ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Úhyn síhů na rybníku Nový způsobil deficit kyslíku tit

publikováno: 07.07.2021

Celkem 250 kg síhů severních marén uhynulo 4. - 5. 7. na rybníku Nový v Příbrami, který má ve výpůjčce náš SÚS a užívá ho jako chovný rybník. Naměřené hodnoty potvrdily, že příčinou úhynu byl prudký a nenadálý deficit kyslíku ve vodě.

Síh severní maréna je původně jezerní ryba s vysokými nároky na obsah kyslíku ve vodě v průběhu celého roku. Vadí ji i kolísání hodnot PH.

První úhyn byl zaznamenán a nahlášen předsedovi SÚS panu Hýbnerovi v neděli (4. 7.) ředitelem areálu Mgr. Slabou. Během dne byla situace průběžně monitorována a vyhodnocována ve spolupráci se správcem areálu panem Trojanem, který zajišťoval úklid uhynulých ryb.

O den později (5. 7.) však byl v brzkých ranních hodinách zjištěn velký výskyt uhynulých ryb na vodní hladině rybníka, jednalo se o cca 200 kg, což bylo okamžitě hlášeno předsedovi SÚS, který se ihned dostavil na místo.

Společně pak se správcem areálu byla provedena kontrola rybníku a uhynulých ryb a bylo konstatováno, že druhově jde výhradně o síha severního marénu v průměrné velikosti 20 cm. Při bližším ohledání uhynulých ryb bylo zřetelné, že nejde o čerstvě uhynulé ryby. Na rybníku nebyly správcem areálu v předchozích dnech zjištěny žádné cizorodé látky ani znečištění. Uhynulé ryby nevykazovaly žádné známky onemocnění, které by mohlo jejich úhyn způsobit.

Úhyn byl způsoben s největší pravděpodobností nenadálým, kyslíkovým deficitem, který nastal vlivem prudkých změn počasí s velkými výkyvy atmosférického tlaku, které v brzkých ranních hodinách vedly k fatálnímu snížení rozpuštěného kyslíku ve vodě.

Tuto verzi potvrdil přivolaný technik SÚS, který digitálním multimetrem provedl měření základních veličin: teploty vody, Ph a množství rozpuštěného kyslíku ve vodě. Naměřené hodnoty 5. 7. 2021 byly naprosto standardní, což potvrzuje i skutečnost, že další druhy ryb, které v rybníku vegetují a nejsou tak náročné na kyslík, neuhynuly.

Velký vliv na množství kyslíku ve vodě má atmosférický tlak, nadmořská výška a vývoj počasí. S klesajícím tlakem klesá obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě. Všeobecně platí, čím teplejší voda, tím menší obsah kyslíku. Proto například v létě před bouřkou doprovázenou poklesem tlaku, dochází k poklesu kyslíku ve vodě až na spodní hodnoty. Obsah kyslíku ve vodách kolísá podle konkrétních podmínek. V denním režimu lze očekávat nejnižší obsah kyslíku ráno před a po rozednění, neboť ani vodní rostliny, které přes den produkují kyslík fotosyntézou, v noci naopak kyslík spotřebovávají a kyslíkový deficit tím ještě zhoršují.

Někdy prudký pokles kyslíku ve vodě trvá třeba jen půl hodiny, ale zkáza je dokonána. Udušené ryby jdou ke dnu a teprve po nějakém čase, zase s ohledem na klimatické podmínky, vyplavou na vodní hladinu.

Proto bude v nejbližších v 2-3 dnech ještě probíhat monitoring rybníka a úklid padlých ryb, které budou ze dna stoupat k vodní hladině. Věříme, že drtivá většina uhynulých ryb je již z vody odstraněna.

Zkrátka přírodě člověk neporučí a výkyvy počasí působí negativně nejen na lidi, ale i na další živé tvory, například na ryby.

Omlouváme se všem návštěvníkům areálu za nepříjemný pohled na vodní hladinu plnou uhynulých ryb. Děkujeme Mgr. Slabovi a panu Trojanovi za výbornou spolupráci a komunikaci při řešení této, pro nás rybáře, smutné události.

Dušan Hýbner, předseda ČRS SÚS

 

 

 

 

Fotogalerie tit

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

soutez

POČET NÁVŠTĚV

6 938 757

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

Pískovna pohár Pískovna pohár Pískovna

© 2021 ČRS SÚS