ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Pravidla k odlovu ryb ve vodních plochách - PSTRUHOVÝ REŽIM tit

publikováno: 28.12.2023

Pravidla k odlovu ryb ve vodních plochách v PSTRUHOVÉM režimu:

1. Na vodních plochách (VP) s lovem ryb na udici jsou pověřenými osobami k lovu ve smyslu § 3 odst. 2 zákona č. 99/2004 Sb. držitelé pstruhových územních povolenek ČRS, z. s., Středočeského územního svazu a dále držitelé pstruhových povolenek celosvazových, celorepublikových a hostovských SÚS. Nejedná se o rybářské revíry vyhlášené příslušným orgánem státní správy rybářství. Jedná se o vodní plochy, které jsou vedeny jako provozovny chovatele ČRS, z. s., Středočeského územního svazu, které jsou provozovány v režimu rybníkářství v souladu se zákonem č. 99/2004 Sb. v platném znění. V popisu je uvedeno registrační číslo hospodářství (CZ……).
2. Provádět odlov ryb na VP lze pouze za předpokladu, že si uchazeč o odlov stáhl, vyplnil a vytiskl Oprávnění rybníkáře z webu SÚS www.crs-sus.cz v sekci Rybníkářství, jehož nedílnou přílohou jsou stanovené druhy povolenek. Bez tohoto oprávnění, které nesmí lovící, jakkoliv upravovat (např. foliovat, zastřihávat apod.) a potvrzující SMS zprávy (tzv. místenky) v telefonu nelze na těchto vodních plochách lov provádět. Přeposlané potvrzující SMS zprávy nebo screenshoty obrazovky jsou neplatné. Místenka má platnost dle denní doby lovu. Formát místenky je u každé vodní plochy jiný.
3. Lovící je povinen dodržovat stejná pravidla pro lov ryb, která platí pro pstruhové revíry ČRS dle RŘ, tato pravidla a podmínky a popisy jednotlivých VP.
4. Na vodních plochách v P režimu Božkov a Mlynařice 3 – Dvorce je odlov povolen od 1. 11. do 31. 3.
5. Cena místenky na vodních plochách v pstruhovém režimu je 50 Kč.
6. Lovící je povinen se podrobit kontrole při odlovu, a to rybníkářem pověřenou osobou k provádění kontroly. Pověřená osoba k provádění kontroly je povinna lovícímu předložit své pověření a prokázat se průkazem člena rybářské stráže nebo občanským průkazem.
7. Za porušení podmínek a pravidel k odlovu ryb bude lovícímu osobou pověřenou k provádění kontrol odebráno oprávnění k odlovu zpravidla na jeden rok. Osoba pověřená k provádění kontrol nemusí odebrat oprávnění k odlovu, pokud se jedná jen o mírné porušení uvedených podmínek a pravidel, které lze na místě napravit. V takovém případě lovící uhradí smluvní poplatek ve výši 200 Kč formou SMS HODAR200 na tel. 90211 a přijde mu potvrzující SMS: „Děkujeme za příspěvek v hodnotě 200 Kč. Petrův zdar ČRS SÚS.“
8. Seznam všech oprávněných osob k odlovu bude evidován a archivován provozovatelem vodních ploch na základě vydaných oprávnění. Lovícím, kteří budou opakovaně porušovat pravidla odlovu ryb nebude již oprávnění uděleno.
9. Přivlastněné úlovky musí osoba provádějící odlov zapisovat stejně jako příchod k vodě nesmazatelným způsobem do platného oddílu II povolenky k lovu (podobně jako u rybářského revíru).
10. Lovící si smí v jednom dnu ponechat 2 ks vyjmenovaných druhů ryb (kapr, amur). Jejich ponecháním denní lov na VP končí. Štika a sumec velký jsou považováni v pstruhovém režimu za rybu škodlivou, nevztahuje se na ně druhové hájení a nejmenší lovná míra.
11. Lovící si smí v jeden den ponechat 3 ks lososovitých druhů ryb. Jejich ponecháním pro něj končí denní lov na těchto vodních plochách.
12. Zakazuje se přechovávání živých lososovitých ryb během lovu, po ulovení a přisvojení musí být okamžitě humánně usmrceny.
13. Na všech těchto vodních plochách platí K70, úlovek kapra od 70 cm musí být bez prodlení vrácen do vodní plochy, kde byl uloven.
14. Všechny druhy jesetera je možno lovit pouze v režimu CHYŤ A PUSŤ, kdy úlovek těchto druhů ryb musí být bez prodlení s největší šetrností vrácen zpět do vodní plochy.
15. Lovící si nesmí ponechat úlovek, pokud nedosahuje nejmenší lovné míry: pstruh duhový 25 cm, lín obecný 30 cm, amur bílý 60 cm, kapr obecný 40 cm, candát obecný 50 cm, okoun říční 20 cm. Druhové hájení výše uvedených ryb na těchto vodních plochách platí dle Rybářského řádu ČRS a vyhlášky č. 197/2004 Sb.
16. Poraněnou ulovenou rybu je nutné si ponechat a řádně ji zapsat.
17. Lov všech druhů ryb je povolen 7 dní v týdnu.
18. Pokud se neloví na dírkách, je lov na plavanou a položenou zakázán.
19. Povoleným způsobem lovu je pouze lov muškařením a lov přívlačí. Při lovu muškařením zabezpečuje nosnou funkci pouze muškařská šňůra, zákaz používání jakékoliv zátěže mimo tělíčko mušky. Kulové nebo jiné plovátko, popřípadě jiná zátěž jsou zakázány.
20. Při lovu přívlačí a lovu muškařením musí být prut držen v ruce a nástraha aktivně vedena vodním prostředím.
21. Zákaz vnadění a chytání na živé nástrahy.
22. Zákaz podsekávání ryb.
23. Zákaz lovu na kulové (bublina) nebo jiné plovátko a sbirulino.
24. Při lovu musí mít rybář v dosahu připravený podběrák.
25. Zákaz rozbíjení ledu.
26. Lov na dírkách pouze v případě udělení výjimky – aktuální informace na webových stránkách www.crs-sus.cz. Po zamrznutí rybníka a tloušťce ledu minimálně 10 cm je možno lovit na dírkách min. 5 m od sebe. Maximální průměr dírky je z bezpečnostních důvodů 20 cm. Při zamrznutí hladiny a lovu na dírkách bude tolerováno chytání na těsto (vláčecí pastu) i sýr se splávkem pouze na 1 udici. Při lovu na dírkách se smí používat pouze jednoháčky. Po rozmrznutí hladiny je chytání na těsto (vláčecí pastu) i splávek opět zakázáno. Těsto nesmí být po rozmrznutí hladiny přidáváno k žádné nástraze (mušce, twisteru, třpytce apod.). Při ulovení ryby a jejím vytažení na led nebo na břeh z vody si musí lovící tuto rybu ponechat a okamžitě zapsat do oddílu II povolenky k lovu.
27. Lovící je povinen na lovném místě a v kruhu o poloměru 3 m od středu lovného místa udržovat pořádek.
28. Lovící je povinen parkovat své vozidlo pouze na odstavném místě, které k těmto účelům určí provozovatel vodních ploch. Respektujte dopravní značení.
29. Vjezd a parkování na hrázích je zakázáno, není-li výslovně uvedeno jinak.
30. Táboření a rozdělávání ohňů je zakázáno všude mimo vyhrazená tábořiště (stanoveno zákonem o lesích a zákonem na ochranu přírody a krajiny ČR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo místními vyhláškami) = postih Policie ČR, městské a obecní policie a orgánů na ochranu přírody a krajiny ČR.
31. Pro konání vnitrostátních soutěží a závodů v lovu ryb a mezinárodního mistrovství ČR (ve všech disciplínách LRU plavaná, feeder, lov muškařením a přívlač), které jsou zajišťované sportovním odborem LRU při Radě ČRS a příslušnými územními sportovními odbory LRU, platí ustanovení mezinárodního závodního řádu F. I. P. S. e. d. v platném znění pro daný rok, který je upravený na podmínky pořádání soutěží a závodů v České republice. Pro případy konání mezinárodních závodů na úrovni mistrovství světa či mistrovství Evropy platí ustanovení závodního řádu F. I. P. S. e. d. v platném a plném znění pro daný rok s případnými drobnými úpravami, které musí být pořadatelem akce uvedeny v oficiálních propozicích daného závodu.
32. Zákaz manipulace s uloveným jeseterem na břehu, všechny úkony budou prováděny pouze ve vodě.

 

         Dušan Hýbner                                                                   Jaroslava Fryšová

předseda ČRS, z. s., SÚS                                                     jednatelka ČRS, z. s., SÚS

Fotogalerie tit

foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

KB

POČET NÁVŠTĚV

24 970 490

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

RYBNÍKÁŘSTVÍ
MIMOPSTRUHOVÉ A PSTRUHOVÉ

mapa

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

PSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

© 2024 ČRS SÚS