ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

NÁVŠTĚVNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU tit

publikováno: 20.07.2022

Návštěvní a provozní řád na pískovně Písková Lhota.

Vážení návštěvníci,

nacházíte se v areálu Českého rybářského svazu, z. s., Středočeského územního svazu (dále jen ČRS SÚS), který slouží k využití volného času a odpočinku všech hostů. Pro příjemný a ničím nerušený pobyt Vás žádáme o dodržování návštěvního a provozního řádu.

Provozovatel: Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

                          K Novým domkům 82, 159 00 Praha 5, IČO: 00434108

                          Tel.: 224 934 984, e-mail: sekretariat@crs-sus.cz, www.crs-sus.cz

 

POBYT A POHYB PO AREÁLU JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.

 

PROVOZNÍ DOBA AREÁLU

1. Lovící s platným oprávněním k odlovu a zaplacenou místenkou 100 Kč za 24 hodinový rybolov a pobyt. Platí v době od 1. 5. do 30. 9.

2. Lovící s platným oprávněním k odlovu a zaplacenou místenkou 25 Kč za rybolov a pobyt dle denní doby lovu, tzn. v měsících duben – září: 04.00 – 24.00 hod., říjen – prosinec 05.00 – 22.00 hod. a březen 05.00 – 22.00 hod.

3. Od 1. 1. – 28. 2. (29. 2.) je na pískovně povolen lov pouze na přívlač a umělou mušku a pro lovící s platným oprávněním k odlovu a zaplacenou místenkou 100 Kč za rybolov a pobyt dle denní doby lovu, tzn. 05.00 – 22.00 hod.

4. Ostatní návštěvníci: 10.00 – 18.00 hodin.

 

PODMÍNKY PRO VSTUP A VJEZD VOZIDEL

1. Za vjezd motorového vozidla se při vjezdu vybírá poplatek 50 Kč/den.

2. Poplatek za vstup do areálu provozovaného ČRS SÚS hrazený při vstupu: dospělá osoba 50 Kč, děti do 6 let zdarma, děti a mládež od 6 do 18 let 20 Kč, držitel průkazu ZTP, ZTP/P (a jeho doprovod) po předložení průkazu 20 Kč.

3. Držitelé povolenky a oprávnění k rybolovu na pískovně mají vjezd a vstup zdarma, platí pouze místenku:

    - v měsících KVĚTEN – ZÁŘÍ uhradí místenku odesláním SMS HOPIS100 na tel. číslo 90211 pro rybolov a pobyt po dobu 24 hodin (bivakování povoleno, ale bez podlážky, karavany či obytné vozy mohou parkovat na určené ploše) nebo odesláním SMS HOPIS25 na tel. číslo 90211 pro denní rybolov a pobyt, který je ukončen ve 24.00 hod. a poté musí pískovnu opustit.

    - v měsících BŘEZEN – DUBEN a ŘÍJEN – PROSINEC uhradí místenku odesláním SMS HOPIS25 na tel. číslo 90211 pro pobyt a rybolov dle stanovené denní doby lovu. Pískovnu nemusí opouštět (bivakování povoleno, ale bez podlážky, karavany či obytné vozy mohou parkovat na určené ploše)

    - v měsících LEDEN – ÚNOR uhradí místenku odesláním SMS HOPR100 na tel. číslo 90211, kdy je povolen pouze lov na přívlač a umělou mušku.

4. Za vstup se psem se za jednoho psa vybírá poplatek 50 Kč. Lovící s platným oprávněním k odlovu a zaplacenou místenkou na pískovně mají vstup pro psa zdarma.

5. Maximální rychlost vozidel je v celém areálu omezena na 20 km/hod.

6. Automobily a motorová vozidla lze odstavit pouze na zpevněných štěrkových plochách k tomu určených, viz mapa areálu, přičemž lovící ryby mohou na nezbytně nutnou dobu k vyložení a naložení zastavit mimo vyznačené odstavné plochy, nesmějí však zajíždět do zeleně.

 

V CELÉM AREÁLU PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ

 1. Poškozování a znečišťování všech prostor, zařízení a vybavení.
 2. Stanování a rozdělávání otevřených ohňů a manipulování s hořlavými a výbušnými látkami.
 3. Používání bivaků s podlážkou (bivaky bez podlážky jsou povoleny pro lovící s platným oprávněním k odlovu a zaplacenou místenkou).
 4. Odhazování odpadků a nedopalků mimo odpadkové koše.
 5. Přemisťování pevného i mobilního vybavení a zeminy, či písku.
 6. Chování se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek.
 7. Rušení klidu ostatních návštěvníků používáním rozhlasových a jiných zařízení.
 8. Polepování nebo popisování zařízení v areálu.
 9. Praní a čištění prádla, stříhání vlasů a provádění holení.
 10. Koupání se bez plavek a pohybování se nahý po areálu.
 11. Provádění jakékoliv komerční, propagační nebo prezentační činnosti bez předchozího písemného souhlasu majitele nebo jím pověřené osoby.
 12. Volání o pomoc bez vážné příčiny.
 13. Lezení na stromy, trhání a poškozování zeleně.
 14. Vstupování do míst označených páskou nebo zákazem vstupu.
 15. Volného pobíhání psů.
 16. Vstupování hospodářských zvířat.
 17. Používání vodních skútrů, windsurfů, paddleboardů, bellyboatů a lov z nich, lodí a člunů, vyjma nafukovacích matrací.
 18. Používání dronů, modelů letadel a zavážecích lodiček.
 19. Potápění s dýchacím přístrojem.
 20. V břehových partiích vodní plochy, tedy zejména na jejich břehových částech, je zakázáno provádět jakékoli terénní úpravy.

 

POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ

 1. Vstupem do areálu se každý návštěvník dobrovolně podrobuje ustanovením tohoto návštěvního řádu a případným pokynům obsluhy areálu.
 2. Návštěvník prokazuje zaplacení vstupu do areálu páskou umístěnou na svém zápěstí. Pásku obdrží od správce areálu při zaplacení vstupu a je povinen ji po dobu pobytu v areálu nosit pouze na pravém nebo levém zápěstí. Při nerespektování bude z areálu vykázán.
 3. Koupání je pouze na vlastní nebezpečí.
 4. Vstup dětem do 15 let je umožněn pouze za doprovodu dospělé osoby, která je po celou dobu pobytu za dítě zodpovědná.
 5. V areálu se musí všichni návštěvníci pohybovat opatrně, aby předešli případnému úrazu.
 6. Návštěvníci jsou povinni si střežit a chránit osobní věci, cennosti a hotovost před poškozením nebo ztrátou. Za peníze, cennosti a osobní věci si každý zodpovídá sám a provozovatel nenese odpovědnost za jejich případnou ztrátu, stejně jako za způsobené škody na odstavených vozidlech v celém areálu.
 7. Návštěvníci jsou povinni dbát ochrany svého zdraví. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody a zranění, které si návštěvníci způsobí vlastní neopatrností a nedodržováním návštěvního řádu.
 8. Předměty nalezené v areálu je nálezce povinen předat je správci areálu.
 9. Pobyt v areálu může být odepřen osobě, která prokazatelně narušila v areálu pořádek, bezpečnost a čistotu zařízení, nebo jejíž chování bylo v rozporu s dobrými mravy.
 10. Pobyt v areálu může být odepřen osobě pod zjevným vlivem alkoholu a omamných látek.
 11. Z areálu může být vykázán návštěvník, který přes napomenutí (upozornění) nerespektuje ustanovení návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů správce. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál, je správce oprávněn požádat o zákrok Policii ČR.
 12. Se stížnostmi, oznámením nebo podněty se mohou návštěvníci obracet na provozovatele areálu.
 13. Některá z uvedených zakázaných jednání mohou být posuzována jako spáchání přestupku nebo trestného činu a budou řešena podle příslušných právních předpisů.

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

                                                                                                                      Tísňové volání: 112

Provozovatel:                                               224 934 984                           Záchranná služba: 155

Správce areálu a ostraha:                           730 870 667                           Hasiči:                      150

Pověřená rybářská stráž – pan Hýbner:    777 018 556                           Policie ČR:               158

 

ČRS, z. s., Středočeský územní svaz

 

 

 

Fotogalerie tit

foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

POČET NÁVŠTĚV

16 006 035

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

RYBNÍKÁŘSTVÍ
MIMOPSTRUHOVÉ A PSTRUHOVÉ

mapa

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

PSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

© 2023 ČRS SÚS