ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Pravidla k odlovu ryb ve vodních plochách - MIMOPSTRUHOVÝ REŽIM tit

publikováno: 07.03.2020

Pravidla k odlovu ryb ve vodních plochách v režimu rybníkářství, které jsou vedeny jako provozovny chovatele ČRS, z. s., Středočeského územního svazu a místních organizací v něm sdružených provozujících vodní plochy.  

Všeobecná pravidla

1. Provádět odlov ryb na vodních plochách, které jsou vedeny jako provozovny chovatele ČRS, z. s., SÚS a místních organizací v něm sdružených provozujících vodní plochy, lze pouze za předpokladu, že si uchazeč o odlov stáhl a vytiskl Oprávnění rybníkáře z webu SÚS crs-sus.cz v sekci Rybníkářství a je držitelem celorepublikové, celosvazové nebo středočeské mimopstruhové povolenky, která je nedílnou přílohou Oprávnění rybníkáře. Bez tohoto oprávnění a potvrzující SMS zprávy (tzv. místenky) v telefonu, nelze na těchto vodních plochách lov provádět. Místenka má pouze jednodenní platnost, s výjimkou pískovny Písková Lhota, kde je v určeném období možné provádět lov 24 hod. a místenka tam platí 24 hodin. Formát místenky je u každé vodní plochy jiný.

2. Na všech těchto vodních plochách platí pravidla pro lov ryb, dle aktuálního režimu, s odlišnostmi uvedenými v podmínkách a pravidlech odlovu na těchto vodních plochách, a které jsou uvedeny v Rybářském řádu ČRS.

3. Přivlastněné úlovky si osoba provádějící odlov zapisuje, stejně jako příchod k vodě, nesmazatelným způsobem do platného oddílu II povolenky k lovu (stejně jako u rybářského revíru).

4. Ceny místenek jsou na všech těchto vodních plochách stejné: mimopstruhový režim = 25,- Kč (neplatí pro Brožkovnu, Smilovice, Bartoň, Brodský 2, Načeradec – Louňov, Na Dolíkách, Pilař, Pitkovice, Rybník Václav). Cena místenky pro 24hodinový lov na pískovně je 100,- Kč.

5. Za porušení podmínek a pravidel k odlovu ryb bude lovícímu osobou pověřenou k provádění kontrol odebráno oprávnění k odlovu a nebude již moci v daném roce lovit na žádné vodní ploše v režimu rybníkářství provozovatele ČRS, z. s., SÚS. Osoba pověřená k provádění kontrol nemusí odebrat oprávnění k odlovu, pokud se jedná jen o mírné porušení uvedených podmínek a pravidel, které lze na místě napravit. V takovém případě lovící uhradí smluvní poplatek ve výši 200,- Kč formou  SMS HODAR200 na tel. 90211 a přijde mu potvrzující SMS: „Děkujeme za příspěvek v hodnotě 200 Kč. Petrův zdar ČRS SÚS.“ Osoba provádějící kontrolu zaznamená porušení na oprávnění k odlovu s krátkým odůvodněním. Toto platí pro VP Božkov, Brožkovna, Jelito, Mlynařice 3 – Dvorce, Pískovna Písková Lhota, Stržený a Vlkava 4 – Smilovice.

6. Seznam všech oprávněných osob k odlovu bude evidován a archivován provozovatelem vodních ploch na základě vydaných oprávnění. Lovícím, kteří budou opakovaně porušovat pravidla odlovu ryb nebude již oprávnění uděleno.

7. Lovící si smí v jednom dnu ponechat 2 ks vyjmenovaných druhů ryb do výše 7 kg; pokud si lovící ponechá 2 ks vyjmenovaných druhů ryb (kapr, candát, štika, sumec, bolen, amur), končí pro něj na těchto vodních plochách denní lov.

8. Lovící si smí v jeden den ponechat 3 ks lososovitých druhů ryb. Jejich ponecháním pro něj končí denní lov na těchto vodních plochách.

9. Lososovité ryby se během lovu zakazují přechovávat živé, po ulovení a přisvojení musí být okamžitě humánně usmrceny.

10. Na všech těchto vodních plochách platí K70, úlovek kapra od 70 cm se musí okamžitě bez prodlení vrátit do vodní plochy, kde byl uloven. Výjimkou je Písková Lhota, kde je K60 a s rybou se nakládá stejně jako u K70.

11. Všechny druhy jesetera je možno lovit pouze v režimu CHYŤ A PUSŤ, kdy úlovek těchto druhů ryb musí být okamžitě bez prodlení s největší šetrností vrácen zpět do vodní plochy.

12. Lovící si nesmí ponechat úlovek, pokud nedosahuje nejmenší lovné délky: pstruh duhový 25 cm, lín obecný 30 cm, amur bílý 60 cm, kapr obecný 40 cm, candát obecný 50 cm, štika obecná 60 cm, sumec velký 70 cm, okoun říční 20 cm s výjimkou pískovny Písková Lhota, kde je okoun loven v režimu CHYŤ A PUSŤ. Na pískovně Písková Lhota rovněž platí horní míry dravých ryb, a to následovně: horní míra u candáta obecného je 70 cm včetně, horní míra u štiky obecné je 80 cm. Druhové hájení všech druhů ryb na těchto vodních plochách platí dle rybářského řádu ČRS a vyhlášky č. 197/2004 Sb.

13. Lovící smí lovit maximálně na dva pruty, v případě lovu na umělou mušku a lovu přívlačí na jeden (ostatní pruty mohou být připraveny na břehu). Muškaření zakázáno.

14. Lovící je povinen na lovném místě a v jeho kruhovém výměru 3 m udržovat pořádek. Při odchodu své lovné místo uklidí!

15. Lovící je povinen parkovat své vozidlo pouze na odstavném místě, které k těmto účelům určí provozovatel vodních ploch.

16. Lovící je povinen se podrobit kontrole při odlovu, a to rybníkářem pověřenou osobou k provádění kontroly. Pověřená osoba k provádění kontroly je povinna lovícímu předložit své pověření a prokázat se průkazem člena rybářské stráže nebo občanským průkazem.

Vodní plochy:

411 986 BARTOŇ – MO Rakovník 4,5 ha

Odlov lze provozovat na vodní ploše: Bartoňský rybník (CZ 21082159) v k. ú. Rakovník 4,5 ha

GPS 50°6'36.155"N, 13°45'54.346"E

Mimopstruhový režim

Nejmenší lovná míra u kapra je stanovena na 45 cm, štiky na 60 cm, candáta na 55 cm, okouna na 25 cm, lína na 25 cm. Kapr nad 60 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybníka, kde byl uloven. V případě manipulace s rybou na břehu je lovící povinen použít navlhčenou podložku. Rybolov je povolen pouze na montáže, kdy při utržení ryby všechny součásti kromě háčku a návazce z montáže volně odpadnou. Lov ryb včetně dravců je povolen pouze na jednoháček (neplatí pro lov přívlačí na umělé nástrahy). Přisvojí-li si rybář v jednom dni 2 ks kapra, amura, štiky, candáta nebo jejich kombinace, končí pro něj na revíru denní rybolov. Zadní část rybníka slouží jako klidová zóna a trdliště pro ryby. Označeno tabulemi, rybolov zakázán. Místenky se zde neplatí.

411 998 BOŽKOV – Středočeský územní svaz 2 ha

Odlov lze provozovat na vodní ploše: Božkov (CZ 21085264) v k. ú. Mnichovice 2 ha

GPS 49°55'57.672"N, 14°41'43.577"E

Kombinovaný režim

Mimopstruhový režim od 16. 4. do 15. 10. Lov přívlačí, lov na umělou mušku a muškaření zakázáno. Místenku za poplatek 25 Kč získá lovící na základě odeslané SMS zprávy ve tvaru: HOBOZ25 na tel. číslo: 90211. Potvrzující SMS musí být obdržena ještě před zahájením vlastního rybolovu, a to ve znění: „Místenka v rámci oprávnění k odlovu ve vodní ploše Božkov. Platí pouze v den doručení SMS, cena je 25 Kč. Petrův zdar, ČRS SÚS.“ Molo je určené přednostně pro handicapované rybáře. Pokud přijede vozíčkář, musí mu být místo uvolněno. V případě nerespektování tohoto pokynu osoba pověřená k provádění kontrol přestupci odebere oprávnění rybníkáře k odlovu ryb. V MP režimu je z hráze lov zakázán.

411 985 BRODSKÝ 2 – MO Kladruby u Vlašimi 1 ha

Odlov lze provozovat na vodní ploše: Brodský (CZ 21148747) v k. ú. Tehov

GPS 49°43'42.411"N, 14°57'43.450"E

Mimopstruhový režim

Lov povolen dle ustanovení RŘ za těchto bližších podmínek: amur bílý hájen celoročně. Zákaz lovu v obou ramenech rybníka, označeno tabulemi. Zákaz parkování před bezpečnostním přepadem. Rybník je vhodný pro handicapované rybáře. Místenky se zde neplatí.

411 992 BROŽKOVNA – Středočeský územní svaz 0,4 ha

Odlov lze provozovat na vodní ploše: Brožkovna (CZ 21122121) v k. ú. Třemblat

GPS 49°55'45.886"N, 14°45'10.570"E

Mimopstruhový režim

K parkování jsou vyhrazena dvě místa na začátku a tři místa na konci rybníka. Pozn.: rybník je mělký, silně zarostlý vegetací. Ideální obsazenost je 5 současně lovících. Místenky se zde neplatí.

411 994 JELITO – Středočeský územní svaz 12 ha

Odlov lze provozovat na vodní ploše: Jelito (CZ 21115976) v k. ú. Prosenická Lhota 12 ha

GPS 49°41'12.080"N, 14°29'10.231"E

Mimopstruhový režim

Zákaz lovu ryb z hráze rybníka a pod vedením vysokého napětí – označeno cedulemi. Místenku za poplatek 25 Kč získá lovící na základě odeslané SMS zprávy ve tvaru: HOJEL25 na tel. číslo: 90211. Potvrzující SMS musí být obdržena ještě před zahájením vlastního rybolovu, a to ve znění: „Místenka v rámci oprávnění k odlovu ve vodní ploše Jelito. Platí pouze v den doručení SMS, cena je 25 Kč. Petrův zdar, ČRS SÚS.“ Zákaz parkování na místní komunikaci – nutno zachovat průjezd. Zákaz zajíždění do parku a parkování motorových vozidel v parku před hrází rybníka. Zákaz zajíždění a parkování vozidel na louce. Parkování pouze na místech označených cedulemi. V případě nerespektování zákazu vjíždění na louku bude majitel volat Policii ČR. Při nerespektování zákazů parkování odebere pověřená osoba k provádění kontrol přestupci oprávnění rybníkáře k lovu ryb. U hráze je betonové plato, na které je povolen vjezd a rybolov pouze vozíčkářům.

411 989 MLYNAŘICE 3 – DVORCE – Středočeský územní svaz 1,5 ha

Odlov lze provozovat na vodní ploše: Dvorce (CZ 21140547) v k. ú. Lysá nad Labem – Dvorce 1,5 ha

GPS 50°12'29.027"N, 14°48'16.017"E

Kombinovaný režim

Mimopstruhový režim od 16. 4. do 15. 10. Lov přívlačí, na umělou mušku a muškařením zakázáno. Zákaz lovu z rákosin u silnice. Místenku za poplatek 25 Kč získá lovící na základě odeslané SMS zprávy ve tvaru: HODVO25 na tel. číslo: 90211. Potvrzující SMS musí být obdržena ještě před zahájením vlastního rybolovu, a to ve znění: „Místenka v rámci oprávnění k odlovu ve vodní ploše Dvorce. Platí pouze v den doručení SMS, cena je 25 Kč. Petrův zdar, ČRS SÚS.“

 411 993 NAČERADEC – LOUŇOV – MO Načeradec 2 ha

Odlov lez provádět na vodní ploše: Louňov (CZ 21103771) v k. ú. Pravětice

GPS: 49°36‘35.994“N, 14°52‘14.933“E

Mimopstruhový režim

Nádrž leží v CHKO Blaník, proto je počet současně lovících rybářů omezen na maximálně 20. Lov povolen pouze na místenky od 1. 5. do 31. 12. Místenky vydává MO ČRS Načeradec na úřadu městyse Načeradec v úřední hodiny pro veřejnost: Po 7.30–12.00, 13.00–16.00, St 7.30–12.00, 13.00–17.00, Pá 7.30–12.00. Místenka se vydává na tři konkrétní dny v jednom měsíci, které si rybář stanoví a budou vyznačeny úřadem městyse na místence. Poplatek za vystavení je 20 Kč. Lov ryb povolen pouze z hráze. Čtyři místa jsou vyhrazena pro Crown resort & Spa, s.r.o. Parkování aut u hráze je vyznačeno tabulemi, zákaz vjíždění vozidel na těleso hráze. V případě provozu brokové střelnice bude režim upřesněn cedulemi a informacemi na místence. Ulovené ryby, které si chce lovící ponechat, musí do ukončení lovu přechovávat pouze ve vezírku. Přisvojí-li si rybář za kalendářní den 2 ks kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace, končí pro něj denní rybolov.

411 991 NA DOLÍKÁCH – MO Přišimasy 0,3 ha

Odlov lze provozovat na vodní ploše: Na Dolíkách (CZ 21130726) v k. ú. Škvorec 0,3 ha

GPS 50°2'19.144"N, 14°43'57.993"E

Mimopstruhový režim

Lov přívlačí a lov z loděk je zakázán. Chytání je povoleno pouze z pravého břehu. Zákaz lovu z přístupové cesty. Kapr nad 65 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybníka, kde byl uloven. V denním úlovku smí být maximálně 1 ks lína. Ponechání si kapra je omezeno na 1 ks denně, maximálně však 2 ks týdně. Nejmenší lovná míra kapra je stanovena na 45 cm, štiky na 60 cm, lína na 35 cm, candáta na 50 cm. Místenky se zde neplatí.

411 990 PILAŘ – MO Votice 1,6 ha

Odlov lze provozovat na vodní ploše: Pilař (CZ 21121647) v k. ú. Votice 1,6 ha

GPS 49°38'22.819"N, 14°37'35.657"E

Mimopstruhový režim

Parkování je možné u příjezdové komunikace. Rybolov probíhá v termínu od 2. 5. do 31. 12. Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 60 cm, amura na 60 cm. Ponecháním 2 ks ryb (kapr, štika, candát, bolen, sumec, amur) nebo jejich kombinace končí denní lov ryb. Místenky se zde neplatí.

411 983 PÍSKOVNA PÍSKOVÁ LHOTA – Středočeský územní svaz 12 ha

Odlov lze provozovat na vodní ploše: Pískovna Písková Lhota (CZ 21166736) v k. ú. Písková Lhota

GPS 50°7'42.424"N, 15°4'54.747"E

Mimopstruhový režim

Platí K60, úlovek kapra od 60 cm (včetně) se musí okamžitě bez prodlení vrátit do vodní plochy, kde byl uloven. Okoun říční a všechny druhy jesetera je možno lovit pouze v režimu CHYŤ A PUSŤ, kdy úlovek těchto druhů ryb musí být okamžitě bez prodlení s největší šetrností vrácen zpět do vodní plochy. Minimální velikost nástrahy při lovu na rybku a její části je 15 cm, to vše za použití pouze jednoháčku. Je zakázáno používání zavážecí lodičky. Zakrmování je povoleno rukou, prakem, bombou, raketou, kobrou. Při lovu na položenou je zakázáno používat pletené kmenové nebo odhozové šňůry. Lovící je povinen se podrobit kontrole při odlovu včetně přístřešku, zavazadel a vozidla, a to rybníkářem pověřenou osobou k provádění kontroly.“

Na pískovně zavedeny horní míry dravých ryb, a to následovně:

a) horní míra u candáta obecného je 70 cm včetně – to znamená, že lovící si smí na této vodní ploše ponechat candáta v rozmezí od 50 do 69 cm, od 70 cm včetně musí být úlovek okamžitě s maximální šetrností vrácen do vodní plochy

b) horní míra u štiky obecné je 80 cm včetně – to znamená, že lovící si smí na této vodní ploše ponechat štiku obecnou v rozmezí od 60 do 79 cm, od 80 cm včetně musí být úlovek okamžitě s maximální šetrností vrácen do vodní plochy.

Zákaz lovu z lodě a zavážení návnad a nástrah. Na třech vyznačených klidových zónách je lov zakázán. Místenku za poplatek 25 Kč získá lovící na základě odeslané SMS zprávy ve tvaru: HOPIS25 na tel. číslo: 90211. Potvrzující SMS musí být obdržena ještě před zahájením vlastního rybolovu, a to ve znění: „Místenka v rámci oprávnění k odlovu ve vodní ploše Pískovna. Platí pouze v den doručení SMS, cena je 25 Kč. Petrův zdar, ČRS SÚS.“

V době od 1. 5. do 30. 9. je na pískovně provozován 24hodinový rybolov. Místenku na 24hodinový rybolov za poplatek 100 Kč získá lovící na základě odeslané SMS zprávy ve tvaru: HOPIS100 na tel. číslo: 90211. Potvrzující SMS musí být obdržena ještě před zahájením vlastního rybolovu, a to ve znění: „Místenka v rámci oprávnění k odlovu ve vodní ploše Pískovna. Platí 24 hodin od doručení SMS, cena je 100 Kč. Petrův zdar, ČRS SÚS.“

411 995 PITKOVICE 1 – MO Uhříněves 1 ha

Přítok Botiče – Vltavy.

Odlov lze provozovat na vodní ploše:

  1. Horní (CZ 11002947) v k. ú. Praha 10 – Pitkovice 0,5 ha

(GPS 50°1'7.191"N, 14°35'11.554"E)

  1. Dolní (CZ 11002947) v k. ú. Praha 10 – Pitkovice 0,5 ha

GPS 50°1'9.53"N, 14°35'13.908"E

Mimopstruhový režim

Nejmenší lovná míra štiky je stanovena na 60 cm, lína na 30 cm, amura na 60 cm. Lín nad 45 cm (včetně) a okoun nad 35 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybníka, kde byl uloven. Lov přívlačí povolen celoročně. Je povoleno lovit na nástražní rybičky nebo jejich část s minimální délkou 15 cm. Denní úlovek dravých ryb (štika, candát, sumec a bolen) je omezen na 1 ks. Místenky se zde neplatí.

411 982 RYBNÍK VÁCLAV – MO Příbram 0,35 ha

Odlov lze provozovat na ploše: Rybník Václav (CZ 21171822) v k. ú. Lhota u Příbrami

GPS 49°42'54.136"N, 13°58'53.813"E

Mimopstruhový režim

Lov povolen z hráze a z pravé strany rybníka, označeno cedulemi. Počet lovících omezen na maximálně 10. Parkování pouze na vyhrazených místech, zákaz stání na travnatých plochách. Přisvojí-li si rybář za kalendářní den 2 ks amura a vyjmenovaných ryb uvedených v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb., končí pro něj rybolov. Týdenní úlovek je omezen na 6 ks vyjmenovaných ryb. Na revíru je omezen denní úlovek lína na 2 ks. Místenky se zde neplatí.

411 984 STRŽENÝ – Středočeský územní svaz 7 ha

Odlov lze provozovat na vodní ploše: Stržený (CZ 21152922) v k. ú. Rtišovice 7 ha

(GPS 49°37'27.460"N, 14°4'39.621"E)

Mimopstruhový režim

Odlov povolen podél místní komunikace a od přepadu k malé zátoce – označeno cedulemi. Pokračování lovného úseku za zátokou na pravé straně až do cca poloviny louky – konec lovného úseku označen cedulí. Části u obou přítoků jsou klidovou zónou – LOV RYB ZAKÁZÁN – označeno cedulemi. Zákaz rybolovu z hráze a z obslužných zařízení rybníka. Místenku za poplatek 25 Kč získá lovící na základě odeslané SMS zprávy ve tvaru: HOSTR25 na tel. číslo: 90211. Potvrzující SMS musí být obdržena ještě před zahájením vlastního rybolovu, a to ve znění: „Místenka v rámci oprávnění k odlovu ve vodní ploše Stržený. Platí pouze v den doručení SMS, cena je 25 Kč. Petrův zdar, ČRS SÚS.“ K parkování jsou určena označená místa. Na louku za zátokou na pravé straně je zákaz zajíždění vozidel. Dvě soboty v září budou vyhrazeny pro odlov kachen. Omezení rybolovu bude předem vyvěšeno na webových stránkách crs-sus.cz a u rybníka.

411 988 VLKAVA 4 – SMILOVICE – Středočeský územní svaz 2,5 ha

Odlov lze provozovat na vodní ploše: Smilovice (CZ 21143551) v k. ú. Smilovice 2,5 ha

GPS 50°18'34.550"N, 14°57'44.860"E

Mimopstruhový režim

Odlov je povolen pouze 4 dny v týdnu: úterý, čtvrtek, pátek, neděle, a to pouze z pravého břehu a u přítoku – viz mapka na hrázi rybníka. Z hráze od stavidla vlevo a po celé levé straně rybníka je rybolov zakázán. Omezení rybolovu mimo vyjmenované dny v týdnu se netýká praktické výuky dětí v místním rybářském kroužku. Parkování na označených plochách. Zákaz lovu na přítoku do rybníku – úsek označen cedulemi. Místenky se zde neplatí.

 

        Dušan Hýbner                                                                   Jaroslava Fryšová

předseda ČRS, z. s., SÚS                                                     jednatelka ČRS, z. s., SÚS

                                             

Fotogalerie tit

foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

soutez

POČET NÁVŠTĚV

4 785 078

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

Pískovna

© 2021 ČRS SÚS