ZAVŘÍT

Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz

Výbor SÚS schválil návrh Statutu společného výkonu rybářského práva v rámci SÚS tit

publikováno: 29.08.2020

Především novým Statutem společného výkonu rybářského práva v rámci SÚS (dále jen Statut) a přípravou Konference SÚS se zabýval výbor našeho územního svazu na svém čtvrtečním zasedání.

Hned v úvodu jednání vystoupila paní Jana Leitkepová, projektová manažerka ze společnosti Equica.cz, která pro ČRS připravuje analýzu centrálního informačního systému, aby výbor seznámila s aktuálním stavem. V současné době pokračuje sběr všech dat od MO, rybářské veřejnosti, rybářské stráže, aby bylo jasné, co by nový systém měl umět. Pokud vše půjde podle plánu, měla být v provozu část nového centrálního informačního systému v roce 2022. Zcela zásadní podmínkou však je, aby nový centrální systém využívaly všechny územní svazy.

Poté se již členové výboru velmi podrobně zaobírali jednotlivými body nového Statutu, jehož návrh po drobných korekcích jednomyslně schválili. Statut se tvořil několik měsíců, proběhlo připomínkové řízení v rámci jednotlivých odborů při ÚS, MO, ale i dozorčí komise a ÚS, a nyní bude předložen delegátům Konference, která rozhodne o jeho definitivním schválení. Poté ho zveřejníme.  

Výbor se také zabýval Konferencí SÚS, kdy schválil návrh programu Konference a návrhy na složení mandátové komise, volební komise a návrhové komise, stejně tak jako návrh delegátů na Sněm ČRS, který bude v listopadu.

Byl stanoven opravný termín zkoušek na člena rybářské stráže, které se konají 15. 9. 2020 v sídle SÚS v Lahovicích.

Rovněž bylo provedeno vyhodnocení činnosti RS v rámci SÚS za rok 2019 a schváleno, že z důvodu mimořádného stavu v naší zemi v jarním období, bude za rok 2020 proplacena odměna za činnost RS všem MO sdruženým do společného výkonu rybářského práva ve 100 % výši, bez vyhodnocení stanovených kritérií, které by bylo vlivem jarní pandemie neobjektivní a těžko splnitelné.

Výbor schválil ukončení nájmu vodní plochy Rachyně k 31. 12. 2020, kterou SÚS sám inicioval, neboť tam dochází ke změně vlastníka. Slovení rybníka proběhne 28. 11. Do té doby bude vodní plocha beze změn v provozu.

Výbor se zabýval i plánovaným výlovem rybníku Pecovák v užívání MO Příbram, který bude z důvodu rekonstrukce přelivu rovněž sloven, a to 28. 9. 2020.

Dále byl schválen záměr a realizace opravy hráze nádrže Záhorská, kterou užívá MO Kladruby a je v majetku SÚS. Oprava proběhne v podzimních měsících roku 2020.

Výbor schválil připravené podklady k hospodářskému vypořádání 2020, které bude konat opět na sekretariátu SÚS v Lahovicích a MO si mohou už v této době rezervovat termíny na webu SÚS, v sekci Intranet. Byl schválen i příspěvek pro MO ve výši 500,- Kč na dopravu do Lahovic.

MO bude nabídnuta pomoc s realizací a administrativou dotace z ORP pro podzimní kolo.

Členové vyboru byli seznámeni s tím, že v červenci proběhla na sekretariátu SÚS kontrola SZIF ohledně admninistrace dotace na vysazení úhoře v letošním roce. Bez závad a dotace bude našemu územnímu svazu proplacena, což výbor ocenil a předseda poděkoval sekretariátu za odvedenou práci.

Výbor schválil novou vodní plochu – Rybník Václav (0,35 ha) v k. ú. Lhota u Příbrami, kterou do společnéhho rybolovu vkládá MO Příbram od 1. 1. 2021.

Na programu jednání byla rovněž informace o pískovně u Pískové Lhoty. Předseda přítomné seznámil s jejím provozem během prázdnin a s přijatými opatřeními. Členové výboru je vzali na vědomí, včetně ekonomiky provozu pískovny, se kterou vyjádřili spokojenost. Výbor zároveň udělil předsedovi SÚS rozhodovací pravomoc při operativním řešení provozních záležitostí pískovny. Výbor se bude zabývat poznatky, které vyplynuly z provozu především v letních měsících, a pokud to bude nutné a bude to ku prospěchu rozvoje pískovny, dojde ke změnám v provozním a návštěvním rádu. Ty by platily od příštího roku. Vše bude včas zveřejněno. Už nyní je schváleno, že v příštím roce bude v době od května do září na pískovně povolen 24hodinový rybolov.

(šam)

 

 

 

 

Fotogalerie tit

foto
foto
foto

PÍSKOVNA

PÍSKOVÁ LHOTA

NAPIŠTE NÁM

INTRANET

soutez

DRAVCOVÁ SEZÓNA

POČET NÁVŠTĚV

3 632 595

MÍSTNÍ ORGANIZACE

mapa

LOVNÁ MÍSTA PRO
HANDICAPOVANÉ

mapa

Počasí Praha-Zbraslav - Slunečno.cz

Pískovna

© 2020 ČRS SÚS