zakázán. Lov z plavidel je povolen pouze na hlavním toku. Míra štiky je stanovena na 60 cm. Kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven.

???????????????????????????????

Labe 17