411 013 ČERVENÝ POTOK 2 – MO Hořovice

411 013 ČERVENÝ POTOK 2 – MO Hořovice 12 km, 9,5 ha

GPS Z: 49°51‘58.923“N, 13°55‘53.228“E, K: 49°47‘36.301“N, 13°52‘38.006“E

Přítok Litavky – Berounky. Od silničního mostku v Praskolesích až k hrázi Záskalské nádrže.
K revíru patří nádrže:

Dráteník v k. ú. Hvozdec 5,1 ha
GPS 49°47‘59.332“N, 13°52‘4.756“E

Krejcárek Podluhy 1,0 ha

GPS 49°48‘58.931“N, 13°53‘32.906“E

Na jednotlivých nádržích jsou chráněné rybí oblasti – vyznačeno tabulemi. Kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Při výkonu rybářského práva je nutno používat podběrák. Na revíru je omezen maximální limit vyjmenovaných druhů ryb dle § 16 odst. 2 vyhlášky č. 197/2004 Sb., a to tak, že osoba provádějící lov si může ponechat maximálně 2 kusy vyjmenovaných druhů ryb v jednom kalendářním týdnu. Omezení počtu vyjmenovaných druhů ryb platí na všech mimopstruhových revírech MO Hořovice jakožto celku v jednom kalendářním týdnu.