411 004 BEROUNKA 6 – MO Rakovník, 15 km, 90 ha

411 004 BEROUNKA 6 – MO Rakovník, 15 km, 90 ha

ztp_crs_vyrez1. místo pro handicapované rybáře: 49°57’37.854″N, 13°41’59.275″EBerounka 6

 Přístup autem je možný až na vhodné místo pro handicapované rybáře. Místo je udržované, sekané. Břehy nízké. Pomoc nutná.

 

 

berounka6-1 berounka6-3 Berounka6-2

 

ztp_crs_vyrez2. místo pro handicapované rybáře: 49°58’10.918″N, 13°46’37.294″Eberounkla 6 2misto

Vhodné místo pro handicapované se nachází pod mostem ve Skryjích příjezd autem po asfaltu 20 m od místa, potom zpevněná cesta. Břehy nízké, upravené. Malá pomoc nutná.

 

20150715_172335 20150715_173057 20150715_173135

 

Obecně k revíru: Přítok Vltavy. Od jezu mlýna (elektrárny) v Nezabudicích až k jezu elektrárny ve Zvíkovci. Lov z plavidel povolen. Míra kapra je 40 –70 cm. Kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Míra štiky je 55 cm a parmy 45 cm. Je zakázáno vstupovat do Národní přírodní rezervace Týřov a Velká Pleš na pravém břehu řeky, tj. od ústí protilehlého levostranného přítoku Tyterského potoka až k ústí pravostranného přítoku Skryjského potoka – vyznačeno tabulemi na přístupových cestách. Je povoleno lovit na místě pod ústím tohoto potoka (na Bahnách). Lov z plavidel navalených na pravý břeh v rezervaci je povolen, nesmí se však vystupovat na břeh. Levé rameno mezi Čilou a Hradištěm, odpadové strouhy z elektráren ve Šlovicích a Zvíkovci jsou chovné – lov ryb zakázán. Vstup a průchod elektrárnou ve Zvíkovci je zakázán – vyznačeno tabulemi. Přítoky jsou samostatným revírem. Na základě výjimky CHKO Křivoklátsko čj. SR/0036/KV/2013-3 je povolen odlov jelce jesena. Nejmenší lovná míra jesena je stanovena na 30 cm, doba hájení od 16.3. do 15.6.