ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Výbor SÚS jednal o vícezarybnění, náboru dětí či zajištění násad tit

publikováno: 29.01.2021

Výbor SÚS se na svém pravidelném zasedání, které opět proběhlo prostřednictvím videokonference, zabýval vícezarybněním, zajištěním násad pro MO či změnou v náboru dětí.

Ještě před samotným jednáním minutou ticha uctili členové výboru památku zesnulého dlouholetého funkcionáře a člena hospodářského odboru SÚS Josefa Foršta.

Poté se již výbor zabýval vícezarybněním, na které díky kladnému hospodářskému výsledku vyčlenil 3,5 mil. korun, což je o jeden milion více než v předchozích letech (budeme informovat v samostatné zprávě).

Na programu byla také pískovna u Pískové Lhoty, kde probíhá řada úprava a změn. Dokončena byl cesta kolem pískovny, kterou předseda SÚS převzal s drobnými výhradami, jež budou odstraněny. Nyní bude cesta ještě ohraničena kmeny, takže nadále platí zákaz vjezdu do zadní části pískovny.

Zároveň se na pískovně ve spolupráci s obcí Písková Lhota prořezávají borovičky a nálety na valu.

Rozšiřuje se i vybavení pískovny o stojany na kola, lavičky, stojany se sáčky na exkrementy psů, řešit se bude osvětlení vjezdu do pískovny a chaty pro správce a potřeby SÚS, která je již vybudována. Rovněž je v plánu zbudovat parkovací místo pro loď a molo pro handicapované rybáře, které postaví, až to počasí dovolí, členové MO Kladruby.

Výbor na pískovně schválil nový provozní a návštěvní řád, na změny upozorníme v samostatném článku a celý řád zveřejníme na webu SÚS. Samozřejmě bude umístěný i na pískovně, kde bude vyrobena nová informační cedule. Tyto cedule budou umístěny na všech vodních plochách SÚS, včetně jednotného značení.

Na základě poptávkového řízení na provoz stánku na pískovně se přihlásili dva zájemci. Výbor ustanovil komisi ve složení David Grunt jako předseda a členové Radek Zahrádka a Jiří Eichler, která dostala od výboru pravomoc vybrat jednoho z uchazečů tak, aby do 15. 2.  byli oba účastnící poptávkového řízení informováni o výsledku. Na únorovém zasedání pak již bude výbor o výsledku řízení jen informován.

V současné době SÚS registruje několik žádostí o pronájem svých vodních ploch, především pískovny, za účelem pořádání závodů. Podmínky pronájmu zpracoval předseda SÚS Dušan Hýbner, které výbor schválil a místopředseda SÚS Jiří Novák je zpracuje do směrnice.

Změnou projde naše náborová akce „Ve vodě nežijí jen vodníci“, neboť situace nám neumožňuje vzít děti přímo k našim vodám. Předseda odboru mládeže Jiří Eichler informoval výbor, že bude vytipováno 70 až 100 škol v rámci Středočeského kraje, které budou požádány o spolupráci. Pro ně pak bude připravený balíček s výukovými sadami, cvičný rybářský test s vyhodnocením, leták s informacemi o postupu k získání rybářského lístku a kontaktem na danou MO a drobné dárky pro děti.

Tento balíček bude doručen na vybranou školu pro potřeby vyučujících o přírodě ve 2. až 4. třídě s tím, že budou učitelé požádáni, aby tyto materiály ve své hodině využili včetně testu a předali následně dětem drobný dárek s kontakty na MO.

Jakmile to situace dovolí, je odbor mládeže připraven ihned obnovit tradiční „Vodníky“ u vody.

Členové výboru se také zabývali stanoviskem Rady ČRS ohledně pravomocí výborů MO z hlediska zajištění fungování MO při nemožnosti konat členské schůze a k zajištění kárného řízení v době pandemie koronaviru. Stanovisko vypracovali členové právního odboru Rady, které sekretariát našeho územního svazu přeposlal na MO v SÚS. Výbor se ztotožnil s názorem předsedkyně Dozorčí komise SÚS Mgr. Magdaleny Vondruškové a zásadně nesouhlasí se zaslaným stanoviskem ohledné kárného řízení během pandemie. Výbor požádal Mgr. Vondruškovou o vypracování stanoviska, které sekretariát za SÚS odešle na Radu ČRS.

Do pracovní komise ČRS, která se bude zabývat sazebníkem kárných opatření, byli za SÚS nominováni JUDr. Jaroslav Černík a Jiří Novák.

Byla rovněž jmenována komise pro výběrové řízení na dodávku úhořího monté pro rok 2021, do které výbor schválil Ing. Martina Podlesného, Ing. Ondřeje Jedličku a Lukáše Chamlara (náhradníky jsou pánové Novák, Zahrádka, Chmelík).

Výbor byl rovněž informován, že od Krajského úřadu Středočeského kraje obdržel SÚS výjimku na lov pod ledem na vodní ploše Božkov, která platí do 31. 3. 2022.

Členové výboru byli seznámeni s požadavky MO na uspořádání seminářů a školení, které vyplynuly z hospodářského vyrovnaní. MO projevily zájem o kurz pro 27 nových členů RS, 10 hospodářů SÚS +1 MO Olomouc, 2 osoby na školení na lov elektrickým proudem, 1 osoba na školení pro účetní, 3 osoby na školení vedoucích mládeže a 4 osoby na seminář členů DK. Vzhledem k trvající nouzovému stavu budou termíny a místa konání kurzů a školení naplánovány až po uvolnění vládních opatření.

Výbor byl rovněž seznámený s QR kódy na oprávněních pro odlov na vodních plochách. Ty budou využívat členové pověření kontrolou, v současné době se testuje apka, která by měla zaznamenávat všechny vykonané kontroly, navíc kontroloři rozpoznají, zda nebylo dotyčnému oprávnění již odebráno či budou moci případné odebrání oprávnění zadat ihned do systému.

Ekonomkou SÚS Barborou Čihákovou byla dokončena a zpracována inventarizace, kterou se podrobněji bude výbor zabývat na únorovém zasedání.

Technik a jednatelka SÚS seznámili výbor s odesláním objednávek všem dodavatelům násad ryb (tržních ryb, násad, váčkových plůdku, rychlené štiky, krmení, preventivního krmení) na letošní rok.

Výbor schválil na návrh statutárních zástupců SÚS nabídku pro MO na jednotné označení rybářských revírů (chráněných rybích oblastí, parkoviště a míst pro handicapované rybáře), viz. návrh v příloze článku, přičemž SÚS každé MO včetně samostatně hospodářích poskytne 5 těchto označení, dle vlastního výběru, ze svého rozpočtu zdarma. Nabídka bude do MO zaslána v následujících dnech.

(šam)

Fotogalerie tit

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

soutez

POČET NÁVŠTĚV

5 060 777

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

Pískovna pohár Pískovna pohár Pískovna

© 2021 ČRS SÚS