ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Kodex reprezentanta SÚS tit

publikováno: 28.02.2020

LRU - sekce plavaná, muška, přívlač, feeder a položená

Reprezentantem se rozumí rybář, nebo jeho schválený doprovod (trenér, manažer), který byl nominován k účasti za SÚS na příslušnou soutěž, jehož nominace byla schválena příslušným odborem LRU SÚS, a jenž tuto nominaci přijal. Jedná se o MeMiČR, MiČR, celorepublikové akce typu setkání mládeže, zahraniční soutěže (obecně soutěže, na nichž je účastníkem čerpána finanční podpora od SÚS).

Konání a jednání reprezentanta je v souladu s cíli reprezentace SÚS, kterými jsou špičkové výsledky na reprezentačních akcích a podpora výkonnostního růstu nejen stávajících reprezentantů, ale i nastupujících talentů.

  1. Reprezentant je povinen
  2. účastnit se v dresu SÚS akcí, na něž byl vyslán, zejména oficiálního zahájení, ukončení reprezentační akce a vyhlášení výsledků a aktivně spolupůsobit při pořizování dokumentace,
  3. účastnitse, po vzájemné dohodě s SÚS, nejméně jedné propagační akce SÚS v průběhu kalendářního roku; konkrétní nominaci na akci stanoví vedoucí odboru LRU,
  4. se na reprezentační akce dostavit s čistým a nepoškozeným reprezentačním dresem, který obdržel, po schválení nominace od SÚS, na příslušný kalendářní rok,
  5. zdržet se jednání, jež by bylo v přímém rozporu se zájmy SÚS anebo by mohlo poškodit jeho dobré jméno. Zejména se reprezentant vyvaruje svého možného spojení se situacemi, prezentujícími sport v souvislosti s alkoholem a jinými návykovými látkami,
  6. omluvit se včas z účasti na akci, na níž byl nominován, pokud se jí nemůže účastnit.
  7. Reprezentant veřejným a mediálním vystupováním podporuje své dobré jméno a jméno SÚS.
  8. Reprezentant souhlasí s tím, aby SÚS využil jeho osobní údaje k reklamnímu účelu SÚS či reklamních partnerů SÚS, pokud tato vznikla v rámci akcí, na něž byl nominován.
  9. Pořádané krajské akce ( KP ) je pouze pro členy SÚS

Porušení některého bodu 1 až 4tohoto kodexu může vést k zahájení disciplinárního řízení v rámci odboru LRU. Výsledkem může být např. odejmutí finanční podpory, zákaz účasti na vybraných přípravných akcích reprezentace, vyloučení z týmu na jednotlivou akci nebo úplné vyloučení z reprezentace. Pokud se reprezentant nezúčastní bez řádné omluvy akce, na níž byl vyslán, a ve stejném termínu se zúčastní jiné rybářské závodní akce, může být potrestán vyřazením z reprezentace SÚS až na dobu 5ti let.

Nemůže-li se reprezentant reprezentační akce zúčastnit, jeho náhradníka určí vedoucí odboru LRU na návrh reprezentačního trenéra. Není-li reprezentační trenér určen, určí náhradníka přímo vedoucí odboru LRU.

Tento kodex schválil výbor SÚS na svém zasedání 11/2019 v bodu Usnesení bodu 10/10 č. 150/2019.

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

soutez

POČET NÁVŠTĚV

6 481 939

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

Pískovna pohár Pískovna pohár Pískovna

© 2021 ČRS SÚS