ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Metodika pro proplacení nákladů na reprezentaci SÚS tit

publikováno: 28.02.2020

LRU - sekce plavaná, muška, přívlač, feeder a položená

Částečné proplacení nákladů za MeMiČR nebo MiČR u všech kategorií, bude proplaceno, až na základě těchto podmínek SÚS.

 1. Uhradit nominaci na MeMiČR nebo MiČR u všech kategorií lze akceptovat za předpokladu, že budou zapsány v usnesení každé sekce na jarním zasedání odboru. Jiný závod (mezinárodní, pohárové, náborové) nebo setkání reprezentace může být hrazeno z rozpočtu SÚS, jen pokud ho příslušná sekce schválí svým usnesením nejméně 14 dní před pořádáním závodu a její žádost předem schválí odbor LRU. Vedoucí družstva, přihlásí družstvo SÚS za danou kategorii dle propozic zaslané pořadatelem a kopii přihlášky zašle vedoucímu odboru LRU.
 2. Vedoucí družstva zodpovídá vedoucímu odboru LRU za zaslanou přihlášku, výsledky a článek o závodě, přihlášení družstva SÚS za danou kategorii dle propozice zaslané pořadatelem a zaslání kopie přihlášky vedoucímu odboru LRU.
 3. Na každé MiČR bude danou sekcí určen vedoucí a nahlášen vedoucímu odboru LRU nejméně 30 dní před začátkem akce.
 4. Přihláška musí obsahovat zejména
 5. název družstva,
 6. jmenný seznam závodníků včetně registračního čísla a kategorie a
 7. jméno vedoucího družstva/trenéra.
 8. Název družstva musí vždy začínat slovy ,,Středočeský územní svaz“.
 9. Každý reprezentant obdrží reprezentační dres s potiskem a logem SÚS, který převezme vedoucí družstva na SÚS před akcí.
 10. Na výsledkové listině musí být vždy uveden název ,,Středočeský územní svaz“.
 11. Před vyúčtováním akce bude na email vedoucího odboru LRU zaslán článek, foto a výsledková listina (nejpozději do 3 dnů ode dne ukončení akce). V případě nedodržení těchto podmínek budou proplaceny náklady na závod jen výjimečně, pokud vedoucí akce prokáže vedoucímu odboru LRU, že nemohl z objektivních důvodů dodržet termín.
 12. Ostatní závody (Extraliga, I. liga, II. liga, pohárové závody, krajské přebory a divize) musí v přihlášce a výsledkové listině obsahovat název místní organizace, případně další doplňující údaj, který nesmí být hanlivý ani v rozporu se zájmy SÚS (např. název sponzora). Při nedodržení těchto podmínek, nebudou proplaceny MO příspěvky na závodníka podle nastaveného klíče.
 13. Případně hrazené náklady na závod
 14. startovné,
 15. cestovné podle sazebníku SÚS, pro nejvýše 2 auta na kategorii,
 16. stravné – příspěvek na stravné podle sazebníku SÚS,
 17. ubytování, které se hradí bez polopenze nebo plné penze.
 18. Náklady na krmení a živou nástrahu u sekce plavaná resp. příspěvek pro nákup krmení a živé nástrahy pro MeMiČR, MeMiČR U 15 – U25, MeMiČR žen je stanoven do maximální částky a možnosti rozpočtu ve výši 1.500,- Kč/osoba.
 19. Vyúčtování se zasílá ke schválení vedoucímu odboru LRU, který jej nejdříve odsouhlasí a podepíše doklady, které následně předá na proplacení. Doklady se předkládají v originále a nepoškozené. V příloze k vyúčtování se uvede seznam předaných cen vítězům, včetně doložení darovacích a sponzorských smluv uzavřených před akcí. Vyúčtování MiČR provede vedoucí akce nejpozději do 14 dnů po ukončení akce, jinak nebudou náklady proplaceny.
 20. Pořadatel závodů SÚS, musí vždy propagovat SÚS (bannery, článkem, fotografiemi a výsledky), pokud toto nebude splněno nebude uhrazena dotace od SÚS.
 21. Podmínky ocenění nejlepších závodníků za výsledky na MeMiČR a MiČR všech kategorií a sekcí.
 22. 1 až 3 místo se odměňuje celosvazovou povolenkou na další kalendářní rok (za předpokladu, že v dané kategorii startovalo více než 10 závodníků),
 23. 4 až 10 místo se odměňuje územní povolenkou na další kalendářní rok (za předpokladu, že v dané kategorii startovalo více než 15 závodníků),
 24. přiznaná ocenění budou vyplacena za předpokladu, že to finanční situace odboru LRU dovolí, jinak je oprávněn ocenění přiměřeně zkrátit ve všech kategoriích poměrnou částí.
 25. Na vyhlášení výsledku u MiČR, KP, divize, pohárových nebo jiných závodů bude zván člen výboru SÚS, který se vyhlašování aktivně účastní. Pořadatel má za povinnost zaslat na sekretariát SÚS nejméně 14 dní před konáním závodu pozvánku; výbor SÚS po projednání, popřípadě statutární zástupce SÚS, pokud přijde pozvánka v době mimo konání jednání výboru SÚS nominuje na vyhlášení výsledků zástupce.
 26. Finanční příspěvek na podporu reprezentace SÚS na MS nebo ME ve výši 5.000,- Kč na jednoho závodníka schválil výbor SÚS na svém zasedání 4/2017 v bodě 8/4. Příspěvek bude závodníkovi (žadateli) proplacen za těchto podmínek
 27. je nominován Radou ČRS na MS nebo ME (kdy a kam) a předloží vedoucímu odboru LRU dokument o jmenování Radou ČRS,
 28. podal žádost na reprezentaci SÚS vedoucímu odboru LRU 30 dní před vycestováním na danou akci,
 29. po ukončení akce
 30. doloží číslo účtu, kam chce finanční příspěvek zaslat,
 31. doloží kopii velkého technického průkazu k vozu, kterým se dopravil na závod a zpět,
 32. napsal o akci článek, ve kterém bude uvedeno nejméně pět fotografií; pokud je více žadatelů na jednu akci, článek sepíše vedoucí akce za všechny žadatele v jednom společném článku nebo jeden žadatel za ostatní žadatele, pokud v akci nebudou mít vedoucího akce,
 33. po splnění výše uvedených podmínek bude vyplacen příspěvek na MS nebo ME, k tomu
  1. vedoucí odboru LRU po obdržení žádosti zašle odsouhlasenou žádost na sekretariát SÚS k předložení výboru SÚS,
  2. vyúčtování příspěvku bude formou příspěvku na dopravu na MS, ME proplaceno do 14 dnů po ukončení akce.
 34. Nedílnou přílohou této metodiky pro proplácení nákladů je kodex reprezentanta SÚS.
 35. Pokud příjemce příspěvku z SÚS poruší povinnosti vyplývající zkodexu reprezentanta SÚS, nebude mu příspěvek poskytnut.
 36. Vyúčtování nákladů a proplácení faktur k akcím, které se účtují přes SÚS
 37. darovací a smlouvy o reklamě budou zpravidla uzavírány před danou akci, pokud není možné, tak bude zdůvodněno proč to nelze,
 38. součástí smlouvy bude i dodací list na dodaný materiál,
 39. proplacení faktur bude řešeno před splatností a dodán rozpis předaného materiálu,
 40. u sportovních akci SÚS, nebude proplácen alkohol,
 41. všechny faktury, které se odkazují na darovací smlouvy nebo na smlouvy o reklamě budou zasílány včetně těchto smluv,
 42. bude řádně prováděna evidence materiálu ke všem smlouvám, který bude vedoucí sekce pravidelně aktualizovat a předávat vedoucímu odboru LRU.
 43. Výbor SÚS si vyhrazuje právo na zrušení příspěvků na mezinárodní činnost.

 

V Lahovicích dne 28.11.2019     

Tuto metodiku schválil výbor SÚS na svém zasedání 11/2019 v bodu Usnesení bodu  10/10 č. 150/2019

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

soutez

POČET NÁVŠTĚV

6 482 369

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

Pískovna pohár Pískovna pohár Pískovna

© 2021 ČRS SÚS