ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

ČRS, z. s., Středočeský územní svaz tit

publikováno: 23.02.2020

ČRS, z. s., Středočeský územní svaz (SÚS) je co do počtu členů druhým největším územním svazem v ČRS, který hospodaří na 3 177,6 ha vodních ploch sdružených ve společném rybolovu.

SÚS má celkem 41 693 členů, z čehož dospělých je 36 138, dětí 4 528 a mládeže 1 027. 

Ti jsou sdruženi ve 105 místních organizací, z nichž 25 je samostatně hospodařících a všechny místní organizace jsou samostatnými právními subjekty.

 Nejpočetnější místní organizací je MO Mělník – 1 806 členů, naopak nejméně členů má MO Bělušice – 18 (všechna výše uvedená data jsou k 31. 12. 2021).

 Cíle naší spolkové činnosti jsou jasné – spokojená členská základna, výkon rybářství ve smyslu zákona o rybářství, tj. chov, zušlechťování, ochrana a lov ryb, popřípadě vodních organismů v rybníkářství nebo při výkonu rybářského práva. Provozování akvakultury, ochrana přírody, čistoty vod, životního prostředí, propagace rybářství a ochrany přírody u nerybářské veřejnosti. Aktivní účast na výchově dětí a mládeže v oboru rybářství a rybářského sportu, ochrany vod, přírody a životního prostředí. Vytváření podmínek pro zapojení osob se zdravotním postižením do činnosti Svazu. Rozvíjet a popularizovat rybářský sport, včetně organizace jeho soutěží,

 Proto se snažíme počet vodních ploch neustále zvyšovat a investovat do nich, neboť voda je nejdůležitější komoditou, jaké lidstvo má.

V roce 2019 jsme v tomto směru učinili zatím nejvýraznější investici, když jsme zakoupili za 22 mil. korun pískovnu u Pískové Lhoty s vodní plochou 12 ha. Není jediná, snažíme se každý rok, alespoň jednu „vodu“ do majetku našeho územního svazu získat, další pak získávají naše MO, které v rámci SÚS sdružujeme.

To je také důvod, proč jsme zřídili Fond na nákup vodních ploch, do kterého územní svaz přispívá částkou cca 1,7 mil. korun ročně (50,- kč za každého svého člena), ale přispívají do něj i místní organizace, jednotlivci či firmy.

Některé naše vodní plochy provozujeme v režimu rybníkářství, což je způsob, jak pro naše členy a nejen je, zajistit celoroční lov a zatraktivnit rybaření v SÚS a jediný způsob, jak můžeme jako ČRS konkurovat privátním vodám.

Se stejnou péčí přistupujeme i k násadám ryb a záchraně života v našich vodách, stejně jako vlastní výrobě násad na našich rybochovných zařízeních. V roce 2019 jsme do násad investovali nejvyšší částku v novodobé historii SÚS – 35,3 mil. korun, za něž bylo nakoupeno přes 500 tun ryb.

V násadách nemyslíme jen a pouze na radost rybářů z ulovené ryby, ale snažíme se zachovat populace ryb, které z našich toků nenávratně mizí i pro další generace. Proto společně s naším partnerem, Středočeským krajem, investujeme prostředky do násad např. lipana podhorního či reofilních druhů ryb.

Nedílnou součástí našeho územního svazu jsou handicapování rybáři. Ti jsou sdruženi v MO Kladruby, která má naši maximální podporu. Pro naše handicapované rybáře a rybářky vytváříme na revírech společně s místními organizacemi lovná místa, která jsou pro ně snadno přístupná a především bezpečná.

Velkou pozornost věnujeme ochraně revírů, kromě členů rybářské stráže v působnosti místních organizací, budujeme i celokrajskou rybářskou stráž, která působí v rámci celého Středočeského kraje a do budoucna by měla čítat přibližně 50 členů.

Činnost našeho spolku by nebyla možná i bez našich partnerů, ke kterým patří Ministerstvo zemědělství, Středočeský kraj, společnosti Mivardi a Maso Třebovle Děkujeme!

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

POČET NÁVŠTĚV

17 404 650

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

RYBNÍKÁŘSTVÍ
MIMOPSTRUHOVÉ A PSTRUHOVÉ

mapa

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

PSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

© 2023 ČRS SÚS