ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

JELITO (411 994) tit

aktualizováno: 20.01.2021

Číslo revíru: 411 994

Název revíru: JELITO

Organizace pověřená hospodařením: Středočeský územní svaz

Rozloha: 12 ha

GPS souřadnice: 49°41‘12.080“N, 14°29‘10.231“E

CELOROČNÍ MIMOPSTRUHOVÝ REŽIM. Odlov lze provozovat na vodní ploše: Jelito (CZ 21115976) v k. ú. Prosenická Lhota.

Zákaz lovu ryb z hráze rybníka a pod vedením vysokého napětí – označeno cedulemi. Místenku za poplatek 25 Kč získá lovící na základě odeslané SMS zprávy ve tvaru: HOJEL25 na tel. číslo: 90211. Potvrzující SMS musí být obdržena ještě před zahájením vlastního rybolovu, a to ve znění: „Místenka v rámci oprávnění k odlovu ve vodní ploše Jelito. Platí pouze v den doručení SMS, cena je 25 Kč. Petrův zdar, ČRS SÚS.“ Zákaz parkování na místní komunikaci – nutno zachovat průjezd. Zákaz zajíždění do parku a parkování motorových vozidel v parku před hrází rybníka. Zákaz zajíždění a parkování vozidel na louce. Parkování pouze na místech označených cedulemi. V případě nerespektování zákazu vjíždění na louku bude majitel volat Policii ČR. Při nerespektování zákazů parkování odebere pověřená osoba k provádění kontrol přestupci oprávnění rybníkáře k lovu ryb. U hráze je betonové plato, na které je povolen vjezd a rybolov pouze vozíčkářům.

Všeobecná pravidla pro MP režim

1. Provádět odlov ryb na vodních plochách, které jsou vedeny jako provozovny chovatele ČRS, z. s., SÚS místních organizací v něm sdružených provozujících vodní plochy, lze pouze za předpokladu, že si uchazeč o odlov stáhl a vytiskl Oprávnění rybníkáře z webu SÚS crs-sus.cz v sekci Rybníkářství a je držitelem celorepublikové, celosvazové nebo středočeské mimopstruhové povolenky, která je nedílnou přílohou Oprávnění rybníkáře. Bez tohoto oprávnění a potvrzující SMS zprávy (tzv. místenky) v telefonu, nelze na těchto vodních plochách lov provádět. Místenka má pouze jednodenní platnost, s výjimkou pískovny Písková Lhota, kde je v určeném období možné provádět lov 24 hod. a místenka tam platí 24 hodin. Formát místenky je u každé vodní plochy jiný.

2. Na všech těchto vodních plochách platí pravidla pro lov ryb, dle aktuálního režimu, s odlišnostmi uvedenými v podmínkách a pravidlech odlovu na těchto vodních plochách, a které jsou uvedeny v Rybářském řádu ČRS.

3. Přivlastněné úlovky si osoba provádějící odlov zapisuje, stejně jako příchod k vodě, nesmazatelným způsobem do platného oddílu II povolenky k lovu (stejně jako u rybářského revíru).

4. Ceny místenek jsou na všech těchto vodních plochách stejné: mimopstruhový režim = 25,- Kč (neplatí pro Brožkovnu, Smilovice, Bartoň, Brodský 2, Načeradec – Louňov, Na Dolíkách, Pilař, Pitkovice, Rybník Václav). Cena místenky pro 24hodinový lov na pískovně je 100,- Kč.

5. Za porušení podmínek a pravidel k odlovu ryb bude lovícímu osobou pověřenou k provádění kontrol odebráno oprávnění k odlovu a nebude již moci v daném roce lovit na žádné vodní ploše v režimu rybníkářství provozovatele ČRS, z. s., SÚS. Osoba pověřená k provádění kontrol nemusí odebrat oprávnění k odlovu, pokud se jedná jen o mírné porušení uvedených podmínek a pravidel, které lze na místě napravit. V takovém případě lovící uhradí smluvní poplatek ve výši 200,- Kč formou SMS HODAR200 na tel. 90211 a přijde mu potvrzující SMS: „Děkujeme za příspěvek v hodnotě 200 Kč. Petrův zdar ČRS SÚS.“ Osoba provádějící kontrolu zaznamená porušení na oprávnění k odlovu s krátkým odůvodněním. Toto platí pro VP Božkov, Brožkovna, Jelito, Mlynařice 3 – Dvorce, Pískovna Písková Lhota, Stržený a Vlkava 4 – Smilovice.

6. Seznam všech oprávněných osob k odlovu bude evidován a archivován provozovatelem vodních ploch na základě vydaných oprávnění. Lovícím, kteří budou opakovaně porušovat pravidla odlovu ryb nebude již oprávnění uděleno.

7. Lovící si smí v jednom dnu ponechat 2 ks vyjmenovaných druhů ryb do výše 7 kg; pokud si lovící ponechá 2 ks vyjmenovaných druhů ryb (kapr, candát, štika, sumec, bolen, amur), končí pro něj na těchto vodních plochách denní lov.

8. Lovící si smí v jeden den ponechat 3 ks lososovitých druhů ryb. Jejich ponecháním pro něj končí denní lov na těchto vodních plochách.

9. Lososovité ryby se během lovu zakazují přechovávat živé, po ulovení a přisvojení musí být okamžitě humánně usmrceny.

10. Na všech těchto vodních plochách platí K70, úlovek kapra od 70 cm se musí okamžitě bez prodlení vrátit do vodní plochy, kde byl uloven. Výjimkou je Písková Lhota, kde je K60 a s rybou se nakládá stejně jako u K70.

11. Všechny druhy jesetera je možno lovit pouze v režimu CHYŤ A PUSŤ, kdy úlovek těchto druhů ryb musí být okamžitě bez prodlení s největší šetrností vrácen zpět do vodní plochy.

12. Lovící si nesmí ponechat úlovek, pokud nedosahuje nejmenší lovné délky: pstruh duhový 25 cm, lín obecný 30 cm, amur bílý 60 cm, kapr obecný 40 cm, candát obecný 50 cm, štika obecná 60 cm, sumec velký 70 cm, okoun říční 20 cm s výjimkou pískovny Písková Lhota, kde je okoun loven v režimu CHYŤ A PUSŤ. Na pískovně Písková Lhota rovněž platí horní míry dravých ryb, a to následovně: horní míra u candáta obecného je 70 cm včetně, horní míra u štiky obecné je 80 cm. Druhové hájení všech druhů ryb na těchto vodních plochách platí dle rybářského řádu ČRS a vyhlášky č. 197/2004 Sb.

13. Lovící smí lovit maximálně na dva pruty, v případě lovu na umělou mušku a lovu přívlačí na jeden (ostatní pruty mohou být připraveny na břehu). Muškaření zakázáno.

14. Lovící je povinen na lovném místě a v jeho kruhovém výměru 3 m udržovat pořádek. Při odchodu své lovné místo uklidí!

15. Lovící je povinen parkovat své vozidlo pouze na odstavném místě, které k těmto účelům určí provozovatel vodních ploch.

16. Lovící je povinen se podrobit kontrole při odlovu, a to rybníkářem pověřenou osobou k provádění kontroly. Pověřená osoba k provádění kontroly je povinna lovícímu předložit své pověření a prokázat se průkazem člena rybářské stráže nebo občanským průkazem.

Fotogalerie tit

foto
foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

soutez

POČET NÁVŠTĚV

8 273 752

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

© 2021 ČRS SÚS