ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Ohlédnutí předsedy SÚS tit

publikováno: 29.12.2020

Poslední čtvrtrok máme téměř za sebou. Covid nás sužuje dál, přestože jsem si myslel, že už na tom budeme lépe. Naše spolková činnost je omezena, alespoň že možnost si jít zachytat nám zůstala zachována.

Jinak se činnost našeho územního svazu omezila na násady ryb, kdy kromě kaprů, jsme nasazovali teď na podzim i podoustve, parmy, jeseny a mníky, z dravých ryb hlavně štiky, cadáty a okouny a pochopitelně vysazujeme duháky a siveny, neboť naše dvě vodní plochy Božkov a Dvorce jsou ve pstruhovém režimu.

Sněm ČRS i naše územní konference byly odloženy na neurčito, utlumena je činnost rybářských kroužků, závodů, výbor ÚS zasedá prostřednictvím videokonference, prostě neveselý pohled, osobní kontakt nám všem chybí.

Ale není třeba propadat skepsi, covid sice naši činnost omezil, ale v žádném případě nezastavil, z čehož mám radost.

Především mě potěšil nárůst členské základny, který je velmi výrazný, a to ve všech segmentech – dospělí, děti i mládež. Přiznám se, že taková čísla jsem nečekal a je to především zásluhou našich místních organizací, které výdej povolenek i v této těžké době nevzdaly. SÚS má nyní 41 032 členů, což je oproti loňskému roku nárůst +1 725.

Jsem rád, že i pro příští rok se nám podařilo udržet stávající cenu územní povolenky, kdy mimopstruhová i pstruhová stojí 1 400,- Kč.

Potěšilo mě, že výboru SÚS nebyla lhostejná situace na Bečvě a na transparentní účet Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko jsme zaslali částku 60 000 korun, a toto rozhodnutí ocenila i řada našich členů. Dalších 10 000 korun věnovala sekce LRU položená SÚS.

Pod vedením SÚS jsme provedli na podzim dva výlovy, jedním byla vodní plocha Rachyně. kde jsme ukončili provoz a druhým výlovem byl rybník Pecovák (MO Příbram), kde bude provedena rekonstrukce hráze a její objektů. Oba výlovy proběhly hladce. Ještě jednou děkuji všem, kteří se na obou akcích podíleli.

Jistě jste zaznamenali můj článek ohledně Fondu na nákup vodních ploch, neboť jsem nabyl dojmu, že Fond ztratil svoji dynamiku, a že je spíš přáním nás, jako ÚS než místních organizací. Odezva mě překvapila, že řada běžných členů velmi přesně chápe potřebu „Fondu“ a jeho konec si nepřeje. Uvidíme, co přinese další vývoj a příští rok, my jsme již teď v prosinci vložili do „Fondu“ částku 1 787 100,- Kč. Odezva mezi MO je však malá, jen 17 z nich přispívá do „Fondu“ opakovaně. Každopádně děkuji všem MO, jednotlivcům i firmám za příspěvky, za to, že pomáhají držet naši myšlenku, tedy nákup vodních ploch či udržení stávajících revírů, při životě.

Máme za sebou hospodářské vyrovnání, a přestože doba je divná, vše proběhlo bez problémů, za což chci všem zúčastněným poděkovat.

Musím zmínit i mé setkání s ministrem zemědělství Ing. Miroslavem Tomanem, CSc. a s některými jeho náměstky. Byla to pro středočeské rybáře velká čest, neboť v současné době není jednoduché se na schůzku s ministrem dostat. Během hodiny jsme toho probrali dost, v řadě věcí naznačil pan ministr podporu, včetně některých akcí SÚS, a za to jsem moc rád.

Od nového roku zařazujeme mezi vodní plochy SÚS i vodní plochy, které provozují naše MO, abychom sjednotili pravidla odlovu.

Rovněž na „Oprávnění“ zavádíme nově QR kód pro snazší evidenci.

Na závěr jsem si tentokrát nechal pískovnu u Pískové Lhoty a u té se chci zastavit trošku obšírněji, protože některé názory lidí, které se objevují na sociálních sítích, mě už unavují a smutnější je, že to nechápou ani někteří funkcionáři našich MO, či spíš nechtějí chápat. Že do pískovny svými komentáři „střílí“ členové či funkcionáři z jiných územních svazů mě nechává v klidu, to je jen známkou toho, že to děláme dobře.

Nebráním se jakékoli kritice, ale musí být smysluplná, férová a dotyčný by měl o tom problému, alespoň základní fakta vědět, než začne komentovat.

Na pískovně jsme se vydali jinou cestou, sami zkoušíme, co je možné, a co ne, a každodenní život nám tam přináší nové poznatky. Máme své představy, ale žádný učený z nebe nespadnul.

Pískovnu jsme koupili za velké prostředky, nemálo jsme do ní následně investovali, dobře si to uvědomujeme a jako správní hospodáři, chceme část nákladů také zpět. Je to logické, asi by se tak měl chovat každý. Víme, že je to běh na dlouhou trať, ale placení místenek, vybírání vstupného, pronájem stánku, to jsou ty věci, kterými alespoň trošku umořujeme to, co jsme do pískovny vložili. A zároveň víme, že pokud něco po rybářích chceme, musím naproti tomu dát nějakou přidanou hodnotu, v našem případě je to nádherné prostředí pískovny, čisté, uklizené, s nadstandardním zarybněním, ale podle nás sem patří i toalety, nebo to, že si rybář může dát na pískovně ráno kávu, či čaj. Nyní opravujeme cestu kolem pískovny a vybudovali jsme chatku pro správce. Chceme, aby do pískovny rybáři rádi jezdili a nebylo jim líto těch 25 korun.

Abychom to vše zvládli, musíme mít na pískovně jasná pravidla, která platí pro všechny bezezbytku, a která budeme jednoznačně vyžadovat. Jsou to pravidla, které chrání nejen prostředí pískovny, ale především naše ryby v ní. Proto jsem rád, že jsme zavedli horní míry u candáta a štiky. Svůj majetek a ryby si ochráníme. I z toho důvodu nově od nového roku hodláme namátkově či při podezření kontrolovat auta, zavazadla, bivak, protože není možné, aby si rybáři nezapsané úlovky odnášeli přímo do svých vozidel a pokračovali dál v rybolovu. To říkám se vší vážností a jsem rozčílený, jen si na to vzpomenu. Kdo se nebude chtít těmto pravidlům podřídit, ať na pískovnu raději nejezdí, a kdo s tím nemá problém a ví, jak se má u vody chovat, ten o nás prakticky nebude vůbec vědět.

A ještě jedna věc přátelé, pískovna to není Hýbnerovo, jak se někteří snaží podsouvat, je to nás všech, kdokoli tam může přijet a je vítán. To, že na pískovnu více dohlédnu je logické, je to největší investice našeho územního svazu za několik posledních desítek let. A jako takovou si ji chci ohlídat, to říkám na rovinu. Přál bych mnohým zažít ty tvrdé a třeskuté diskuze na výboru, pokud se probírá pískovna, zda něco bude povoleno či zakázáno, do čeho tam budeme investovat, jak to má vypadat apod. To vůbec není o jednom člověku.

Už jsem to psal a zopakuji to - vodní plochy vznikly, protože naši členové chtěli něco víc, chtěli servis srovnatelný s podmínkami na soukromých revírech. To ve svazových vodách se současnou platnou legislativou můžeme dělat jen v režimu rybníkářství. Naše vodní plochy nadále zůstávají ve společném rybolovu, jen máme možnost podmínky nastavit jinak. Je to pro nás spousty práce a starostí navíc, mnohem pohodlnější by bylo je ponechat jako revíry a v naprostém klidu přežívat v desítky let trvajícím stylu práce.

Na úplný závěr chci poděkovat místním organizacím, funkcionářům a členům našeho územního svazu za spolupráci v letošním roce a Všem, i vašim blízkým, přeji do nového roku pevné zdraví, to především, a pak ať je ten příští rok pro nás všechny mnohem lepší než ten letošní. Rád se s některými z vás potkám, třeba na pískovně:-)).

Dušan Hýbner, předseda SÚS

Fotogalerie tit

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

AKTUALITY E-MAILEM

Klikněte a přihlaste se k odběru

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

šupináč

POČET NÁVŠTĚV

12 932 952

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

RYBNÍKÁŘSTVÍ
MIMOPSTRUHOVÉ A PSTRUHOVÉ

mapa

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

PSTRUHOVÉ REVÍRY

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

© 2022 ČRS SÚS