ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

BOŽKOV (411 998, 413 998) tit

aktualizováno: 21.09.2023

Typ: Vodní plocha

Číslo: 411 998, 413 998

Název: BOŽKOV

Organizace pověřená hospodařením: Středočeský územní svaz

Rozloha: 2 ha

GPS souřadnice: 49°55‘57.672“N, 14°41‘43.577“E

KOMBINOVANÝ REŽIM. Odlov lze provozovat na vodní ploše: Božkov (CZ 21085264) v k. ú. Mnichovice

411 998 Mimopstruhový režim od 16. 4. do 15. 10. Lov přívlačí, lov na umělou mušku a  muškaření zakázáno. Místenku za poplatek 25 Kč získá lovící na základě odeslané SMS zprávy ve tvaru: HOBOZ25 na tel. číslo: 90211. Potvrzující SMS musí být obdržena ještě před zahájením vlastního rybolovu, a to ve znění: „Místenka v rámci oprávnění k odlovu ve vodní ploše Božkov. Platí pouze v den doručení SMS, cena je 25 Kč. Petrův zdar, ČRS SÚS.“ Molo je určeno přednostně pro handicapované rybáře. Pokud přijede vozíčkář, musí mu být místo uvolněno. V případě nerespektování tohoto pokynu osoba pověřená k  provádění kontrol přestupci odebere oprávnění rybníkáře k odlovu ryb. V MP režimu je z hráze lov zakázán.

413 998 Pstruhový režim od 1.11. do 31.3. Místenku za poplatek 50 Kč získá lovící na základě odeslané SMS zprávy ve tvaru: HOBOZ50 na tel. číslo: 90211. Potvrzující SMS musí být obdržena ještě před zahájením vlastního rybolovu, a to ve znění: „Místenka v rámci oprávnění k odlovu ve vodní ploše Božkov. Platí pouze v den doručení SMS, cena je 50 Kč. Petrův zdar, ČRS SÚS.“ Molo je určené přednostně pro handicapované rybáře. Pokud přijede vozíčkář, musí mu být místo uvolněno. V případě nerespektování tohoto pokynu pověřená osoba k  provádění kontrol přestupci odebere oprávnění rybníkáře k odlovu ryb..

Všeobecná pravidla pro MP režim

1. Na vodních plochách (dále VP) s lovem ryb na udici jsou pověřenými osobami k lovu ve smyslu § 3, odst. 2 zákona č. 99/2004 Sb. držitelé mimopstruhových územních povolenek ČRS, z. s., Středočeského územního svazu a dále držitelé mimopstruhových povolenek celosvazových a celorepublikových. Nejedná se o rybářské revíry vyhlášené příslušným orgánem státní správy rybářství. Jedná se o vodní plochy, které jsou vedeny jako provozovny chovatele ČRS, z. s., Středočeského územního svazu a místních organizací, které jsou provozovány v režimu rybníkářství v souladu se zákonem č. 99/2004 Sb. v platném znění. V popisu je uvedeno registrační číslo hospodářství (CZ……).
2. Provádět odlov ryb na vodních plochách lze pouze za předpokladu, že si uchazeč o odlov vyplnil a vytiskl Oprávnění rybníkáře z webu SÚS www.crs-sus.cz v sekci Rybníkářství, jehož nedílnou přílohou jsou určené druhy povolenek. Bez tohoto oprávnění, které nesmí lovící jakkoliv upravovat (např. foliovat, zastřihávat apod.)
a potvrzující SMS zprávy (tzv. místenky) v telefonu, nelze na těchto vodních plochách lov provádět. Místenka má platnost dle denní doby lovu, s výjimkou pískovny Písková Lhota, kde je v určeném období možné provádět lov 24 hodin. Formát místenky je u každé vodní plochy jiný. Ceny místenek jsou na VP: mimopstruhový režim
= 25 Kč (neplatí pro Brožkovnu, Smilovice, Bartoň, Brodský 2, Hostokryje, Kaňka, Na Dolíkách, Pilař, Pitkovice, Rybník Václav, Plaňanský Velký rybník). Místenku na VP Načeradec – Louňov ve výši 20 Kč vydává úřad městyse Načeradec, viz. popis VP. Cena místenky pro 24hodinový lov na pískovně Písková Lhota je 100 Kč. Cena místenky pro lov přívlačí a umělou mušku v měsících leden a únor na pískovně Písková Lhota je 100 Kč.
3. Lovící je povinen dodržovat stejná pravidla pro lov ryb, která platí pro mimopstruhové revíry ČRS dle RŘ, tato pravidla a podmínky a popisy jednotlivých VP.
4. Lovící je povinen se podrobit kontrole při odlovu, a to rybníkářem pověřenou osobou k provádění kontroly. Pověřená osoba k provádění kontroly je povinna lovícímu předložit své pověření a prokázat se průkazem člena rybářské stráže nebo občanským průkazem.
5. Za porušení podmínek a pravidel k odlovu ryb bude lovícímu osobou pověřenou k provádění kontrol odebráno oprávnění k odlovu a nebude již moci v daném roce lovit na žádné vodní ploše v mimopstruhovém režimu rybníkářství provozovatele ČRS, z. s., SÚS a MO. Osoba pověřená k provádění kontrol nemusí odebrat oprávnění k odlovu, pokud se jedná jen o mírné porušení uvedených podmínek a pravidel, které lze na místě napravit. V takovém případě lovící uhradí smluvní poplatek ve výši 200 Kč formou SMS HODAR200 na tel. 90211 a přijde mu potvrzující SMS: „Děkujeme za příspěvek v hodnotě 200 Kč. Petrův zdar ČRS
SÚS.“ Smluvní poplatek platí pro VP Božkov, Brožkovna, Jelito, Mlynařice 3 – Dvorce, pískovna Písková Lhota, Stržený a Vlkava 4 – Smilovice.
6. Seznam všech oprávněných osob k odlovu bude evidován a archivován provozovatelem vodních ploch na základě vydaných oprávnění. Lovícím, kteří budou opakovaně porušovat pravidla odlovu ryb, nebude již oprávnění uděleno.
7. Přivlastněné úlovky musí osoba provádějící odlov zapisovat, stejně jako příchod k vodě, nesmazatelným způsobem do platného oddílu II povolenky k lovu (stejně jako u rybářského revíru).
8. Lovící si smí v jednom dnu ponechat 2 ks vyjmenovaných druhů ryb do výše 7 kg; pokud si lovící ponechá 2 ks vyjmenovaných druhů ryb (kapr, candát, štika, sumec, bolen, amur), končí pro něj na těchto vodních plochách denní lov. Úlovek karasa stříbřitého se nezahrnuje do denního limitu 7 kg.
9. Denní úlovek lína obecného se stanovuje nejvýše na 4 ks (pokud není u popisu VP uvedeno jinak).
10. Lovící si smí v jeden den ponechat 3 ks lososovitých druhů ryb. Jejich ponecháním pro něj končí denní lov na těchto vodních plochách.
11. Zakazuje se přechovávání živých lososovitých ryb během lovu, po ulovení a přisvojení musí být okamžitě humánně usmrceny.
12. Na všech VP platí K70, úlovek kapra od 70 cm musí být bez prodlení vrácen do vodní plochy, kde byl uloven. Výjimkou je Bartoň a pískovna Písková Lhota – K60, Na Dolíkách a Plaňanský Velký rybník – K65 s rybou je stejný postup jako u K70.
13. Všechny druhy jesetera je možno lovit pouze v režimu CHYŤ A PUSŤ, kdy úlovek těchto druhů ryb musí být bez prodlení s největší šetrností vrácen zpět do vodní plochy.
14. Lovící si nesmí ponechat úlovek, pokud nedosahuje nejmenší lovné míry: pstruh duhový 25 cm, lín obecný 30 cm, amur bílý 60 cm, kapr obecný 40 cm, candát obecný 50 cm, štika obecná 60 cm, sumec velký 70 cm, okoun říční 20 cm s výjimkou pískovny Písková Lhota, kde je okoun loven v režimu CHYŤ A PUSŤ. Na pískovně Písková Lhota rovněž platí horní míry dravých ryb, a to následovně: u candáta obecného je 70 cm včetně, u štiky obecné je 80 cm. Druhové hájení všech druhů ryb na VP platí dle Rybářského řádu ČRS a vyhlášky č. 197/2004 Sb.
15. Nejmenší lovná míra parmy obecné je 60 cm (pokud není u popisu VP uvedeno jinak).
16. Provozovatel může z důvodu vysazení násad (netýká se tekoucích vod) uzavřít celou VP nebo jejich část po dobu 7 dní (informace o uzavření bude zveřejněna na webových stránkách www.crs-sus.cz).
17. Lovící smí lovit maximálně na dva pruty, v případě lovu na umělou mušku a lovu přívlačí na jeden (ostatní pruty mohou být připraveny na břehu).
18. Děti do 10 let věku mohou manipulovat s 1 udicí patřící osobě provádějící lov, která je starší 18 let, a v jejím doprovodu.
19. Lovící musí mít při lovu podběrák.
20. Zákaz používání vylovovacího háku (gafu).
21. Zákaz používání dvojháčků a trojháčků od 1. 1. do 15. 6.
22. Zákaz lovu na srkačku.
23. Zákaz podsekávání ryb.
24. Lov z plavidel je zakázán, pokud není v popisu konkrétní VP výslovně povolen.
25. Zavážení a zaplavávání návnad a nástrah je zakázáno, pokud není výslovně povoleno.
26. Při lovu na umělou mušku v době od 1. ledna do 15. června: 
      – je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce o maximální délce odpovídající dvojnásobné délce používaného prutu a s nástrahami v maximální velikosti 3 cm;
      – je zakázáno lovit na jakékoliv gumové nástrahy a používat jakékoliv zátěže umístěné mimo tělo mušky, stejně tak je zakázáno použití jakýchkoliv plovoucích zařízení, jako je kulové plovátko, splávek apod. Je zakázáno vybavovat nástrahy doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost pro ryby, například rotující
plíšek, vrtulka nebo gumička;
      – je dovoleno používat pouze jednoháčky.
27. Lov muškařením (Příloha č. 7 vyhlášky č. 197/2004 Sb., bod D) je od 1. 1. do 15. 6. zakázán.
28. Lovící je povinen na lovném místě a v kruhu o poloměru 3 m od středu lovného místa udržovat pořádek.
29. Provozovatel může ve výjimečných případech při konání rybářských závodů vyhradit na dobu nezbytně nutnou místa k lovu. Informace o omezení rybolovu bude zveřejněna na webových stránkách ČRS, z. s., SÚS www.crs-sus.cz.
30. Pro konání vnitrostátních soutěží a závodů v lovu ryb udicí a mezinárodního mistrovství ČR (ve všech disciplínách LRU – plavaná, feeder, lov na umělou mušku a přívlač), které jsou zajišťovány sportovním odborem LRU při Radě ČRS a příslušnými územními sportovními odbory LRU, platí ustanovení mezinárodního
závodního řádu F. I. P. S. e. d. v platném znění pro daný rok, který je upravený na podmínky pořádání soutěží a závodů v České republice. Pro případy konání mezinárodních závodů na úrovni mistrovství světa či mistrovství Evropy platí ustanovení závodního řádu F. I. P. S. e. d. v platném a plném znění pro daný
rok s případnými drobnými úpravami, které musí být pořadatelem akce uvedeny v oficiálních propozicích daného závodu.
31. Lovící je povinen parkovat své vozidlo pouze na odstavném místě, které k těmto účelům určí provozovatel vodních ploch. Respektujte dopravní značení.
32. Vjezd a parkování na hrázích je zakázáno, není-li výslovně uvedeno jinak.
33. Táboření a rozdělávání ohňů je zakázáno všude mimo vyhrazená tábořiště (stanoveno zákonem o lesích a zákonem na ochranu přírody a krajiny ČR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo místními vyhláškami) = postih Policie ČR, městské a obecní policie a orgánů na ochranu přírody a krajiny ČR.
34. V břehových částech VP je zakázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat kamenné záhozy, zejména vyjímat kameny ze břehů a provádět terénní úpravy. Dále je zakázáno kdekoliv zanechávat rybářské vlasce a šňůry a jejich zbytky.

35.  Zákaz manipulace s uloveným jeseterem na břehu, všechny úkony budou prováděny pouze ve vodě.

        Všeobecná pravidla P režim

1. Na vodních plochách (VP) s lovem ryb na udici jsou pověřenými osobami k lovu ve smyslu § 3, odst. 2 zákona č. 99/2004 Sb. držitelé pstruhových územních povolenek ČRS, z. s., Středočeského územního svazu a dále držitelé pstruhových povolenek celosvazových a celorepublikových. Nejedná se o rybářské revíry
vyhlášené příslušným orgánem státní správy rybářství. Jedná se o vodní plochy, které jsou vedeny jako provozovny chovatele ČRS, z. s., Středočeského územního svazu, které jsou provozovány v režimu rybníkářství v souladu se zákonem č. 99/2004 Sb. v platném znění. V popisu je uvedeno registrační číslo hospodářství (CZ……).
2. Provádět odlov ryb na VP lze pouze za předpokladu, že si uchazeč o odlov stáhl, vyplnil a vytiskl Oprávnění rybníkáře z webu SÚS www.crs-sus.cz v sekci Rybníkářství, jehož nedílnou přílohou jsou stanovené druhy povolenek. Bez tohoto oprávnění a potvrzující SMS zprávy (tzv. místenky) v telefonu nelze na těchto vodních plochách lov provádět. Místenka má platnost dle denní doby lovu. Formát místenky je u každé vodní plochy jiný.
3. Lovící je povinen dodržovat stejná pravidla pro lov ryb, která platí pro pstruhové revíry ČRS dle RŘ, tato pravidla a podmínky a popisy jednotlivých VP.
4. Na vodních plochách v P režimu Božkov a Dvorce je odlov povolen od 1. 11. do 31. 3.
5. Cena místenky na vodních plochách v pstruhovém režimu je 50 Kč.
6. Lovící je povinen se podrobit kontrole při odlovu, a to rybníkářem pověřenou osobou k provádění kontroly. Pověřená osoba k provádění kontroly je povinna lovícímu předložit své pověření a prokázat se průkazem člena rybářské stráže nebo občanským průkazem.
7. Za porušení podmínek a pravidel k odlovu ryb bude lovícímu osobou pověřenou k provádění kontrol odebráno oprávnění k odlovu a nebude již moci v daném roce lovit na žádné vodní ploše ve pstruhovém režimu rybníkářství provozovatele ČRS, z. s., SÚS. Osoba pověřená k provádění kontrol nemusí odebrat oprávnění
k odlovu, pokud se jedná jen o mírné porušení uvedených podmínek a pravidel, které lze na místě napravit. V takovém případě lovící uhradí smluvní poplatek ve výši 200 Kč formou SMS HODAR200 na tel. 90211 a přijde mu potvrzující SMS: „Děkujeme za příspěvek v hodnotě 200 Kč. Petrův zdar ČRS SÚS.“
8. Seznam všech oprávněných osob k odlovu bude evidován a archivován provozovatelem vodních ploch na základě vydaných oprávnění. Lovícím, kteří budou opakovaně porušovat pravidla odlovu ryb, nebude již oprávnění uděleno.
9. Přivlastněné úlovky musí osoba provádějící odlov zapisovat, stejně jako příchod k vodě, nesmazatelným způsobem do platného oddílu II povolenky k lovu (stejně jako u rybářského revíru).
10. Lovící si smí v jednom dnu ponechat 2 ks vyjmenovaných druhů ryb (kapr, amur). Jejich ponecháním denní lov na VP končí. Štika a sumec velký je považován v pstruhovém režimu za rybu škodlivou, nevztahuje se na ně druhové hájení a nejmenší lovná míra.
11. Lovící si smí v jeden den ponechat 3 ks lososovitých druhů ryb. Jejich ponecháním pro něj končí denní lov na těchto vodních plochách.
12. Zakazuje se přechovávání živých lososovitých ryb během lovu, po ulovení a přisvojení musí být okamžitě humánně usmrceny.
13. Na všech těchto vodních plochách platí K70, úlovek kapra od 70 cm musí být bez prodlení vrácen do vodní plochy, kde byl uloven.
14. Všechny druhy jesetera je možno lovit pouze v režimu CHYŤ A PUSŤ, kdy úlovek těchto druhů ryb musí být bez prodlení s největší šetrností vrácen zpět do vodní plochy.
15. Lovící si nesmí ponechat úlovek, pokud nedosahuje nejmenší lovné míry: pstruh duhový 25 cm, lín obecný 30 cm, amur bílý 60 cm, kapr obecný 40 cm, candát obecný 50 cm, okoun říční 20 cm. Druhové hájení výše uvedených ryb na těchto vodních plochách platí dle Rybářského řádu ČRS a vyhlášky č. 197/2004 Sb.
16. Poraněnou ulovenou rybu je nutné si ponechat a řádně ji zapsat.
17. Lov všech druhů ryb je povolen 7 dní v týdnu.
18. Pokud se neloví na dírkách, je lov na plavanou a položenou zakázán.
19. Povoleným způsobem lovu je pouze lov na umělou mušku a lov přívlačí. Při lovu na umělou mušku zabezpečuje nosnou funkci pouze muškařská šňůra, zákaz používání jakékoliv zátěže mimo tělíčko mušky. Kulové nebo jiné plovátko, popřípadě jiná zátěž jsou zakázány.
20. Při lovu přívlačí a lovu na umělou mušku musí být prut držen v ruce a nástraha aktivně vedena vodním prostředím.
21. Zákaz vnadění a chytání na živé nástrahy.
22. Zákaz podsekávání ryb.
23. Zákaz lovu na kulové (bublina) nebo jiné plovátko a sbirulino.
24. Lovící musí mít při lovu podběrák.
25. Zákaz rozbíjení ledu.
26. Lov na dírkách pouze v případě udělení výjimky – aktuální informace na webových stránkách www.crs-sus.cz. Po zamrznutí rybníka a tloušťce ledu minimálně 10 cm je možno lovit na dírkách min. 5 m od sebe. Maximální průměr dírky je z bezpečnostních důvodů 20 cm. Při zamrznutí hladiny a lovu na dírkách bude tolerováno chytání na těsto (vláčecí pastu) i sýr se splávkem pouze na 1 udici. Při lovu na dírkách se smí používat pouze jednoháčky. Po rozmrznutí hladiny je chytání na těsto (vláčecí pastu) i splávek opět zakázáno. Těsto nesmí být po rozmrznutí hladiny přidáváno k žádné nástraze (mušce, twisteru, třpytce apod.). Při ulovení ryby a jejím vytažení na led nebo na břeh z vody si musí lovící tuto rybu ponechat a okamžitě zapsat do oddílu II povolenky k lovu.
27. Lovící je povinen na lovném místě a v kruhu o poloměru 3 m odstředu lovného místa udržovat pořádek.
28. Lovící je povinen parkovat své vozidlo pouze na odstavném místě, které k těmto účelům určí provozovatel vodních ploch. Respektujte dopravní značení.
29. Vjezd a parkování na hrázích je zakázáno, není-li výslovně uvedeno jinak.
30. Táboření a rozdělávání ohňů je zakázáno všude mimo vyhrazená tábořiště (stanoveno zákonem o lesích a zákonem na ochranu přírody a krajiny ČR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo místními vyhláškami) = postih Policie ČR, městské a obecní policie a orgánů na ochranu přírody a krajiny ČR.
31. Pro konání vnitrostátních soutěží a závodů v lovu ryb udicí a mezinárodního mistrovství ČR (ve všech disciplínách LRU plavaná, feeder, lov na umělou mušku a přívlač), které jsou zajišťované sportovním odborem LRU při Radě ČRS a příslušnými územními sportovními odbory LRU, platí ustanovení mezinárodního závodního řádu F. I. P. S. e. d. v platném znění pro daný rok, který je upravený na podmínky pořádání soutěží a závodů v České republice. Pro případy konání mezinárodních závodů na úrovni mistrovství světa či mistrovství Evropy platí ustanovení závodního řádu F. I. P. S. e. d. v platném a plném znění pro daný rok s případnými drobnými úpravami, které musí být pořadatelem akce uvedeny v oficiálních propozicích daného závodu.

32.  Zákaz manipulace s uloveným jeseterem na břehu, všechny úkony budou prováděny pouze ve vodě.

 

Dušan Hýbner                                                                   Jaroslava Fryšová

předseda ČRS, z. s., SÚS                                                     jednatelka ČRS, z. s., SÚS

Fotogalerie tit

foto
foto
foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

KB

POČET NÁVŠTĚV

21 186 231

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

RYBNÍKÁŘSTVÍ
MIMOPSTRUHOVÉ A PSTRUHOVÉ

mapa

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

PSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

© 2023 ČRS SÚS