ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Poptávkové řízení na stánek s občerstvením na pískovně tit

publikováno: 17.12.2020

ČRS, z. s., Středočeský územní svaz vyhlašuje poptávkové řízení na instalaci a provoz stánku s občerstvením na pískovně u Pískové Lhoty.

Místo: Pískovna u Pískové Lhoty (okres Nymburk), viz. příloha

GPS: 50.1284511N, 15.0818742E

Exkluzivita: jedná se pouze o jediného provozovatele s občerstvením v celém objektu na základě podepsané smlouvy pro rok 2021.

Provozní požadavky

Termín provozu stánku: 1. 6. – 30. 9. 2021 (je možné již od 1. 5.), s následnou opcí na další roky.

Denní provoz: 8.00 – 20.00 h.

Nájem: 25 000,- Kč měsíčně včetně elektřiny a zajištění likvidace odpadů.

Splatnost nájmu: vždy dopředu na následující měsíc. 

Ostatní: Jedná se o stánek pouze s občerstvením – jídlo, pití. Místo je hojně navštěvované rybáři, v letních měsících pak koupajícími osobami.

Zájemci se mohou hlásit do 26. 1. 2021 na e-mail redakce@crs-sus.cz. Výsledek poptávkového řízení bude zúčastněným oznámen do 15. 2. 2021.

Technické požadavky na prodejní objekt

Základní požadavky

Prodejní objekt bude prioritně řešen jako typizovaný výrobek plnící funkci stavby dle ust. § 2 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon).

Jedná se tedy o objekt, který je možné, jakožto celek, kdykoliv přesunout z místa prodeje bez ohledu na to, aby bylo nutné provést jakékoliv bourací práce, tedy aby bylo možné prodejní objekt jako celek kdykoliv zčásti pozemku, na kterém byl umístěn, odvézt.

Objekt může být umístěn na upravenou zemní pláň, případně na zpevněný povrch předem odsouhlasený pronajímatelem (betonová nebo štěrková plocha).

Požadavky na konstrukční provedení

Maximální půdorysné rozměry objektu: 25 m2 – do této plochy se započítává pouze plocha samotného prodejního objektu, nezapočítává se např. plocha pro umístění mobilního sezení.

Max. výška objektu: 3 m.

Konstrukce objektu bude z většinové části provedena jako typizovaná dřevěná.

Nepřipouští se objekt v provedení např. železného kontejnerového typu nebo objekt upravený z nákladních přívěsů a přepravních beden, nepřipouští se také prodej z karavanů, obytných vozů či prodejních nákladních vozů.

Připojení na technickou infrastrukturu:

V místě umístění objektu je možné se připojit na rozvodnou elektro skříň NN. Před zahájením prodeje a napojení na rozvodnou skříň bude pronajímateli doložena platná revizní zpráva k posouzení elektroinstalace v celém prodejním objektu.

V místě je možné napojení na bodový zdroj užitkové vody – kopaná studna. Zdroj vody nesplňuje hygienické požadavky vyhl. č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (vyhláška o hygienických požadavcích na pitnou a teplou vodu) a pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za případné použití této vody v prodejním provozu občerstvení.

Připojení na rozvod plynu v místě není možný. Do prodejního objektu je možné použít plynové lahve.

V rámci objektu budou osazeny 2 hasící přístroje s platnou revizí, z nichž jeden bude umístěný uvnitř objektu a druhý pak na vnější stěně (mimo výdejní stěnu) objektu.

Veškeré případné dotazy směřujte na tel. 777 018 556 p. Hýbner nebo e-mail: predseda@crs-sus.cz.

V Praze, 17. 12. 2020 Výbor ČRS, z. s., SÚS

 

Fotogalerie tit

foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

soutez

POČET NÁVŠTĚV

4 782 010

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

Pískovna

© 2021 ČRS SÚS